Skeema 2 Sähköinen opettajan aineisto: Nuoruus

Report
5.13 Fyysinen kehitys: tytöstä naiseksi,
pojasta mieheksi
(s. 100-104)
Skeema 2
Motivointi 1
Muistele parin kanssa…
• Mistä tiesit, että murrosikä oli alkanut?
• Millaisia fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia
muutoksia silloin tapahtui?
Lue artikkeli ”Lapsuus lyhenee”. Vastaa
seuraaviin kysymyksiin:
1) Mitä muutoksia murrosiän alkamisajankohdassa
on tapahtunut?
2) Mitä ongelmia liittyy nopeaan biologiseen
kehittymiseen?
3) Mitkä tekijät voivat selittää kehityksen
nopeutumista?
Vastauksia
1) Tyttöjen ja poikien kehittyminen alkaa
entistä varhemmin.
2) Psykososiaalisia ongelmia, masennusta,
ahdistuneisuutta; sairastumisriski kasvaa.
1) Parempi ravinto, taloudellisesti turvallinen
ympäristö, liikapainoisuus,
hormonitasapainon häiriöt,
ympäristökemikaalit ja kasvuympäristö.
5.13 Fyysinen kehitys: tytöstä naiseksi,
pojasta mieheksi
(100-104)
Skeema 2
Motivointi 2
Nuorten kysymyspalstoilta poimittua
•
•
•
•
•
•
•
•
Onko normaalia, että murrosiän aikana paino nousee?
Kuinka kuukautisten alkamisen voi ehkäistä?
Miksi kasvoissa ja vartalolla on näppylöitä?
Milloin pitäisi tulla häpykarvoitusta?
Mikä on minun kokoiseni tytön tai pojan keskipaino?
Olen varmaan ylipainoinen, pitäisikö minun alkaa laihduttaa?
Miten voin löytää poika- tai tyttöystävän?
Onko pornon katsominen normaalia?
Pohdi
• Mitä kysymykset kertovat murrosiästä?
• Miksi nuoret kysyvät mieltä painavia asioita
erilaisilla kyselypalstoilla?
• Millaisia muita asioita nuoret kysyvät?
5.14 Kognitiivinen kehitys:
konkreettisesta ajattelusta abstraktiin
(s. 110-121)
Skeema 2
Motivointi 1
Pärjäisitkö PISA-testissä?
• Tutustu ja tee muutama PISA-testeissä
käytetty tehtävä.
Supermarketin tiedote
Tiedote maapähkinäallergian varalta: Herkkusitruunakeksit
• Tiedotteen päiväys:
• Valmistajan nimi:
• Tuotteen tiedot:
• Tarkemmat tiedot:
• Kuluttajan toimet:
4.2.
Hieno-Eines Oy
Herkkusitruunakeksit 125 g (parasta ennen 18.6. ja
parasta ennen 1.7.)
Osa näiden tuote-erien kekseistä saattaa sisältää
maapähkinää, jota ei ole mainittu
valmistusaineiden luettelossa. Maapähkinälle
allergisten henkilöiden ei pidä syödä näitä keksejä.
Jos olet ostanut näitä keksejä, voit palauttaa ne
ostopaikkaan täyttä hyvitystä vastaan. Lisätietoja
saat soittamalla numeroon 0800 034 2451.
Tehtävä
• Mikä tämän tiedotteen tarkoitus on?
a) Mainostaa Herkkusitruunakeksejä.
b) Kertoa, milloin keksit on tehty.
c) Varoittaa kyseisistä kekseistä.
d) Selittää, mistä Herkkusitruunakeksejä voi ostaa.
• Minkä niminen yhtiö on?
• Mikä on Tarkemmat tiedot -kohdan tarkoitus?
a) Mainostaa erilaisia keksejä.
b) Kuvailla kekseihin liittyvää erikoistarjousta.
c) Luetella keksien valmistusaineet.
d) Kertoa, mikä kekseissä on vialla.
• Miksi tiedotteessa on mainittu Parasta ennen -päiväykset?
Vastaukset
•
•
•
•
c)
Hieno-Eines
d)
Parasta ennen -päiväykset toimivat
kyseisten keksierien tunnisteena.
Moottoripyörä
”Oletteko koskaan heränneet tuntien, että jotakin on
vialla? Tuo päivä oli minulle sellainen.
Nousin istumaan sängyssä.
Vähän myöhemmin avasin verhot.
Ilma oli hirveä – satoi kaatamalla.
Sitten katsoin alas pihalle.
Kyllä vaan! Siellä se oli – moottoripyörä.
Se oli aivan yhtä romuna kuin illallakin.
Ja jalassani alkoi tuntua kipua.”
Tehtävä 1
• Tarinan henkilölle oli tapahtunut jotakin edellisenä
iltana. Mitä?
a) Huono ilma oli vahingoittanut moottoripyörää.
b) Huono ilma oli estänyt henkilöä lähtemästä ulos.
c) Henkilö oli ostanut uuden moottoripyörän.
d) Henkilö oli ollut moottoripyöräkolarissa.
• ”Tuo päivä oli minulle sellainen.” Millainen tuo päivä
lopulta oli?
a) Hyvä päivä.
b) Huono päivä.
c) Jännittävä päivä.
d) Tylsä päivä.
Tehtävä 2
• Rivillä 7 sanotaan: ”Kyllä vaan!” Miksi henkilö sanoo näin?
a) Koska henkilö on saavuttanut jotain haasteellista.
b) Koska henkilö oivaltaa, ettei päivästä olekaan tulossa niin
huono.
c) Koska henkilö muistaa, miksi jotakin tuntui olevan vialla.
d) Koska henkilö on iloinen nähdessään jälleen
moottoripyöränsä.
• Miksi kirjoittaja aloittaa tarinan kysymyksellä?
a) Koska kirjoittaja haluaa tietää vastauksen.
b) Vetääkseen lukijan mukaan tarinaan.
c) Koska kysymykseen on vaikea vastata.
d) Muistuttaakseen lukijaa siitä, että tällainen kokemus on
harvinainen.
Vastaukset
• d)
• b)
• c)
• b)
Pizzat
• Eräässä pizzeriassa on tarjolla saman paksuisia
pyöreitä pizzoja kahta eri kokoa. Pienemmän
halkaisija on 30 cm ja hinta 30 zediä. Suuremman
halkaisija on 40 cm ja hinta 40 zediä.
• Kumpi pizza antaa rahalle paremman vastineen?
Merkitse päättelysi perusteet näkyviin.
Vastaus
• Suurempi pizza on suhteellisesti edullisempi.
Pohdi
1) Miksi suomalaiset pärjäävät hyvin PISA-testeissä?
2) Miten suomalaisessa koulussa valmennetaan PISA-testeissä
vaadittaviin taitoihin?
3) Miten koulu tukee oppilaiden kognitiivista kehitystä?
Vastauksia
1)
Selityksiä on varmasti monia, mutta erityisesti
suomalaista monipuolista, tasa-arvoista ja
demokraattista koulujärjestelmää on pidetty hyvien
tulosten taustatekijänä.
2)
Kouluissa on ammattitaitoisia opettajia ja oman
alansa hyviä osaajia. Oppiaineita on monipuolisesti.
3)
Oppilaille tarjotaan koko ajan uusia haasteita ja
myös oppiaineita, joiden avulla oppilas voidaan
pitää lähikehityksen vyöhykkeellä. Opettajat
tukevat yksilöllisesti oppilaiden kehitystä.
5.14 Kognitiivinen kehitys: konkreettisesta
ajattelusta abstraktiin
(s.105-109)
Skeema 2
Motivointi 2
Pohdi
• Mitä seuraavat tilastot kertovat
suomalaisten murrosikäisten
koulussa viihtymisestä?
• Mitkä eri tekijät voivat selittää
tutkimustuloksia?
• Mistä muutokset 7. ja 9. luokan
välissä voivat johtua?
Koulusta pitäminen 7. ja 9. luokilla
Koulusta
pitäminen
Pojat 7. lk.
%
Tytöt 7. lk.
%
Pojat 9. lk.
%
Tytöt 9. lk.
%
PITÄÄ
62,5
74,9
55,4
63,0
EI PIDÄ
37,5
25,1
44,6
37,0
YHTEENSÄ
100
100
100
100
(n)
(821)
(872)
(764)
(871)
Lähde: Marko Harapainen, 2007.
Kouluterveyskysely 2011 (7. ja 9. lk.)
Kouluterveyskysely 2011 (7. ja 9.lk)
Vastauksia
• Koulussa viihtyminen vähenee yläkoulun aikana.
• Murrosikään liittyvät voimakkaat fyysiset,
kognitiiviset ja psyykkiset muutokset.
• Nuorilta edellytetään enemmän iän lisääntyessä, ja
heidän on tehtävä tärkeitä valintoja.
• Tahti kiihtyy koulussa 9. luokalle tultaessa, ja
opettajat olettavat nuorten käyttäytyvän
”aikuismaisesti”.
5.15 Psykososiaalinen kehitys: lapsen
minäkokemuksesta nuoren identiteettiin
(s. 110-121)
Skeema 2
Motivointi 1
Kuvaile seuraavia
nuorisoryhmiä:
Pohdi
•
•
•
•
•
•
Mitä erilaisia nuorten ryhmiä tiedät?
Mistä ryhmän jäsenet tunnistaa?
Miksi nuoret haluavat kuulua ryhmiin?
Mikä merkitys ryhmillä on nuorille?
Millaisiin ryhmiin olet itse kuulunut?
Mitä ryhmät ovat sinulle merkinneet?
5.15 Psykososiaalinen kehitys: lapsen
minäkokemuksesta nuoren identiteettiin
(s. 110-121)
Skeema 2
Motivointi 2
Kuvakollaasitehtävä
• Selatkaa nuorten suosimia lehtiä.
• Pohtikaa, millaista kuvaa nuoruudesta lehdet
tarjoavat.
• Poimikaa lehdistä kuvia nuorista ja mainoksista.
• Kootkaa kuvat isolle paperille ja kirjoittakaa
kuvien yhteyteen nuoruutta kuvaavia sanoja
ja/tai iskulauseita.
Pohdi
Mitä mahdollisuuksia media tarjoaa
identiteetin rakentamiselle?
Mitä ongelmia media aiheuttaa
nuorten kehitykselle?
Millaisia kokemuksia itselläsi on
mediasta murrosiässä? Mitä hyviä
kokemuksia, mitä huonoja
kokemuksia?

similar documents