Mannen in de kinderopvang

Report
Jan Peeters
 Mannen
als professionele verzorgers
 rolmodellen voor jonge vaders
 Kinderen
worden geconfronteerd met
mannen die voor hen zorgen
Vlugger huishoudelijke- en zorgtaken
evenredig verdelen tussen man en vrouw

Men wil aantal mannen in zorgsector
VERGROTEN
 Louis

Tavecchio:
Verbaasd dat weinig mannen werken in kinderopvang
 Door
tweede feministische golf:
 namelijk een grotere rol voor de man opgeëist in de
opvoeding
 Onderzoek



Els pauels – Kind en gezin:
opnieuw bevestigd dat kinderopvang vrouwelijke job
is
Aantal ‘onthaalvaders’ kan men op één hand tellen
Mannen liever verantwoordelijke job
 Peter
Moss heeft samen met Charlie Owen en
Claire Cameren poging gedaan om verklaring te
vinden voor geringe mannen in kinderopvang


Maken gebruik van concept: GENDER
Gender onderscheidt zich van geslacht of sekse
 Kinderopvang
heeft zicht geïnspireerd op
moederzorg
Voornaamste oorzaak beperkt aantal
mannen
 In
Europese landen lage lonen in de
kinderopvang
 Mannen als kostwinnersmodel, weinig
gemotiveerd voor job in kinderopvang

Om uitsluiting te vermijden → meervoudige
identiteit
verschillende visies
 Verschillende manieren van werken


Sheffield Children Centre:
Diversiteit is de norm in hun voorziening, niet de
uitzonderling
 Samen zoeken verschillen tussen man/vrouw
zichtbaar te maken zonder in stereotypen te
vervallen
 Hier werken evenveel mannen als vrouwen

 Vandenbroeck:

Kinderopvang als ‘plazza’
Doorgangsgebied tussen vertrouwdheid van het
gezin en de complexiteit van de samenleving
 Mannen
voelen zich beter in pluralistisch
centrum:

ze vinden meer aanknopingpunten met hun
opleiding en hun interesses
 Welke
acties kunnen ondernomen worden om
meer mannen in de kinderopvang te
betrekken?
 Kind

en Gezin:
Doet pogingen om woord ‘moeder’ te vervangen
door ‘ouder’ of ‘gezin’ → Dit lukt niet:
onthaalMOEDER blijft
 Europese

commisie 1996:
Doelstelling 29:


20% van het personeel van kinderopvang moet bestaan
uit mannen
In het kader van de kwaliteit de noodzaak
beklemtoond om meer mannen aan te werven
 2001
project opstarten rond mannen in de
kinderopvang
 Vlaamse
overheid keurde de nieuwe
regelgeving en artikel 12 goed
 Ondertekenen
Vlaams Intersectoraal akkoord
 lonen in de kinderopvang zullen gevoelig
stijgen
 We
willen meer mannen warm maken voor
een job in kinderopvang!
 Toekomstige
generaties kinderen kunnen er
alleen maar beter van worden

Peeters, J. (2002). Mannen in de kinderopvang. Alert, 28(5), 11-28.








http://users.skynet.be/papapro/kinderopvang.jpg
http://www.regeltante.nl/besloten/nieuwsbrief/artikelen/j0409610a.jpg
http://zwanger.blog.nl/files/2010/09/man-met-baby.jpg
http://www.kuurne.be/files/kuurne/Afbeeldingen/Burger/kind-engezin.jpg
http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/lage-lonen-zwaarstbelast-in-belgie/article-1194633465179.htm
http://www.mamacampaign.org/storage/yawning-babyand-momwithcur.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1244561224851
http://www.vvdkamerleden.nl/plaatjes/Dezentje_kinderopvang_wfa_227
287a.jpg
http://images2telegraaf.nl/multimedia/archive/00795/72685014_jpg_795575d.jpg

similar documents