Kick-off *Jij Ondernemer!* Jos Schuybroek CvO

Report
Ondernemerschap
Inhoud
Doel van deze presentatie:
- Inzicht geven in Ondernemerschap in het onderwijs
Inhoud
- De betekenis van ondernemerschap
- De ondernemende houding
- Ondernemerschap en arbeidsmarkt
- Mythen over ondernemerschap
Centrum voor Ondernemerschap
3
Even kort voorstellen
Sylvia Kramer
Mijn achtergrond: onderwijskundige en
adviseur bij het CVO
Centrum voor Ondernemerschap
4
Wat is dat: ondernemerschap?
Veel verschillende begrippen:
Ondernemen
Ondernemer
Onderneming
Ondernemerschap
Ondernemendheid
Ondernemende houding / attitude
Ondernemend zijn
Centrum voor Ondernemerschap
5
Wat is dat: ondernemerschap?
NIET hetzelfde als:
• Ondernemer zijn
• Een onderneming hebben, of runnen
• Managen
• Leidinggeven
Wat dan WEL?
Centrum voor Ondernemerschap
6
Definitie ondernemerschap
“Value creation by pursuing opportunities”
Waarde creatie door
- kansen te zien, te ontdekken
- deze kansen te evalueren, op haalbaarheid onderzoeken
- om ze vervolgens te benutten, te exploiteren
Iemand die dit doet noemen we een ‘ondernemend’
persoon: met een Fontys diploma een ‘ondernemende
professional’
Centrum voor Ondernemerschap
7
Definitie ondernemerschap
Kansen
herkennen
Kansen
benutten
Waarde
creatie
Voorbereiden
(haalbaarheidsplan / businessmodel /
businessplan)
Centrum voor Ondernemerschap
8
4 Contexten
Ondernemerschap heeft niet alleen betrekking op ‘een
bedrijf’.
Ondernemerschap kan in 4 contexten plaatsvinden:
- Economische context
- Organisatorische context
- Maatschappelijke context
- Persoonlijke context
En combinaties hiervan, zoals Social Entrepreneurship
Centrum voor Ondernemerschap
9
Ondernemende houding
Een ondernemend persoon heeft ook een ondernemende
houding:
Houding
Gedrag
Een ondernemende professional heeft meerwaarde op
de arbeidsmarkt
Centrum voor Ondernemerschap
10
Ondernemerschap en
arbeidsmarkt
• De arbeidsmarkt verandert
• Ontwikkelingen in het ‘beroepenveld’
• Ondernemerschap maakt het onderscheid in een dynamische
omgeving
Centrum voor Ondernemerschap
11
Gevraagd: ondernemende
professionals
Centrum voor Ondernemerschap
12
Zelfstandig
Ondernemerschap
Aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en
zelfstandigen, 3e kwartaal 2012
Centrum voor Ondernemerschap
13
Mythen over ondernemerschap
Ondernemerschap betekent risico’s nemen, gokken
• Het betekent wel kiezen voor een minder gestructureerde
werkomgeving, en het stellen van uitdagende doelen, maar
ondernemende professionals nemen gewoonlijk gemiddelde risico’s
Centrum voor Ondernemerschap
14
Mythen over ondernemerschap
Ondernemerschap wordt op de eerste plaats gedreven door
geld
• Natuurlijk speelt geld wel een rol, maar niet op de eerste plaats
“Build Cool Stuff, Deliver Great Products, Have Fun, Make Money”
Mission statement van Colin Angle, CEO van iRobot
Centrum voor Ondernemerschap
15
Conclusie:
Bij Fontys kunnen (en willen) we
studenten opleiden tot ondernemende
professionals!
Centrum voor Ondernemerschap
16
Ondernemende professionals opleiden:
hoe krijgen we dat voor elkaar?
Centrum voor Ondernemerschap
17
Fontys CVO
Fontys CVO academie:
Buitenschoolse trainingen op het gebied
van economisch ondernemerschap
Curriculumgericht vraaggestuurd
maatwerkadvies voor onderwijsontwikkeling
Centrum voor Ondernemerschap
18
Ondernemende houding:
de E-scan
Elke eigenschap kun je ontwikkelen
Zie fontys.nl/cvo voor de test.
Centrum voor Ondernemerschap
19
Denk Ondernemender
Fontys CvO
20

similar documents