Diapositiva 1 - WordPress.com

Report
LEGE PONDERALAK
 LAVOISIER: Masaren iraupenaren
legea
“Erreakzio kimiko guztietan
erreaktiboen masen batura
lortutako produktuen masen
baturaren berdina da.”
 Kandela ontzi itxian erretzean ez da gertatzen masa aldaketarik. Hau da, kandela
erre aurretik eta erre ondoren, balantzak masa berdina adierazten du.
Aldaleta kimikoa ematen denean ez da gertatzen masa aldaketarik.
Masaren iraupenaren edo kontserbazikoaren legearen ondorio nagusia da EKUAZIO
KIMIKOAK DOITU egin behar direla, erreakzioan benetan gertatzen dena isla dezan.
Ikusiko dugunez ekuazioa doituta egon behar da, errektiboen eta produktuen masa
berdina izan behar da.
1
Proportzio
definituen legea
“Bi edo elementu gehiago konbinatzen direnean konposatu
konkretu bat osatzeko , erreakzionatzen duten elementuen masen
arteko proportzio bera da".
1799an J. L. Proust-ek probó demostratu zuen konposatu bat osatzen zuten
elementuek masa proportzi bera hgordetzen dutela beti.
 Konposatu bat lagin desberdinak elementu berdinak dituzte eta hauen masa
proportzio berean:
+
10,0 g Cu
Kobrea
5,06 g S
+
15,06 g CuS
Kobrea
7,06 g S
10,0 g Cu
Sufrea
15,06 g CuS
2,00 g S
Kobrea
+
20,0 g Cu
Sufrea
Sufrea
5,06 g S
15,06 g CuS
=
=
=
10 g
5,06 g
10 g
5,06 g
10 g
5,06 g
10,0 g Cu
2
Proportzio anizkoitzen legea
Kobreak sufrearekin erreakzionatzen duenean bi konposatu desberdin lor daitezke:
1.SAIAKERA
Kobreak sufrearekin erreakzionatu du kobre(II) sulfuro sortuz
+
10,0 g Cu
Kobrea
15,06 g CuS
5,06 g S
Sufrea
=
10 g
5,06 g
2.SAIAKERA
Kobreak sufrearekin erreakzionatu du kobre(I) sulfuro sortuz
Kobrea
+
20,0 g Cu
25,06 g Cu2S
5,06 g S
Sufrea
=
20 g
5,06 g
Beraz bi kobre masen arteko erlazioak zenbaki osozko erlazio sinplea gordetzen dute :
Kobrea(1)
Kobrea(2)
=
10 g
20 g
1g
=
2g
PROPORTZIO ANIZKOITZEN LEGEA . Dalton
“Bi elementu konbinatzean konposatu bat baino gehiago sortzen direnean,
elementu baten kantitate berarekin konbinatzen diren beste elementuaren
kantiteak, huaek, berauen artean zenbaki osozko erlazio sinlea gordetzen
dute.”
Adibidea:
Karbonoa(s) + oxigenoa(g)  karbono monoxidoa(g)
12 g. karbono + 16 g. oxigeno  28 g. karbono monoxidoa
Karbonoa(s) + oxigenoa(g)  karbono dioxidoa(g)
12 g. karbono + 32 g. oxigeno  44 g. karbono dioxidoa
Ikusten da karbono kantitate berarekin(12 g) konbinatzen diren
oxigeno kantitateek zenbaki osozko erlazioa gordetzen dutela :
32/16 = 2/1
DALTONEN TEORIA ATOMIKOA
J Daltonek, en 1803an, lege ponderalak azaltzeko bere teoria atomikoa
azaldu zuen. Teoria atomikoa ondoko postulatuetan oinarritzen da:
1
Elementu kimikoak partikula zatiezinez eta aldaezinez osatuta daude.
Partikula hauek atomoak dira.
2
Elementu beraren atomoak masa eta propietate berdinak dituzte.
3
Elementu desberdinen atomoak masa eta propietate desberdinak dituzte.
4
Elementu desberdinen atomoak elkartzerakoan konposatuak osatzen
dira. Atomoak zenbaki osozko erlaziozko erlaziozko sinpleenetan
konbinatzen dira, konposatuaren partikulak (molekulak) osatuz.
5

similar documents