Aktualny stan rynku ukraińskiego brykietów i pelletów

Report
16 czerwca 2010
Sala Konferencyjna hali Łuczniczka,
poziom II ul. Toruńska 59, Bydgoszcz
Ponadto, Bio Technology Development zainwestuje 12.000.000 USD. na budowę
trzech zakładów do produkcji stałych granulek o łącznej pojemności 7000 ton
miesięcznie na ich rozpoczęcie planowane jest na koniec 2010 roku.
Eksport ukraińskich produktów jest bardzo wysoki według ekspertów, nie ma prawie
żadnych problemów, ponieważ popyt zewnętrzny jest bardzo wysoki, a czasem
nawet wyższy niż teoretyczne wielkości produkcji ukraińskich firm produkujących
twarde biopaliwa. Według doniesień, niektóre zagraniczne firmy są gotowi do
zakupu co miesiąc na Ukrainie do 100 tysięcy ton pellet z kawałków drewna,
podczas gdy w 2009 roku najwięksi producenci pellet i brykietów w całości
wywiezione tylko 350 tysięcy ton produktów gotowych (o 10% potencjalnego w
kraju). I więcej niż 95% pellet i brykiety są wysyłane do UE na podstawie umów
długoterminowych, więc średnia cena dziś faktycznie pozostaję bez zmian na
poziomie ubiegłego roku.
Zauważono również, że w ostatnich latach producenci pelletu drzewnego oraz
brykietów z Ukrainy, występują poważne braki surowców. Przemysłu drzewnego w
kryzysie, a całkowita produkcja w roku 2009 spadła prawie o połowę w porównaniu z
rokiem poprzednim.

similar documents