Kansalaisopistojen opetustunti- ja opiskelijamäärät

Report
Oppilaitosten tutkintoon johtamaton
aikuiskoulutus vuonna 2012
Koulutustyyppi
Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus
Osallistujia oli eniten vapaana sivistystyönä järjestetyssä
aikuiskoulutuksessa, jossa brutto-opiskelijamäärä oli yhteensä 1,7
miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä yhteensä 980 000. Myös
opetustunteja kertyi eniten vapaana sivistystyönä järjestetyssä
koulutuksessa, 2,9 miljoonaa tuntia. Eniten opetusta kaikista
tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (29
prosenttia) annettiin kulttuurialalla ja etenkin käsi- ja
taideteollisuuden opintoalalla.
Perusasteen opetuksessa muualla kuin peruskouluissa eli
lukioissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa oli 2 530 opiskelijaa, joista 1 650 opiskeli
peruskoulun koko oppimäärää ja 880 oli lisäopetuksessa (10. lk)
vuonna 2012.
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Osallistumist
apauksia
(brutto)
1 677 441
Naisia %
73
Opetustunteja
2 938 349
Matkailu, ravitsemus- ja
talousala, 26174
Muu koulutus, 35725
Yleissivistävä koulutus,
54769
Tekniikan ja liikenteen
ala, 27084
Vapaana sivistystyönä
järjestetyn koulutuksen
opetustunnit 2012
yhteensä 2 938 349
Luonnonvara- ja
ympäristöala, 13634
Sosiaali, terveys- ja
liikunta-ala, 498692
Humanistinen ja
kasvatusala, 582438
Yleissivistävä koulutus
Humanistinen ja kasvatusala
Kultuuriala
Luonnontieteiden ala,
99742
Yhteiskuntat., liiketal. ja
hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Yhteiskuntat., liiketal. ja
hallinnon ala, 87419
Kultuuriala, 1512672
Sosiaali, terveys- ja liikuntaala
Lähde: Tilastokeskus
Oppilaitokset ja opiskelijamäärät 2012
Oppilaitostyyppi
Oppilaitoksia Muutos
edellisestä
1)
vuodesta
Kansalaisopistot
195
2)
Opiskelijoita
-1
526 700
2) Sisältää kaikki opiskelijat koulutusasteesta riippumatta.
Kansalaisopistojen vapaa sivistystyön opiskelijamäärä
Opiskelijamäärä
Muutos, %
2006
421 042
2007
425 754
1
2008
433 398
2
2009
443 044
2
2010
2011
425 258
451 660
2 6
2012
436 964
3
500000
450000
400000
350000
300000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
250000
2012
Lähde: Tilastokeskus

similar documents