Lerende gemeenschap Mechanica-Elektriciteit Christa Grosemans

Report
Lerende gemeenschap
Mechanica-Elektriciteit
Christa Grosemans
WELKOM!
Wie zijn we?
• Huidige leden:
–
–
–
–
Ivo Jansen (CVO Limlo) (verontschuldigd)
John Ongenae (CVO Limlo) (verontschuldigd)
Leen Rubens (CVO De Oranjerie) (verontschuldigd)
Christa Grosemans (CVO STEP)
• Vandaag aanwezig
– Jeroen Cauwenberghs (Leraar 1ste graad – VZW
–
–
Onderwijsinrichingen Voorzienigheid te Diest)
Deirdre Corbey (CVO Kisp te Gent)
Tim De Win (Leraar 1ste graad – VZW Onderwijsinrichingen
Voorzienigheid te Diest)
Agenda samenkomst vandaag.
• Waarom lerende gemeenschap?
• Ontwikkelde website als hulpmiddel.
www.nijverheidsdidactiek.be
• Oplijsten van noden en knelpunten in de
vakdidactiek mechanica-elektriciteit.
• Oplossingen? Kunnen we leren van elkaar?
Waarom een lerende gemeenschap?
• Samenwerking m.b.t. vakdidactiek ‘mechanicaelektriciteit’.
• Uitwisseling van ervaring, deskundigheid,
vakinhoudelijke expertise, noden en knelpunten.
Ontwikkelde website als hulpmiddel?
www.nijverheidsdidactiek.be
Vakdidactiek mechanica-elektriciteit:
noden en knelpunten?
• Uitrusting lokaal
• Veiligheid labo’s
• Overgang leerplan 1ste graad naar 2de graad
– 1ste graad  praktijk
– 2de graad  enkel labo
• Evalueren van competenties
– Evaluatieformulieren steeds weer zelf ontwerpen
• Opstellen van toetsen volgens de criteria van de
inspectie
Oplossingen?
Kunnen we leren van elkaar?
• De website www.nijverheidsdidactiek.be
geeft een aantal antwoorden/oplossingen:
– te gebruiken app’s indien het lokaal onvoldoende is
uitgerust
– Verwijzing naar FOD-WASO i.v.m. veilige werkplaatsen
– Er werden op de website reeds een aantal voorbeeldevaluatieformulieren geplaatst die vrij aan te passen en te
gebruiken zijn. Het betreft meestal Excel-documenten.
– Ivo Jansen en John Ongenae van Novelle zijn begonnen
met het uitwerken van een aantal voorbeeldtoetsen naar de
criteria van de inspectie.
De uitgewerkte voorbeelden zullen op de website geplaatst
worden.

similar documents