*LK YARDIM SORULARI - Eskişehir Kural Sürücü Kursu

Report
İLK YARDIM SORULARI
• 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
önlenmesinde en önemli unsurdur?
• A) Yolları ve kaldırımları onarmak
• B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek
• C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli
olmak
• D) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren
bireyler yetiştirmek
(D)
• 2. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan
karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,
vücudumuzda hangi sistem sayesinde
gerçekleşir?
• A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi
• C) Solunum sistemi D) Boşaltım sistemi
• (C)
• 3. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en
çok hangisine dikkat edilmelidir?
• A) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana
gelmemesine
• B) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
• C) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
• D) Hızlı ve aceleci davranmaya
• (A)
• 4. Aşağıdaki durumların hangisinde suni
solunum yapılır?
• A) Kalbi düzensiz çalışanlara
• B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
• C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
• D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu
saptanamayanlara
• (D)
• 5. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir
insan, ortalama olarak dakikada kaç defa
nefes alıp verir?
• A) 5 - 10 B) 12 - 20
• C) 25 - 30 D) 35 - 40
• (B)
• 6. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar
kanamasının özelliğidir?
• A) Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
• B) Açık parlak kırmızı renkte olması
• C) Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda
olması
• D) Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde
akması
• (A)
• 7. Aşağıdakilerden hangisi şok
belirtilerindendir?
• A) Zihinsel aktivitenin artması
• B) Cildin soğuk ve nemli olması
• C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
• D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
• (B)
• 8. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama
bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
• A) Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm
• B) Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm
• C) Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
• D) Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm
• (C)
• 9. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda
yapılabilecek genel ilk yardım
uygulamalarındandır?
• A) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda
tutmak
• B) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
• C) Yaraya pamuk koyarak sarmak
• D) Yaraya merhem sürmek
• ( B)
• 10. Karın bölgesinde yaralanma olanlara
aşağıdaki uygulamalardan hangisinin
yapılması yanlıştır?
• A) Meyve suyu içirilmesi
• B) Şoka karşı önlem alınması
• C) Yara yerinin soğuk tutulması
• D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
• (A)
• 11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının
hangi bölgesi tespit edilir?
• A) El B) Kalça
• C) Omuz D) Göğüs
• (C)
• 12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan
ilk yardım uygulamasıdır?
• A) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
• B) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
• C) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike
uygulamak
• D) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak,
sevk etmek
• (D)
• 13. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna
taşınmada birinci derecede önceliklidir?
• A) Turnike uygulanan
• B) Ayağında çıkık olan
• C) Solunum zorluğu çeken
• D) Birinci derecede yanığı olan
• (C)
• 14. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin
esas sebebi aşağıdaki durumlardan
hangisidir?
• A) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
• B) Sindirim sisteminin çalışmaması
• C) Kan dolaşımının yavaşlaması
• D) Nabız sayısının azalması
• (A)
• 15. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens
kullanarak görme yeterliliğine sahip olan
sürücüler için doğrudur?
• A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
• B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini
kullanmak zorundadırlar.
• C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens
kullanmak zorundadırlar.
• D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya
lens kullanmak zorundadırlar.
• (B )
16.SÜRÜCÜLER NEDEN İLK YARDIM BİLGİ VE
BECERİLERİNE SAHİP OLMALIDIR?
• 1.Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak
için
• 2.Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak
için
• 3.Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak
için
• 4.Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi
yapmak için
• (d )
17.İnsan vücudundaki damarlarla ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
• 1.Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
• 2.Toplardamarlar kanı kalpten vucüda taşır.
• 3.Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer
damarlardakilerden azdır.
• 4.Atardamardaki kan basıncı
toplardamardakinden fazladır.
• (b)
18.Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl
çıkarılmalıdır.
•
•
•
•
1.Ayaklarından çekilerek
2.Baş-çene pozisyonu verilerek
3.Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
4.Çene göğse değecek şekilde baş öne
eğilerek.
• (c)
19.Suni solunum öncesinde ilk olarak yapılması gereken
aşağıdakilerden hangisidir
• 1.Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının
temizlenmesi.
• 2.solunumu uyarmak için göğüs bölgesine
yumruk atılması.
• 3.Suni solunuma başlamadan 5 dk.
Bekletilmesi
• 4.hastanın ayaklarının yükseltilmesi
• (a)
20-Holger-nielsen(sırttan bastırma dirsekten kaldırm)metodu
ilesuni solunum uygulamasonda sırttan basınç yapılması
kazazadede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
•
•
•
•
•
1.Bilinç kaybının düzelmesini
2.Kalbin çalışmasını
3.Nefes vermesini.
4.Nefes almasını
(c)
21-İlk yardım uygulaması olarak kazazadenin bacaklarının 30
cm yukarı kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde
sakıncalıdır?
•
•
•
•
•
1.Şok
2.Beyin kanaması
3.Ayakta olan kanamalar
4.Ayak bileğinin burkulması
(b)
22-Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı
azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
•
•
•
•
1.Kasık iç kısmı
2.Bacak iç kısmı
3.dizin ön kısmı
4.Karnın ön kısmı
23-Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazade de kesinlikle
olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
•
•
•
•
1.Bilinç kaybı olması.
2.Reflekslerin kaybolması
3.Sesi uyaranlara tepki vermesi
4.Dolaşımın durması kalp atımlarının
alınaması.
• (d )
Bulantı ve kusma olması
Burun ve kulaktan kan gelmesi
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
• 24-Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de
görülmesi hangi durumda olur?
• 1.Akciğer delinmesi
• 2.Baş yaralanması
• 3.Dalak yırtılması
• 4.Kalp spazmı
• ( b)
25-Kimyasal madde yanıklarında ilk yardım
uygulamasıaşağıdakilerden hangisidir?
•
•
•
•
•
1.Bol su ile yıkamak
2.Yara merhemi sürmek
3.Kuru sargı bezi ile kapatmak
4.Oksijenli su ile yıkayıp sarmak
( a)
26-Diz ile kalça arası kemikte kırık varsa dıştan
uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
•
•
•
•
•
1.Topuktan dize kadar
2.Dizden kalçaya kadar
3Topuktan kalçaya kadar
4.Topuktan koltuk altına kadar
( d)
27-Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile
taşınmalıdır?
•
•
•
•
•
1.Kolunda yara ve kırık olan
2.Birinci derece yanık olan
3.Omurgasında kırık olan
4.Kaburgasında kırık olan
( c)
28-Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
fiziksel aktivitenin artması
Boğucu etki yapması
• Karbon monoksit zehirlenmelerinde
yukarıdakilerin hangilerinin olması beklenir?
• A.ı ve ıı B-I-III C-II-III D- I-II-III
• ( b)
29-GÜNEŞ ÇARPMASI OLAN KİŞİYE AŞAĞIDAKİLERDEN
HANGİSİ YAPILMALIDIR?
• 1.Serin bir yere alınarak vucut ısısı
düşürülmelidir?
• 2.Üstü örtülerek terlemesi sağlanması
• 3.Sıcak içecekler verilmeli
• 4.Sıcak duş yaptırılmalı
• ( a)
30-Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma
yeteneğine ulaşan sürücü,aşağıdaki sürücü belgelerinden
hangisi ile araç kullanabilir?
•
•
•
•
•
1. G SINIFI
2.A1 VE A2 SINIFI
3.C D VE E SINIFI
4.B SINIFI ( hususi araç)
( d)
• 31. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden
kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
• A) Havanın yağışlı olması
• B) Aracın bakımsız olması
• C) Yol yapımında hata olması
• D) Alkollü olarak araç kullanması
• ( D)
• 32. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine
getirmek amacıyla bir araya gelen organların
oluşturdukları yapıya ne denir?
• A) Doku B) Hücre
• C) Sistem D) Gövde
• (C)
• 33. Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım
çantasını bulundurmak zorunludur?
• A) Otomobil
• B) Motosiklet
• C) Motorlu bisiklet
• D) Lastik tekerlekli traktör
• ( A)
• 34. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen
uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
• A) Kanamanın durdurulmasını
• B) Dolaşımın değerlendirilmesini
• C) Solunumun değerlendirilmesini
• D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
• ( D)
• 35. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak
olan kazazedede boyun travması yoksa,
verilecek en uygun baş pozisyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
• ( B)
• 36. Burun kanaması olan bir kazazedeye
aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması
doğrudur?
• A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
• B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
• C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama
yapılması
• D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun
kemiğinin kuvvetlice sıkılması
• (D)
• 37. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı
azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
• A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
• B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
• C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda
tutulması
• D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların
yıkanarak temizlenmesi
• (C )
• 38. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin
belirtilerindendir?
• A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
• B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
• C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
• D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip
etme
• (B)
• 39. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan
gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
• A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
• B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
• C) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan
yatırılır ve kanama engellenmez.
• D) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan
yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. ( C )
• 40. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık
olması durumunda kazazedenin göğüs
bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes
almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
• A) Kol kemiği B) Kalça kemiği
• C) Uyluk kemiği D) Kaburga kemiği
• ( D)
• 41. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının
birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
• A) Çıkık B) Kırık
• C) İncinme D) Burkulma
• 42. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza
yerinden ilk önce taşınmalıdır?
• A) Ölmüş olan
• B) Ağır kanamalı olan
• C) Ayağında kırık olan
• D) Dirseğinde çıkık olan
• ( B)
• 43. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz
ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
• A) Şoka girmiş olan
• B) Omurga kırığı olan
• C) Kol kemiği kırık olan
• D) Kalça kemiği kırık olan
• (c)
• 44. Güneş çarpması sonucu görülen ateş
yükselmesinden ilk önce hangi organ
hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
• A) Kalp B) Beyin
• C) Böbrek D) Akciğer
• (B)
• 45. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı
bozuk sürücü davranışlarındandır?
• A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü
kendilerine ait sanmak
• B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
• C) Kurallara uymaya özen göstermek
• D) Hırslı ve kızgın olmamak
• ( A)
• 46. Bir trafik kazasında ilk yardım
uygulamalarına ilk olarak nerede
başlanmalıdır?
• A) Hastanede
• B) Olay yerinde
• C) Ambulans içinde
• D) Sağlık merkezinde
• (B)
• 47. Aşağıdakilerden hangisi göğüs
boşluğunda bulunan bir organdır?
• A) Kalp B) Mide
• C) Böbrek D) Karaciğer
• (A)
• 48. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden
yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden
hangisine özellikle dikkat etmelidir?
• A) Aracın modeline
• B) Yaralıların cinsiyetlerine
• C) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
• D) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin
olup olmadığına
• (D)
• 49. Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset
yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan
değerlendirmelerden biri değildir?
• A) Deri renginin gözlenmesi
• B) Soluk verişinin hissedilmesi
• C) Solunum sesinin dinlenmesi
• D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi
• (A)
• 50. Aşağıdaki durumların hangisinde
kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
uygundur?
• A) Burun kanaması olan
• B) Bulantı ve kusması olan
• C) Solunum yolu tıkalı olan
• D) Boyun omurunda zedelenme olan
• (C)
• 51. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza
yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile
omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve
fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu
gözlemlediniz.
• Bu durumda hangi tür kanama olduğunu
düşünürsünüz?
• A) Kılcal damar B) Atardamar
• C) Toplardamar D) Yırtık kanaması
• (b)
• 52. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye
uygulanır?
• A) Kalbi duran
• B) Bilinç kaybı olan
• C) Solunum güçlüğü olan
• D) Nabız sayısı düşük olan
• (a)
• 53. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde
gösterilen hangi bölgeye basınç
uygulanmalıdır?
• 8.
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde
gösterilen hangi bölgeye basınç
uygulanmalıdır?
A) Kasık bölgesine
B) Şakak bölgesine
C) Çene altı bölgesine ( D )
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
• 54-Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım
olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması
doğrudur?
• A) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
• B) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk
edilmesi
• C) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının
hastaneye sevk edilmesi
• D) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın
sarılması
• (C )
• 55-. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı
oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık
kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
• A) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
• B) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci
önlemek
• C) Solunum sıkıntısını azaltmak
• D) Kan dolaşımını yavaşlatmak
• (B )
• 56-. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın
tanımıdır?
• A) Eklem çevresinin şişmesi
• B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
• C) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
• D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
• (C)
• 57- Kırıkların sabitlenme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
• A) Üşümeyi engellemek
• B) Kırık bölgesini her yöne hareket
ettirebilmek
• C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini
engellemek
• D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar
vermesini engellemek
• (D)
• 58- Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza
yerinden ilk önce taşınmalıdır?
• A) Ölmüş olan
• B) Ayağında çıkık olan
• C) Solunum zorluğu çeken
• D) Birinci derece yanığı olan
• (C)
• 59- • Hastanın serin yere alınması
• ••Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya
meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
• Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi
durumda yapılır?
– A) Bayılma
– B) Sıcak çarpması
– C) El bileğinin burkulması
•
D) Kafa ve beyin yaralanması
• (B)
• 60. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi
durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
• A) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
• B) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
• C) Araç kullanırken yanında birisini
bulundurma şartı ile
• D) İşitme cihazı ile belirli bir duyma
yeterliliğine ulaşma şartı ile
• (D)
•
•
•
•
•
•
61. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını
en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara
ne ad verilir?
A) Trafik B) Girişim
C) Yöntem D) İlk yardım
(D)
•
•
•
•
•
•
62. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir
araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne
ad verilir?
A) Hücre B) Organ
C) Sistem D) Destek doku
(B)
• 63. Kaza yerindeki araçtan, yaralının
çıkarılmasında
• ilk aşama aşağıdakilerden
• hangisidir?
• A) Tıbbi yardım istenmesi
• B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
• C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
• D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış
• yerlerinin sağlanması
• (C)
•
•
•
•
•
•
•
•
64. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne
anlama gelir?
A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D) Etrafta siren sesi olup olmadığının
Dinlenmesi
(B)
• 65. "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma)
metodu
• ile suni solunum hangi durumlarda tercih
• edilmelidir?
• A) Omurga yaralanmalarında
• B) Kapalı göğüs yaralanmalarında
• C) Boylamasına karın yaralanmalarında
• D) Ağız-burun çevresinin kanamalı
• Yaralanmalarında ( D )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin
hangilerinde,
açık renkli kanın yara ağzından kalp
atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı
izlenir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
(A)
•
•
•
•
•
67. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında
göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası
yapılmalıdır?
A) 40 B) 60 C) 80 D) 100
(D)
• 68. Başından yaralanan kazazedeye
aşağıdakilerden
• hangisi uygulanır?
• A) Yarası sarılarak uyutulur.
• B) Kanama yoksa önemsenmez.
• C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
• D) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
• (C)
• 69. Yanık derecesini belirlemede
aşağıdakilerden
• hangisi diğerlerine nazaran daha
• önemlidir?
• A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
• B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
• C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
• D) Yakıcı maddeyle temas şekli
• (A )
• 70. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki
uygulamalardan
• hangisi kesinlikle yapılmaz?
• A) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
• B) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
• C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
• D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin
• olmasını sağlamak
• ( B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında,
yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse
aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenir?
A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması
(A )
• 72. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en
• son taşınması gereken kazazede
aşağıdakilerden
• hangisidir?
• A) Açık karın yarası olan
• B) Bilinci yerinde olmayan
• C) Ayak kemiğinde kırık olan
• D) Solunum yolu zehirlenmesi olan
• (C)
• 73. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir
kimyasal
• sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.
• Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım
• olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması
• uygun olur?
• A) Kusturmak
• B) Bol su içirmek
• C) Açık havaya çıkarmak
• D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek
• ( B)
• 74. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle
sedye ile taşınmalıdır?
• A) Omurgasında kırık olan ( a )
• B) Kaburgasında kırık olan
• C) Birinci derece yanığı olan
• D) Kolunda yara ve kırık olan
• 75. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden
beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
• A) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde
kendi koyduğu kuralları uygulamak
• B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk
yardım uygulamak
• C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip
olduğunu düşünmek
• D) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak (b )
• 76. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile
yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak
sıkıştırılması
• B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs
merkezine vurulması
• C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde
basınç uygulanması
• D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği
4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulaması
• (d)
• 77. Uzun süreli kanamalardaki turnike
uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç
dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
• A) 1-2 dakika B) 5-10 dakika
• C) 15-20 dakika D) 30-40 dakika
• (c)
• 78. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde,
kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu
için daha kısa sürede hayati tehlike meydana
gelir?
• A) Burun kanamaları
• B) Atardamar kanamaları ( b )
• C) Kılcal damar kanamaları
• D) Toplardamar kanamaları
• 79. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın
amaçlarından biri değildir?
• A) İlaçla tedavi etmek ( a)
• B) Tıbbi yardım için iletişim kurmak
• C) Durumun kötüleşmesini engellemek
• D) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini
sağlanması
• 80. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında
dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar
olmalıdır?
• A) Topuktan dize kadar
• B) Dizden kalçaya kadar
• C) Topuktan kalçaya kadar ( c )
• D) Topuktan koltuk altına kadar
•
•
•
•
•
81. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A) Hareketsiz eklem bölgelerinde
B) Hareketli eklem bölgelerinde ( b )
C) Sadece bacak eklemlerinde
D) Sadece kol eklemlerinde
• 82. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki
uygulamalardan hangisinin yapılması
yanlıştır?
• A) Bilinci yerinde olmayan hastanın
kusturulmaması
• B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının
belirlenmesi
• C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise
hastanın hemen kusturulması
• D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın
kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
• ( C)
• 83. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen
hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi
durumundan anlaşılır?
• A) Yüzünün sararmasından
• B) Nabız sayısının azalmasından
• C) Vücut sıcaklığının azalmasından
• D) Göğüs kafesinin yükselmesinden ( D )
• 84. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk
olarak yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
• A) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
• B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika
beklenilmesi
• C) Ağız içinin temizlenerek hava yolu
açıklığının sağlanması
• D) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine
yumruk atılması
• (C)
Konu soruları
• TRAFİK SORULARI
• 85-Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk
sürücü davranışlarındandır?
• A- Çevreye saygılı olmak B- Kurallara uymakta
özen göstermek
C- Başkalarının haklarına saygı göstermek DKullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü
kendilerine ait sanmak
• 86. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki
hangi sistemde yer alır?
• A) Sinir sisteminde
• B) Dolaşım sisteminde ( B )
• C) Sindirim sisteminde
• D) Solunum sisteminde
• 87. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı
oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık
kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
• A) Kan dolaşımını yavaşlatmak
• B) Solunum sıkıntısını azaltmak
• C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
• D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci
önlemek ( D )
• 88. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim
yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?
• A) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı
hastaneye sevk edilir.
• B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından
kesilir ve yara sıkıca sarılır.
• C) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
• D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
• (A )
• 89. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmelidir?
• A) Kollarının baş hizasında durmasına
• B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
• C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
• D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
• (D)
Soru 1
• 90-CEVAP D
• 91-CEVAP B
92-CEVAP D
93-CEVAP A
94-CEVAP B
95-CEVAP A
96-CEVAP B
97-CEVAP C
98-CEVAP A
99-CEVAP C
100-CEVAP D
101-CEVAP C
102-CEVAP A
Konu soruları
• 103.)ilkyardım SORULARI
• Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk
sürücü davranışlarındandır?
• A- Çevreye saygılı olmak B- Kurallara uymakta
özen göstermek
C- Başkalarının haklarına saygı göstermek DKullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü
kendilerine ait sanmak
•
• 104.)Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan
sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük
kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi
doğrudur?
• A-Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık
kullanmalıdır.
B- Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık
kullanmalıdır.
C- Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak
mecburiyetindedir.
D- Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması
isteğe bağlıdır
• 105.)İşitme yetersizliği olan sürücü adayı,
hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
• A-Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile
B- Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
C- Araç kullanırken yanında birisini
bulundurma şartı ile D- İşitme cihazı ile belli
bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
• 106.)• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya
meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi
durumda yapılır?
• A-Kafa ve beyin yaralanmasında
B- El bileğinin burkulmasında
C- Sıcak çarpmasında
D- Sıcak çarpmasında
• 107.)Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım
uygulamalarından hangisinin yapılması
doğrudur?
• A-Elektrikli battaniye ile ısıtılması
B-Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C- Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
D- Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
• 108.)Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak
yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
• A-Bilinci yerinde olmayan hastanın
kusturulması B- Çamaşır suyu ile
zehirlenmelerde hastanın kesinlikle
kusturulmaması ve bol su içirilmesi CZehirlenmenin neden kaynaklandığının
belirlenmesi
D- Acil tıbbi yardım istenmesi
• 109.)Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye
aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek
hastaneye sevk edilmelidir?
• A
C
• B
D
• 110.)Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa,
araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
• A- Çene göğüse değecek şekilde baş öne
eğilerek
B- Baş-çene pozisyonu verilerek
C- Ayaklarından çekilerek
D- Boyunluk takılarak
• 111.)Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken
aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek
yoktur?
• Kaza zamanının
B-Açık ve net adresin
C-Yaralıların kimliklerinin
D- Yaralıların sayısı ve durumlarının
• 112.)Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
• A- Eklem bağlarının kopması
B- Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C- Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D- Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
• 113.)Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki
uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
• A- Dik oturur pozisyon vermek
B-Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C- Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D- Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve
ayakları aynı hizada tutmak
• 114.)Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
• A- Sürekli buzla ovulur
B- Kuvvetli masaj yapılır
C- Hareketsiz kalması sağlanır
D- Turnike uygulanır.
•
• 115.)Kimyasal madde yanıklarında yapılacak
ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
• A- Tazyiksiz bol soğuk su ile yıkamak
B- Sıcak uygulama ve masaj yapmak
C- Kuru sargı bezi ile kapatmak
D- Yara merhemi sürmek
• 116.)Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan
geliyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
• A- Kulağa pamuk konularak sıkı bir şekilde
sarılır.
B- Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C- Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan
yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D- Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan
yatırılır ve kanama engellenmez
•
• 117-Şekildeki gibi cisim batması durumunda
aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması
doğrudur?
• A- Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk
edilmesi
B- Cismin
çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye
sevk edilmesi
C- Cismin dışarıda kalan
kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
D- Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot
dökülmesi
• 118.)Yetişkinde uygulanan kalp masajı
uygulama bölgesi ve bası derinliği
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
• A- Kaburganın sağ alt bölgesi 1 - 1,5 cm
B- Karnın sol üst bölgesi 2 - 3 cm
C- Göğüs kemiğinin ortası 4 - 5 cm
D- Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı 6 - 7 cm
• 119.)Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının
yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
• A- Vücut sıcaklığını düşürmek
B- Sindirime yardımcı olmak
C- Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D- Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
• 120.)Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin
belirtilerindendir?
• A- Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B- Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C- Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D- Gözleri ile hareket eden cisimleri takip
etme
• 121.)İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna
hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol
edilir?
• A- Solunumu B- Ağız içi C- Bilinci D- Göğüs
hareketi
• 122.)Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda
yapılan yanlış bir uygulamadır?
• A- Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda
tutmak
BKanayan damarın üzerine doğrudan baskı
uygulamak
C- Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı
uygulamak
D- Kanamanın durdurulamadığı durumlarda
uygun kemik üzerine turnike uygulamak
• 123.)Karın bölgesinde iç kanama olduğu
düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlıştır?
• A- Şok pozisyonu verilmesi
B- Ağzından bol sıvı verilmesi
C- Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D- Yaşamsal bulgularının incelenmesi
• 124.)Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş
olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar
devam edilir?
• A-10 dakika
B-15 dakika
C- Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D- Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
• 126.)Suni solunum uygulamaları öncesinde
yapılması gereken işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
• A- Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine
yumruk atmak
B- Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava
yolunu açmak
C- Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D- Hastanın ayaklarını yükseltmek
• 24.) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan
bir hastanın solunum yolunu tıkayarak
boğulmasına sebep olabilir?
• A- Çenenin kasılması
B- Vücudun kasılması
C- Dilin geriye kayması
D- Başın arkaya düşmesi
• 127.)Yaralıyı araçtan çıkarırken
aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
• A- Kollarının baş hizasında durmasına
B- Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C- Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D- Baş - boyun - gövde hizasının
bozulmamasına
• 128.)Araçtaki ilk yardım çantasında
bulundurulması gereken malzemelerin miktarı
neye göre belirlenir?
• A- Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B- Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C- Mevsim ve yol durumuna
D- Sürücünün isteğine
• 129.)Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi
organlarındandır
• A-Mide B-Karaciğer c-akciğer D-Beyin
• 130.) Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir
araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne
denir?
• A-SİSTEM B-ORGAN C-DESTEK DOKU D-HÜCRE
• 131.)Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım
yapacak kişide bulunmalıdır?
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
• A-I-II
B-I-III
C-II-III
D-I-II-III
• 132.)Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait
trafik kazası sebebidir?
• A-Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B- Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C- Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D- Aracının arıza yapması
• 133. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
• A) Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
• B) Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır. (b)
• C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer
damarlardakinden azdır.
• D) Atardamarlardaki kan basıncı
toplardamarkinden fazladır.
• 134. Araçlarda ilk yardım çantası
bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
• A) Araç donanımını tamamlamak
• B) Araç muayenelerinde göstermek
• C) Trafik denetimlerinde göstermek
• D) Kazalarda ilk yardım için kullanmak (D )
• 135. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan
bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak
boğulmasına sebep olabillir?
• A) Çenenin kasılması
• B) Vücudun kasılması
• C) Dilin geriye kaçması C )
• D) Baş-çene pozisyonu verilmesi
• 136. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak
olan kazazedede boyun travması yoksa,
verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden
hangisidir?
• A) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin
göğsüne değecek şekilde olması
• B) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye
doğru olması (b )
• C) Başının altına yastık konularak sırtüstü
yatırılması
• D) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
• 137. Aşağıdaki organlardan hangisinin
yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan
pembe köpüklü kan gelir?
• A) Mide B) Dalak
• C) Akciğer ( c)D) Karaciğer
• 138. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna
hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
• Bu davranış ile yaralının hangi durumu
kontrol edilir?
• A) Bilinci ( a)B) Ağız içi
• C) Solunumu D) Göğüs hareketi
•
•
•
•
•
139. 1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
Yukarıda karışık olarak verilen yeniden
canlandırma basamaklarının doğru sıralaması
nasıl olmalıdır?
• A) 1 - 2 - 3 - 4 B) 2 - 3 - 1 - 4
• C) 3 - 2 - 1 - 4 D) 4 - 1 - 2 - 3 (d )
•
•
•
•
104. • Geçici hafıza kaybı
••Burundan kan gelmesi
••Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge
yaralanmalarında daha çok görülür?
• A) Baş ( a)B) Karın
• C) Göğüs D) Omurga
• 141. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda
aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
• A) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
• B) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların
patlatılması ( b)
• C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin
bol su ile yıkanması
• D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava
ile temasının kesilmesi
• 142. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• A) Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi (A)
• B) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket
ettirilmesi
• C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden
aşağıda tutulması
• D) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike
uygulanması
• 143. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin
taşınma yönü nasıl olmalıdır?
• A) Yaralının isteğine göre değişir.
• B) Yaralının yarasına göre değişir. ©
• C) Yaralının başı gidiş yönünde olacak şekilde
• D) Yaralının ayakları gidiş yönünde olacak
şekilde
• 144. Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu
olarak yetersiz soluyan hastaya
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
• A) Kusturmak
• B) Tuzlu su içirmek
• C) Yoğurt yedirmek
• D) Açık havaya çıkarmak (d)
• 145. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki
durumlardan hangisi görülür?
• A) Dinç ve zinde olma
• B) Reflekslerinde zayıflama (b)
• C) Manevra kabiliyetinde artma
• D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
• CEVAP B
• CEVAP C
• CEVAP A
• CEVAP D
• CEVAP C
• CEVAP A
• CEVAP A
• CEVAP B
• CEVAP D
• CEVAP A
• CEVAP D
• CEVAP A
• CEVAP B

similar documents