Dünya Yumurta Üretiminde *lk 11 Ülke (2010) - Yum-Bir

Report
1
Türk Yumurta Sektörü
Üretim-Tüketim-İhracat
Dr. Hüseyin SUNGUR
Yum-Bir Genel Sekreteri
2
YUMURTA SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ
• 2005-
KUŞ GRİBİ SALGINI
• 2006-
SEKTÖRDE “DÜŞÜNCE BİRLİKTELİĞİ VE
ORTAK HAREKET” DÖNEMİ
KAZANIMLARIMIZ
• ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI……
• BİYOGÜVENLİK BİLİNCİNİN ARTMASI…..
• YUMURTANIN AMBALAJ GİRMESİ VE KALİTEDE ARTIŞ
• TANITIM KAMPANYALARI/TÜKETİMDE ARTIŞ
• İHRACATTA ARTIŞ
3
Kapasite
1050 ticari işletme ve 3243 kümes
~70 milyon yumurtacı tavuk
15,6 milyar adet üretim
Dünya yumurta üretiminde 10.sıra
4
Türkiye Yumurta Üretimi
18,000
15,677
16,000
14,000
11,258
12,000
10,000
12,737
8,401
8,000
13,980
11,920
10,515
6,000
Üretim(Milyon Adet)
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Büyüme: % 87
2011
2012
5
Yumurta İhracatı (Milyon $)
350,995
400,000
285,676
119,946
68,115
156,619
100,203
18,927
İhracatta 18,5 kat artış
Dünya yumurta ihracatında 2.sıraya
yükseliş
6
Türkiye’de Kişi Başına Yumurta Üretimi
Nüfus
(000)
Kişi Başına
Üretim (Adet)
2006
Üretim=100
2006
Üretim
(Milyon
Adet)
8.401
73.423
114
100
2007
10.515
70.587
149
125
2008
11.258
71.517
157
134
2009
11.920
72.561
164
142
2010
12.737
73.223
174
152
2011
13.980
74.224
188
166
2012
15.677
75.627
207
187
Yıl
7
1050
950
850
750
650
550
450
350
250
150
50
Yumurta Yemi Fiyatlarındaki
Değişim(TL/Ton)
910
807
606
664
628
2008
855
2009
2010
2011
Değişim:%72
2012
2013
8
DEĞERLENDİRME-1
• Üretim
Kapasitesi:1050
ticari
işletme,
3243kümes ve 15,6 milyar adet üretim
• Yumurta üretimi 2006-2012 yılları arası % 87
büyümüş, kişi başı üretim 114 adetten, 207
adede yükselmiştir.
• Yumurta üretici fiyatları 2007-2012 yılları
arasında yaklaşık %41 civarında artarken aynı
yıllar arasında yem fiyatları % 72 oranında
artmıştır. Aynı dönemde toplam enflasyon %51
olmuştur.
• Yumurta fiyatları enflasyonun altında kalırken,
yem fiyatları enflasyonun üzerinde atmıştır.
9
DEĞERLENDİRME-2
• 2007 yılında 3,8 adet yumurta ile 1 kg yem
alınabilirken, 2012 yılında 4,7 adet yumurta ile 1
kg yem alınabilmiştir.Bu rakam 2013 yılında 5,4
adet yumurta olmuştur.
• Üretici ve tüketici fiyatları arasında tüketici
aleyhine oluşan %35-40’lik fiyat farkı
• Üreticiler yumurtasını ucuza satarken, tüketici
aracıların ilave kazancını da ödemek zorunda
kalmaktadır.
10
DEĞERLENDİRME-3
• TÜRKİYE; Dünya yumurta üretiminde 10’uncu
ihracatta 2’inci sırada. Dünya’da 2012 yılında
3,9
milyar
dolarlık
yumurta
ihracat
gerçekleşmiştir.
• En çok ihracat yapan ülke 915 milyon dolar ile
Hollanda, İkinci sırda ise 351 milyon dolar ile
Türkiye bulunmaktadır.
• İhracat 2006-2012 yılları arasında 18,5 kat
artmıştır.
11
SONUÇ-1
Kârlılık küçük ayrıntılarda gizlidir
• İşletme yönetimi ve Sürü sağlığı
 Biyogüvenlik ve koruyucu hekimlik
 Doğru ilaç ve aşı kullanımı
• Markalaşma ve Pazarlama
Dikkatimizi kumanda edebileceğimiz
alanlara yöneltmeliyiz
12
SONUÇ – 2
GELECEK, BİRLİK İLE GELECEK…
Örgütlü olmanın gücü ile sorunlar daha kolay çözülebilir
Ortak Üretim planlaması ile arz/talep dengesi oluşturulabilir
Ortak pazarlama ile fiyat istikrarsızlığını ortadan
kaldırılabilir
Bölgesel ve/veya ülkesel markalar oluşturulabilir,
Girdileri daha ucuza temin edilebilir,
Hastalıklarla ortak mücadele ve aşılama programları
geliştirilebilir,
Ortaklık ve demokrasi kültürünü geliştirilebilir
13
İlginiz için teşekkür ederim
Dr. Hüseyin SUNGUR
[email protected]
www.yum-bir.org
www.facebook.com/yumbir

similar documents