PowerPoint

Report
Nuorten
seksuaalikulttuurista
Marjo Kuortti
29.3.2012
Seksuaalisuus
• on ihmisenä olemisen keskeinen ominaisuus
koko elämän ajan, koetaan ja voidaan ilmaista
eri tavoin
• on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen asia
Seksi
• on seksuaalisuuden ilmaisemista
käyttäytymisen ja toiminnan kautta sekä
tuntein ja ajatuksin.
seksuaalikulttuuri
Yhteisössä vallitsevat
• Seksuaalitavat
• Seksuaalimoraali (arvot ja normit)
• Tiedot (tieteelliset käsitykset, uskomukset, myytit)
• Kieli, kirjallisuus, kuvat, musiikki, tanssi, draama
Seksuaalinen kehitys
• Seksuaalisuus muuttaa ilmenemistään ja tarkoitustaan
elämänkokemuksen ja –tilanteiden mukaan
• Seksuaalisuus palvelee lajinsäilymistä sekä fyysistä ja
psyykkistä nautintoa
• Hämmennys
• Vertaileminen
• Tapahtuu vaiheittain – seksuaalisuuden portaat
TAUSTAA
• seksuaalinen kulttuuri on muuttunut merkittävästi
länsimaissa viimeisten vuosikymmenien aikana
• naisen aseman muutos
• hormonaalisen raskaudenehkäisyn kehitys
• ylierotisoituminen/ hyperseksualisoituminen
• Pohjoismaissakin muutos näkyy
Muutos Suomessa
Haavio-Mannila & Kontula 2001
• Sukupuolten väliset erot jopa hävinneet
• Yhdyntäkumppanien määrä lisääntynyt
• Vapaan abortin hyväksyminen lisääntynyt
• Suhtautuminen ”rakkaudettomaan” seksiin
hyväksyttävämpää
• Sukupuolielämän tyydyttävänä pitäminen vähentynyt
• Elämä erotisoitui 1990-luvulla ja yksilölliset arvot
korostuivat
Suomalaisten seksuaalikäyttäytymisen muutos
Vuosi
Keskimäär.
elinikäisten
seksikumpp.
määrä
Keskimäär.
yhdyntöjen
aloitusikä
(vuosia)
Naiset
Miehet
Naiset
Miehet
1971
2.6
11.0
18.9
17.8
1992
6.8
12.4
17.1
17.4
1999
7.7
12.4
16.6
17.7
2007
10.4
14.7
Haavio-Mannila & Kontula
2001
Kontula 2009
The Population Res.
Institute 2001
Olenko normaali – top 10
tytöt
• Maine
• Keho
• Paino
• Kipu
• Mikä on sopiva määrä seksiä/ seurustelusuhteita?
• Millainen seksi on oikeaa?
(Väestöliiton puhelin- ja nettivastaanotot)
Olenko normaali –top 10
pojat
• Maine
• Keho
• Penis
• Miten pitää tehdä, että tekee oikein?
(Väestöliiton puhelin- ja nettivastaanotot)
Mikä on nykytrendi?
• Pursuavia orgasmeja – eipä juuri kiinnosta
• Seksin säästäminen – heti ja nopeasti
• Paheellista riskikäyttäytymistä – norminautintoja
• Rakkautta – toiminto ja suoritus
Yhdynnän kokeneet
peruskoululaiset
1996-2007
(%)
40
35
30
25
8 lk
20
9 lk
15
10
5
0
96/97
98/99
99
0
1
2
3
4
5
6
7
Yhdynnän kokeneet
kouluterveyskysely 2001 ja 2010/2011
%
80
70
60
50
pojat
40
tytöt
30
20
10
0
Peruskoulu Lukio 2001 Peruskoulu
Lukio
Amm.ol
2001
2010/2011 2010/2011 2010/2011
Yhdyntöjen aloittamisikä
mediaani
• Tytöt 16,8 v
• Pojat 17,4 v
Simopekka Vänskä, THL
Yhdynnän vapaaehtoisuus nuorilla
Ikä ensimmäisessä yhdynnässä
Robert T. Brown
Seksuaalinen häirintä
kouluterveyskysely 2010/2011
Puhelin tai Nimittely
internet
Intiimialu- Seksiin
Vastike
eiden
painostus/ seksistä
kosketus
pakotus
7%
30%
42%
43%
6%
16%
3%
7%
3%
6%
6%
31%
34%
34%
5%
17%
2%
8%
2%
5%
8%
38%
30%
47%
6%
24%
3%
14%
3%
9%
Peruskoulu
Pojat
Tytöt
Lukio
Pojat
Tytöt
Ammattioppilaitos
Pojat
Tytöt
Kokenut seksuaalista väkivaltaa
kouluterveyskysely 2011
esimerkkejä tamperelaisista kouluista
35
30
25
pojat
tytöt
kaikki
Tampere
Pirkanmaa
20
15
10
5
0
Peruskoulu
Lukio
Amm.ol
Ehkäisymenetelmät ja ehkäisyä käyttämättömien osuus
viimeisimmässä yhdynnässä, pojat ja tytöt
Kouluterveyskysely 2007, 2011 koko pk, lukio, aol
Luokka 8. lk
9. lk
Perus/(ikä)
(14.8 v) (15.8 v) koulu
2011
1. lk
2. lk
Lukio
(16.8 v) (17.8 v) 2011
lukio
lukio
Ammat
tiol.
2011
kondo
mi
62%
53%/
59%
50%
39%/
51%
44%
epillerit
19%
24%/
15%
33%
43%/
32%
35%
kondo
mi &
e-pill.
8%
8%/
6%
8%
9%/
8%
7%
muu
1%
2%/
2%
2%
3%/
1%
1%
17%
13%/
18%
7%
6%/
8%
13%
Ei
ehkäisyä
Kondomin käyttö
Kuinka suuressa osassa käytetty vuoden aikana
(riitta Vilkko 2010, 22 v naiset)
Seurustelee
vakituisesti
Ei seurustele
• Ei lainkaan
33 %
• Ei lainkaan
47 %
• Silloin tällöin
20 %
• Silloin tällöin
31 %
• Noin puolessa
12 %
• Noin puolessa
6%
• Lähes joka kerta 18 %
• Lähes joka kerta
9%
• Aina
• Aina
7%
18 %
Kuinka monen kumppanin kanssa olet ollut
yhdynnässä
(Kouluterveyskysely -10/11, yli 4: pk 19/10%, l 10/11%, ak 20/25%)
Riitta Vilkko 2010, 22 v naiset
Ilmoitetut klamydiainfektiot
2011
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
15-19 v
20-24 v
25-29 v
30-34 v
35-39 v
40-45 v
Klamydia Pohjoismaissa 2002-2008
Alle 30-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset
ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti
2000–2010
19
Keskeytyksiä/1 000 vastaavanikäistä naista
18
15 - 19
17
20 - 24
25 - 29
16
15
14
13
12
11
10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Raskaudenkeskeytykset
per 1000,15-19 v. (2010 12,1 - vähenemässä)
Ihastuminen
Demi-kysely 2010
• Todella voimakas, enemmistön mielestä hyvin
positiivinen, energisoiva ja eteenpäin vievä tunnetila.
• Kuuluu tyttöjen tunnerepertuaariin jo hyvinkin
nuoresta iästä lähtien
• Enemmistö tytöistä oli tutkimushetkellä ihastuksen
tunteen vallassa.
Minkä ikäisenä koit ensimmäisen
suudelmasi?
Demi-kysely 2010
• Ikä ensi suudelman aikaan km 14 v
• 30 % tytöistä ei ole vielä kokenut ensimmäistä
suudelmaansa
• 68 % 12-13-vuotiaista ei ole vielä koskaan suudellut
• 11 % 18-19 ei ole vielä koskaan suudellut
• Kouluterveyskysely 2010/11: pk 63%/65%, lukio
72%/79%, aol 84%/90%
Rakastuminen
Demi-kysely 2010
• Tyttöjen määritelmät rakkaudesta ovat syvällisiä,
monipuolisia ja kauniita
• Rakastuminen on heille suurempaa, erilaisempaa ja
vakavampaa kuin ihastuminen ja se koetaan myös
selvästi myöhemmin kuin ensimmäiset ihastuksen
tunteet
Eri asioita
• Seurustelu, seksi ja yhdyntä ovat eri asioita
• Seurustelu ja tapailu ovat eri asioita
• Tapailua voi olla erilaista ja eri säännöillä
• Säännöt on sovittu tai sitten ei
• Yhden illan –jutut
• Muut jutut
Seksuaalisen käyttäytymisen
skriptit
Suvivuo 2011
• Rationaalisuuden skriptejä noudattavat tytöt
• Tunteisiin liittyviä skriptejä noudattavat tytöt
Rationaalisuuden skriptejä
noudattavat tytöt
• Käyttäytymisen kontrolli
• Hyvä itsekontrolli
• Pystyvät esittämään toiveensa ja tarpeensa
• Tietävät ehkäisystä
• Noudattavat aikomuksiaan
• Ainakin yksi tehokas neuvottelustrategia
 Mahdollisuus turvalliseen ja miellyttävään
seksielämään
Tunteisiin liittyviä skriptejä
noudattavat tytöt
• Käyttäytymisen kontrollointi vaikeaa
• Kontrolliodotus ulkoa ohjautuvaa
• Alkoholi vaikuttaa päätöksentekoon
• Tieto ehkäisystä puutteellista
• Ehkäisynkäyttöön ei liity etukäteisaietta
 Riski joutua epätoivottuihin seksuaalisiin
kokemuksiin
JOTAKIN
RISKIKÄYTTÄYTYMISESTÄ
Kuortti ja Kosunen 2009
Vaikka yhteiskunta onkin seksualisoitunut,
näyttää käyttäytyminen, jossa nuorella on
useita seksikumppaneita, edelleen liittyvän
muuhun riskeille altistavaan käyttäytymiseen.
Monissa aiemmissakin tutkimuksissa riskialttiit
elämäntavat, mm. nuorella iällä aloitetut
yhdynnät, päihteiden käyttö ja ehkäisyn
laiminlyönti, ovat liittyneet käyttäytymiseen,
jossa on monia seksikumppaneita.
Haastattelujen valossa
Kuortti ja Jähi 2009
• Monia ja harvoja seksikumppaneita omanneiden
tyttöjen välillä on enemmän samankaltaisuutta kuin
eroja
• Perinteiset riskeinä pidetyt asiat eivät välttämättä liity
monikumppaniseksiin
• Käyttäytymisen taustalla useita tekijöitä, mm. elämän
arvot ja käsitys elämän hallittavuudesta
Kaksi näkökulmaa tarkastella maailmaa
• Klassinen riskikäyttäytyminen: Yhdyntä 1.
tapaamiskerralla, valmius seksiin, satunnainen ehkäisy,
romanttiset odotukset. Maailma ei ole täysin
kontrolloitavissa. Jälkikäteen kannettu vastuu.
• Toisenlainen käyttäytyminen: Yhdyntä
ensitapaamisella ei mahdollinen, ei romanttisia
etukäteisodotuksia, individualistiset arvot (kontrolli,
jotta pääsee tavoitteeseensa). Etukäteisvastuu.
Ensimmäinen yhdyntä
Kuortti & Lindfors
• Erilaisia tarinatyyppejä
• Yhteistä eri tarinoille: valmius
• Yleensä selittävänä tekijänä lämmin tunne, yhdessä
tarinatyypissä kokemusten hankkiminen
• Ei merkityksellistetä riskitilanteena: ehkäisystä ei
puhuta, vaan tunteista, odotuksista ja valmiudesta
• Kaverit tärkeitä, vanhemmat eivät
• Osa aikuiseksi kasvamisen prosessia
Suunnittelematon raskaus
kehykset
kuortti, jähi, lindfors, kosunen 2011
EETTISEN VASTUUN KEHYS
Moraaliset pohdinnat oikeasta ja
hyvästä
•Elämän kunnioituksen näkökulma
•Syyllisyysnäkökulma
•Vastuun ja velvollisuuksien
näkökulma
TERVEYSKEHYS
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät
kysymykset
•Fyysisten riskien näkökulma
•Psyykkisten jälkiseurausten
näkökulma
SOSIAALISEN TUEN JA PERHEYHTEYDEN
KEHYS
Keskeiset tekijät yhteen kuuluminen, perhe ja
ihmissuhteet
•Aikuisilta saatavan tuen näkökulma
•Parisuhteen näkökulma
•Syntymättömän lapsen näkökulma
RATIONAALISUUSKEHYS
Keskeiset tekijät rationaalisuus, päämääriinsä
pääseminen ja arkielämän hallittavuus
•Kitkaton elämänsuunnitelma -näkökulma
•Joustava elämänsuunnitelma -näkökulma
KULTAISEN NUORUUDEN
KEHYS
Keskeiset tekijät nautinto ja
itsensä toteuttaminen
KYPSYYSKEHYS
Arvio omasta aikuisuudesta ja
kypsyydestä
•Lapsuus-aikuisuus -näkökulma
•Oman vanhemmuuden
näkökulma
KOHTALOKEHYS
Elämä ei kokonaan hallittavissa
•Johdatusnäkökulma
•Sattumanvaraisuusnäkökulma
pohdintaa
• Tytöt ottavat huomioon lukuisia asioita päättäessään,
miten suunnittelemattoman raskauden suhteen
toimitaan.
• Rationaalisuuden taustalla individualistiset arvot 
yksilö ja tehokkuus korostuvat, vrt yhteiskunnan
odotukset
• Sosiaalisen tuen taustalla yhteisöllisyyden arvot –
tämän varassa toimitaan
JOHTOPÄÄTÖKSET
ala kuortti
• Tytöt näyttävät omaksuneen normatiivisen,
velvoittavan huolenpitäjän roolin
• Arvot vaikuttavat päätöksentekoon
• Tytöt pyrkivät itsenäisiin ratkaisuihin,
• mutta joutuvat kuitenkin tekemään yhteiskunnassa
hyväksyttävissä olevia päätöksiä.
• Ratkaisuihin ovat vaikuttamassa monet tekijät, joita ei
aina osata tuoda esiin.
johtopäätökset
• Pääasiallisesti tytöt eivät anna seksuaalisille
kontakteille ja tapahtumille riskiin liittyviä merkityksiä
• Tärkeitä ovat tunteet, sosiaaliset suhteet, pohdinnat
vastuusta ja vapauksista
• Seurusteluun, yhdyntään ja ehkäisyn käyttöön liittyvät
asiat koetaan omiksi asioiksi - suunnittelemattomaan
raskauteen liittyvä pohdinta sen sijaan jaetaan
vanhempien kanssa
• Tyttöjen näkemys: seksi on positiivista, mutta siihen
liittyy huolia ja ristiriitaisuuksia
KOTIINVIENTITULIAINEN
terveydenhuoltohenkilöstölle
• Kaikilla nuorilla on vahvuuksia ja heikkouksia, kuten
ihmisillä yleensäkin
• Vain muutamaan riskitekijään huomion kiinnittäminen
saattaa johtaa harhaan, mikä voi kapeuttaa ja
yksipuolistaa terveydenhuollon ammattilaisen
toimintaa
• Jokaiseen nuoreen on suhtauduttava yksilöllisesti
• Hae avoimin mielin tapoja, joilla voit tukea nuorta
niin, että hän voisi toimia arvojensa mukaisesti

similar documents