PPT OCMW Leuven

Report
Visie en projecten
professionele activering
Professionele activering
• Tewerkstelling van cliënten bevorderen via opleiding- en
activeringstrajecten
• Samenwerking met diverse professionele partners
• Klantgerichte benadering
• Integratie van taaltrajecten
12 oktober 2012
Professionele activering: Opleiding- en
activeringstrajecten
• VDAB: doelgroepafbakening in de proeftuin
• De eerste steen: oriënterende bouwopleiding
• Metaal: opleiding fietshersteller
12 oktober 2012
Professionele activering: Opleiding- en
activeringstrajecten
• Huishoudhulp: voorbereiding tewerkstelling
dienstencheques en thuiszorg
• Horecaproject ‘10 voor koken’
• Tewerkstelling art. 60§7
12 oktober 2012
Professionele activering: Samenwerking met
partners
• Opleidingen
• Coördinatie projecten
• Individuele begeleidingen
• Stuurgroep evalueert en stuurt de samenwerking bij
12 oktober 2012
Professionele activering: Klantgerichte
benadering
• Duurzame tewerkstelling
• Opleidingskansen
• Intensieve begeleiding en ondersteuning
12 oktober 2012
Professionele activering: Klantgerichte
benadering
• Randvoorwaarden
• Financiële stimulans
• Vraaggericht werken
12 oktober 2012
Professionele activering: Integratie van
taaltrajecten
• Basisopleiding Nederlands via aanbod Open School, CVO,
ILT
• Specifieke woordenschat als voorbereiding op en tijdens
opleidingstrajecten
• Nederlands tijdens de opleidingstrajecten, stages en
werkervaring
12 oktober 2012
Professionele activering: koersverandering
• Artikel 60§7 is een middel, geen doel
• Artikel 60§7 als werkervaring na opleidingstraject
• Sectoren betrekken
• Taaltrajecten Nederlands in het bestaande aanbod,
gecombineerd met specifiek aanbod
12 oktober 2012
Professionele activering: toekomst
• Alle opleidingstrajecten buiten een tewerkstelling art. 60§7
• Tewerkstelling art. 60§7 enkel indien reguliere tewerkstelling
na de vooropleidingen niet mogelijk blijkt.
• Plaatsen in sociale economie voorbehouden aan de
personen die er nood aan hebben
• Erkenning opleidingen door VDAB
12 oktober 2012
Professionele activering: prioriteiten team
tewerkstelling
• Screening
• Begeleiding op maat
• Sollicitatietraining
12 oktober 2012
Contactgegevens
Nancy Van Nerum
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016/248371
0498/884768
[email protected]
12 oktober 2012

similar documents