GGZ WNB Familiebeleid

Report
FPA-dag: Parels delen
05-09-2014
GROEPSDYNAMIEK EN
FAMILIEPARTICIPATIE
GGZ WNB
Indeling FPA de Mare
 Vier units
 Doelgroepen gemengd
 Onderscheid programma, structuur,
verantwoordelijkheden
Behandeling
 Dagprogramma
 Individueel behandelplan
 Evaluatie na zes weken
 Therapieën
 Individueel
 Groepstherapie
Groepsdynamiek
 Aandacht individu en sociale omgeving
 Principes milieutherapie, therapeutische
gemeenschap



Resocialisatie (familieparticipatie!)
Leefmilieu dat dagelijks leven zo veel mogelijk benadert
Gedeelde verantwoordelijkheid voor leefomgeving en
veiligheid
Groepsdynamiek
 Indicatie therapie in groep
 Wekelijks groepsgesprek
 Tweewekelijks CSO
 Verantwoordelijkheden dragen voor elkaar
 Kookgroep
 Corveetaken
 Boodschappen doen
 ‘Crisisgroep’
Familieparticipatie
Familie van groot belang voor behandeling
Alle disciplines betrokken
Familieparticipatie
 Milieuonderzoek
 Systeemgesprekken multidisciplinair
 Psychoeducatie
 Betrokkenheid in resocialisatiemogelijkheden
 Familiedag
 Familiegespreksgroep
Familieparticipatie

Knelpunten
Privacy
Behoefte familie
Vragen / opmerkingen?
Email
[email protected]
[email protected]

similar documents