KIB 2014 Presentatie 20141126 smart devices

Report
KIB 27 november 2014
Guido Dautzenberg & Francy Crijns
Life Sciences and Health
Smart devices
in Life Sciences and Health:
VEELBELOVEND !
PROGRAMMA
 Smart devices & tools: Wat en waarom
 Smart devices & tools: Het speelveld + voorbeelden
 Roadmap Smart devices:
Verkenning van het euregionale bedrijfsleven
door teamleden LS&H
 Conclusies en aanbevelingen tot nu toe
G
Life Sciences and Health
 Achtergrond
Achtergrond (1/3)
G
Life Sciences and Health
Zuyd: Zwaartepunten en expertisecentra
Achtergrond (2/3)
 Plan van aanpak “Versterking Zorgtechnologie Zuyd”
(lector Paul Borm, feb 2014)
 Projectkaart “Smart devices – Meetpunt”
geaccordeerd door CvB, incl. financiering, m.i.v. sep 2014
G
Life Sciences and Health
Zuyd: Faculteit Bèta ↔ EIZT
Achtergrond (3/3)
 Nieuw team Life Sciences and Health
 Nieuwe brede bachelors Applied science en Engineering
F
Life Sciences and Health
Zuyd: Faculteit Bèta
Keuze voor Smart devices & tools: Waarom?
voor bedrijven en voor de zorgsector in de regio
 Productgericht (Valorisatie)
 Multidisciplinair samenwerken rond 1 thema
F
Life Sciences and Health
 Verkenning → Thema Smart devices biedt grote kansen
F
Life Sciences and Health
Smart devices & tools: Waar hebben we het over?
Smart devices & tools: Voorbeelden (1/5)
MOX activity monitor
Near-infrared scanner for
pharmaceutical detection
Body temperature sensor
Acurate measurement
of macula degeneration
G
Low cost
ECG
wireless
Conventional
necklace
ECG
(research
monitor
ECG monitor
demonstrator
NordicSiliconLabs
semiconductor
MI)
Life Sciences and Health
Maastricht Instruments
Diverse technologieën
Smart devices & tools: Voorbeelden (2/5)
F
Life Sciences and Health
Universiteit Hasselt + Ziekenhuis Oost Limburg Genk
 Telemonitoring bij 500 chronische hartpatiënten na infarct
 Detectie hartritmestoornissen met app Cardimoni
Smart devices & tools: Voorbeelden (3/5)
F
Life Sciences and Health
Dried Blood Spot (DBS)
 Startup DBSL= DBS Laboratory
 Spinit : Samenwerking van
Biosurfit Lissabon + Axxicon Veldhoven + RevDiagnostics Tiel
Smart devices & tools: Voorbeelden (4/5)
DNA-test waarmee in één analyse 22 verwekkers van een
longontsteking (virussen en bacteriën) kunnen worden aangetoond.
Hierdoor heeft de arts sneller informatie voor een juiste diagnose.
F
Life Sciences and Health
Moleculaire diagnostiek: Detectie van infecties
Pathofinder, winnaar MKB L1mburg innovatieprijs)
Smart devices & tools: Voorbeelden (5/5)
Wearable health monitoring
Microsoft Band
Google Glass
AliveCor
G
Life Sciences and Health
Withings....
Voor ons is een Smart device
- een handzaam apparaat
- dat metingen doet m.b.t. de menselijke gezondheid en
deze verwerkt
- waarin (bij voorkeur) technische en biomedische
aspecten worden geïntegreerd
- in de context van cure (medisch) of van care (zorg)
G
Life Sciences and Health
Smart devices & tools: Waar hebben we het over?
G
Wereldmarkt 2010:
12 miljard
8 % jaarlijkse groei
Life Sciences and Health
Wat is nodig om een Smart device te maken?
Creëren van kennisketen(s)
om invulling te kunnen geven
aan productontwikkeling
LED-Versnellingstafels
als model/structuur,
om via samenwerking te komen
tot producten en vermarkting
Business proposities
F
Life Sciences and Health
Definiëren van concrete kansen (= product/markt-combinaties)
op basis van expertise, visie en kansen gezien door bedrijfsleven
Limburg Economic Development (LED) subsidie + coach
Gesprekken in 20 bedrijven + diverse congressen:
Wat is de behoefte en visie rondom Smart devices?
Lector (Paul Borm) + 5 senior docent/onderzoekers (Francy Crijns,
Birgit Teunissen, Inhua Muijrers, Ramon Jongen, Guido Dautzenberg)
Roadmap Smart devices:
Verkenning bij euregionale bedrijfsleven
Verkenning bedrijfsleven: Eerste constateringen (1/3)
•
•
•
•
•
Bedrijfsleven
Kennisinstellingen (o.a. Zuyd)
Zorginstellingen (cure en care)
Eerstelijnszorg (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten)
De gebruikers: patiënten, cliënten, ouderen, IEDEREEN
 Technische kansen en uitdagingen
G
•
Biosensoren: Lab on a chip (LoC)
•
System on a Chip (SoC), incl. battery and wireless
•
Smartphone als platform
Life Sciences and Health
 Stakeholders
Verkenning bedrijfsleven: Eerste constateringen (2/3)
Idee
Ontwikkeling
Lab-opstelling
Prototypes
Pilots
Klinische validatie
Productierijp maken
Marktrijp maken
Vermarkting
€€
 Elke MKBer bestrijkt slechts een deel van waardeketen
 Alleen grote bedrijven (Medtronics, Philips) dekken de hele waardeketen
G
Life Sciences and Health
Traditionele waardeketen
Verkenning bedrijfsleven: Eerste constateringen (3/3)
Technologische innovatie
TOEGEPAST
ONDERZOEK
Wetenschappelijke
innovatie
FUNDAMENTEEL
ONDERZOEK
Ondernemerschap
MKB
INBEDDING IN
ZORG EN
MAATSCHAPPIJ
Engineering
cyclus
PRODUCT/
DIENST
ONTWIKKELING
Open markt
cyclus
Sociale innovatie
G
Life Sciences and Health
Nieuwe innovatieketen
Verkenning bedrijfsleven: Kansen en knelpunten
+
+
+
+
+
+
Veelbelovend: Grote booming markt, zowel cure als care
Verschuiving tweedelijnszorg → eerstelijnszorg → zelfzorg
Point of Care Testing (lab.testen bij de patiënt) in eerstelijnszorg en zelfzorg
Veranderingen in het Zorglandschap (WMO, Langdurige zorg)
Gemakkelijke integratie smart devices in dagelijkse leven / life style
Voor Zuyd: valorisatie van multidisciplinaire kennis
Knelpunten
G
Medische sector (cure): Kwaliteit en validatie (CE-markering, FDA approval)
Zorgsector (care): Integratie in zorgproces, positie zorginstellingen
Verantwoordelijkheden verschuiven in de zorgketen
Scope MKB: slechts beperkt deel van de waardeketen
Veranderingen in het Zorglandschap (WMO, Langdurige zorg)
Financiering: Wie betaalt (zorgaanbieder, patiënt zelf?)
Life Sciences and Health
Kansen
F
Creëren van kennisketen(s)
 om
Surfscan:
detectie
van
invullingSnelle
te kunnen
geven
bacteriën
op oppervlakken in
aan productontwikkeling
health care
 Onderzoek naar procesverbetering ketenvorming ?
LED-Versnellingstafels
als model/structuur,
 om
Dried
Blood Spot (1ste
via samenwerking
te sessie
komen 28 nov)
 Detectie
microbiële
verontreiniging in voeding ?
tot producten
en vermarkting
 Wearables met smartphone als platform ?
Business proposities
Life Sciences and Health
Definiëren van concrete kansen (= product/markt-combinaties)
op basis van expertise, visie en kansen gezien door bedrijfsleven
Limburg Economic Development (LED) subsidie + coach
Gesprekken met 20 bedrijven + diverse congressen:
Wat is de behoefte en visie rondom Smart devices?
Lector (Paul Borm) + 5 senior docent/onderzoekers (Francy Crijns,
Birgit Teunissen, Inhua Muijrers, Ramon Jongen, Guido Dautzenberg)
Roadmap Smart devices:
Verkenning bij euregionale bedrijfsleven
BEDANKT VOOR UW AANDACHT !
Life Sciences and Health
Smart devices
in Life Sciences and Health:
VEELBELOVEND !

similar documents