POBIERZ - Zalecenia ochrony zbóż

Report
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH – SILNA PRESJA CHORÓB
GRZYBOWYCH
mączniak, choroby
podstawy źdźbła,
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
septorioza!
Promax 450 EC (0,6-0,8)
+ Syrius 250 EW (0,6)
duża presja
mączniaka!,
choroby
podstawy
źdźbła
Dobromir 250 SC 0,6
+ Syrius 250 EW(0,6)
rdze, septorioza
plew!, plamistość
siatkowa!,
fuzarioza, DTR
lub
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
+ Talius 200 EC (0,1-0,15)
Acanto 250 SC (0,6) + septorioza plew,
Syrius 250 EW (0,6) fuzarioza, rdze,
DTR!
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH – SILNA PRESJA CHORÓB
GRZYBOWYCH
duża presja mączniaka!,
choroby podstawy źdźbła
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
+ Talius 200 EC (0,1-0,15)
septorioza plew,
fuzarioza, rdze, DTR
Matador 303 SE
(1) +Dobromir 250
SC (0,6)
Rekord 125 SC
(0,5) + Olympus
480 SC (1,5)
Tern 750 EC (0,5) +
Artea 330 EC (0,4-0,5)
mączniak, rdza, septorioza
Rekord 125 SC
(0,5) + Credo 600
SC (1,6)
septorioza, rdze,
DTR, mączniak
fuzarioza!,
septorioza plew,
rdze, DTR
Syrius 250 EW (0,5)
fuzarioza!,
septorioza plew,
rdze, DTR
Syrius 250 EW(0,5)
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH – SILNA PRESJA
CHORÓB GRZYBOWYCH
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
+ Syrius 250 EW (0,6)
mączniak, choroby
podstawy źdźbła,
septorioza!
Dobromir 250 SC (0,6)
+ Rekord 125 SC (0,6)
rdze, septorioza
plew!, plamistość
siatkowa!,
fuzarioza, DTR
Syrius 250 EW
(0,5)
fuzarioza!,
septorioza
plew, rdze,
DTR
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH – OGRANICZONA
PRESJA CHORÓB GRZYBOWYCH
Tern 750 EC (0,3-0,5)
+ Promax 450 EC
(0,6-0,8)
Matador 303 SE
(1,5 – 1,75)
mączniak, choroby
podstawy źdźbła!,
mączniak, rdza brunatna,
septorioza liści
Syrius 250 EW
(0,5)
fuzarioza!,
septorioza
plew, rdze,
DTR
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ JARYCH – TECHNOLOGIA
DWUZABIEGOWA
mączniak,
choroby
podstawy
źdźbła,
mączniak,
choroby
podstawy
źdźbła,
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
septorioza, rdze,
Syrius 250 EW (0,6) + fuzarium
Topsin 500 SC (0,75)
lub
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
Syrius 250 EW (0,5)+
Matador 303 SE (1)
mączniak, fuzarium,
rdze
lub
Matador 303 SE
(1,5 – 1,75)
septorioza, rdze,
mączniak, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła i
łamliwość
Syrius 250 EW (0,6) +
Rekord 125 SC (0,6)
rdza brunatna!,
septorioza plew,
fuzarium
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ JARYCH – TECHNOLOGIA
DWUZABIEGOWA
mączniak, rdze,
septorioza,
plamistość
siatkowa
jęczmienia
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Alert 375 SC (0,8-1)
mączniak,
podstawa źdźbła
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Promax 450 EC (0,6-0,8)
mączniak,
septorioza, rdze,
DTR
Tern 750 EC (0,3-0,5) +
Rekord 125 SC (0,6)
Artea 330 EC (0,4-0,5)
Matador 303 SE (1) +
Syrius 250 EW (0,6)
Matador 303 SE (1)+
Rekord 125 SC (0,6)
Matador 303 SE
(1,5 - 1,75)
Matador 303 SE (1)+
Acanto 250 SC (0,6)
fuzarioza!, rdze,
septorioza plew, DTR
septorioza plew,
fuzarioza, rdze, DTR
septoriozy, mączniak,
fuzarioza, rdze, DTR
OCHRONA FUNGICYDOWA JĘCZMIENIA JAREGO
rdze, septorioza
plew!, plamistość
siatkowa!,
fuzarioza, DTR
fuzarioza!, rdze,
septorioza plew,
plamistość siatkowa
Dobromir 250 SC (0,5) +
Rekord 125 SC (0,5)
Matador 303 SE (1) +
Syrius 250 EW (0,6)

similar documents