Energiemonitoring bij SD Worx

Report
Energie- en comfortstudie
SD Worx
Antwerpen,28 juni 2012
Aldo Peeters
Inhoud
• BECO België
• Doel van de studie
• Comfortmetingen
• Analyse gebouwbeheersysteem
• Besparingsmaatregelen
• Actieplan
BECO Groep
 internationaal adviesbureau voor winst
in duurzaamheid
 diensten op maat – onafhankelijk –
innovatief – praktijkgericht
BECO België NV
 10 vaste medewerkers
 Expertisegebieden: Energie en
duurzaam bouwen, Eco-efficiëntie
en MVO
 klanten: bedrijven, overheden,
sectororganisaties
 Erkend door VEA, VAV, VBBV, AO,
AMURE, KMO-portefeuille,…
Missie en visie
 Gelijktijdig voordeel voor mens, milieu en economie
 Strategische intelligentie omzetten in
praktische, rendabele oplossingen
 Bewust omgaan met mensen en middelen
en verder durven doordenken
Duurzaam bouwen
 Energiezuinig en passief bouwen
 Duurzaam materiaalgebruik
 Haalbaarheidstudies duurzame
energie
 Begeleiding van schetsontwerp tot
implementatie
 CO2-neutraliteit
 Nauwe samenwerking met
studiebureau technieken
Energie in de industrie
 Energiemonitoring en benchmarking
 Energieaudits / energiestudies (o.a. in
het kader van het Besluit
Energieplanning)
 Proces- en haalbaarheidsstudies
 Engineering en projectimplementatie
 Energiemanagement en
energiestrategie
Doel van de studie
• Evaluatie thermisch comfort
• Analyse GebouwBeheerSysteem (GBS)
• Doorrekenen besparingspotentiëlen (m.b.v. softwarepakket
Menerga)
• Opstellen actieplan voor realisatie comfortverbeteringen en
energiebesparingen (in overleg met Siemens en Cegelec)
Comfortmetingen
• Thermisch comfortmodel Fanger
• Verscheidene invloedsfactoren
o
o
o
o
Kleding
Activiteitsniveau
Omgevingstemperatuur
….
 Gemiddelde voorspelling voor binnenklimaat (PMV)
• Comfortgevoel voor iedereen anders
 Gemiddelde voorspelling percentage ontevredenen (PPD)
Comfortmetingen
• Eigen metingen op de werkvloer (zomer en winter)
o
o
o
o
Luchttemperatuur
Gemiddelde stralingstemperatuur
Luchtsnelheid
Luchtvochtigheid
• Comfortsimulaties met verschillende kledingpakketten en
luchtsnelheden
Comfortmetingen
100
80
PPD
60
40
20
0
-3
-2,5
koud
-2
fris
-1,5
-1
koel
-0,5
0
PMV
0,5
1
1,5
warmpjes
2
warm
2,5
3
heet
Comfortmetingen
Comfortmetingen
• Gemeten luchtsnelheden 0,08 – 0,12m/s
• Uitschieters tot 0,2m/s mogelijk
• Extra simulaties
Clothing (clo)
0,7
0,5
0,3
luchtsnelheid (m/s)
PMV
0,1
0,1
0,15
-0,1
0,2
-0,2
0,1
-0,3
0,15
-0,5
0,2
-0,6
0,1
-0,8
0,15
-1
0,2
-1,2
Comfortmetingen
• Klachten van enkele personeelsleden over vaak te koud (zomer en
winter)
• Theoretisch model in combinatie met gemeten waarden duiden echter
op comfortabel klimaat
• Plaatselijk hoge luchtsnelheden wellicht de oorzaak
• Verhoging binnentemperatuur tijdens zomer wellicht mogelijk en
energetisch interessant
• Potentiële verlaging pulsiedebiet te overwegen (indien geen negatieve
invloed op luchtkwaliteit)
Analyse GBS
• Zomer- en wintersituatie
• 2 Pulsiegroepen
• Analyse specificaties en inregeling o.b.v. trendings GBS
Analyse GBS
Koeling met buitenlucht mogelijk
Glijdende start- en stoptijden
Analyse GBS
Pomp uitschakelen buiten werkuren
Analyse GBS
• Parameters inregeling:
o Regeling naar vaste dauwpuntstemperatuur (10°C)
o Binnenklimaat geregeld naar 24°C en 55-60% RV
o Vaste hoeveelheid retourlucht (PG1 - 25% en PG3 - 40%)
Besparingsmaatregelen
• Sturing binnen comfortzone (gedefinieerd volgens EN 13779)
Besparingsmaatregelen
• Enthalpieregeling menglucht
o ‘s zomers 100% buitenlucht indien enthalpie buitenlucht lager dan
enthalpie binnenlucht
o Omgekeerde mogelijk tijdens de winter, indien luchtkwaliteit dit
toelaat
(verschil in retourlucht PG1 en PG3 (resp. 25 en 40%) doet
vermoeden dat dit zeker mogelijk is)
Besparingsmaatregelen
• Nachtventilatie
o Thermische opslagcapaciteit gebouw gebruiken voor passieve
koeling tijdens de zomer
o Besparing moeilijk te becijferen zonder gespecialiseerde
simulatiesoftware
Besparingsmaatregelen
• Glijdende starttijden klimatisatie
o Klimatisatie kan minstens 45 minuten later worden ingeschakeld
30
°C
%
100
90
25
80
70
20
60
15
50
40
10
30
20
5
10
0
0
Buiten (°C)
Pulsie T PG1 (°C)
Gebouw A'Niveau 1 (°C)
PG1 IJswater (%)
NVB PG1 (%)
Frekwentieomv. PG1 (%)
Besparingsmaatregelen
• Binnentemperatuur verhogen met 1°C tijdens zomer
o Op basis van comfortklachten en uitgevoerde simulaties
• Nakijken sturingen en instrumentatie
o Bepaalde parameters en tijdsturingen vertonen vreemde
karakteristieken die best worden nagekeken
Besparingsmaatregelen
Actieplan
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!
Contact
Aldo Peeters
T: + 32 3 205 91 63
M: +32 479 99 20 90
E-mail: [email protected]

similar documents