PowerPoint-presentatie

Report
Hoger onderwijs in cijfers
Brussel, 03/02/2013
STUDENTEN
INSCHRIJVINGEN HOGER ONDERWIJS 2012-2013
Algemene evolutie
*telling 31/10/2011 -- **telling 31/10/2012
3
Evolutie alle inschrijvingen
Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar
4
Evolutie inschrijvingen van
generatiestudenten
Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar
5
Evolutie 18-jarigen in
Vlaanderen
Bron: Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform (http://vobip-publiek.vlaanderen.be)
6
BELANGRIJKSTE EVOLUTIES
STERKSTE STIJGERS EN DALERS
7
Professioneel gerichte
opleidingen
Inschrijvingen van generatiestudenten
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Ter informatie: beeld vorig jaar
8%
5%
1%
-3%
-3%
-2%
-9%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2012
8
Professioneel gerichte
opleidingen
Alle inschrijvingen
Ter informatie: beeld vorig jaar
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-1%
-2%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2012
9
Academisch gerichte
opleidingen - hogescholen
Inschrijvingen van generatiestudenten
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Ter informatie: beeld vorig jaar
8%
5%
-2%
-7%
-5%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011
10
Academisch gerichte
opleidingen - hogescholen
Alle inschrijvingen
Ter informatie: beeld vorig jaar
20%
16%
15%
11%
7%
10%
5%
6%
5%
0%
-5%
-2%
-1%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011
11
Academisch gerichte
opleidingen - universiteiten
Inschrijvingen van generatiestudenten
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
11%
Ter informatie: beeld vorig jaar
16%
6%
-8%
-13%
-18%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011
12
Academisch gerichte
opleidingen - universiteiten
Alle inschrijvingen
Ter informatie: beeld vorig jaar
10%
8%
8%
6%
6%
6%
6%
4%
2%
0%
-2%
-2%
-4%
-6%
-5%
-2%
-3%
Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011
13
Associaties
Inschrijvingen van generatiestudenten
5%
+296
4%
Alle inschrijvingen
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
+102
+71
3%
2%
1%
0%
-1%
-3%
+495
+2190
-309
Associatie Associatie Associatie Associatie Universitaire
Ugent - K.U.Leuven - Universiteit- Universiteit Associatie
13.788
21.174 Hogescholen
en
Brussel Limburg - Hogescholen
2.457
2.765
Antwerpen 7.940
Telling 31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011
14
+1065
+1141
Associatie
Ugent 64.003
-252
-2%
+1042
Associatie
Associatie
Associatie Universitaire
K.U.Leuven - Universiteit Universiteit- Associatie
94.511
en
Hogescholen Brussel Hogescholen Limburg 14.488
Antwerpen 10.844
34.943
SPREIDING OVER VLAANDEREN
15
Spreiding over Vlaanderen
80,000
70,000
69,361
60,000
52,551
50,000
41,276
40,000
25,274
30,000
20,000
17,509
18,976
14,086
12,194
7,370
10,000
5,336
4,448
4,653
0
OostVlaanderen
Antwerpen
Aantal inschrijvingen
Vlaams
Brabant
Brussel
WestVlaanderen
Aantal inschrijvingen van generatiestudenten
Telling 31/10/2012
16
Limburg
Grootste studentensteden
90,000
85.689
80,000
70,000
64,828
60,000
60,415
50,000
40,834
40,000
38,891
30,000
17,509
20,000
25,274
10,000
0
Brussel
Gent
Aantal inschrijvingen
Leuven
Antwerpen
Hasselt
Franse Gemeenschap (2010-2011)
Cijfers Vlaamse Gemeenschap: telling 31/10/2012
Cijfers Franse Gemeenschap: Conseil des Recteurs des universités francophones en Belgique (universiteiten) en l’ Entreprise
publicque des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication (hogescholen)
17
FOCUS OP …
18
Focus op generatiestudenten
Aantal inschrijvingen van generatiestudenten
Professioneel gerichte
bachelor
Academisch gerichte Academisch gerichte
bachelor bachelor hogescholen
universiteiten
Algemeen totaal
generatiestudenten
Aantal 18-jarigen
% generatiestudenten t.o.v.
aantal 18-jarigen
2011-2012*
26.436
5.738
16.035
48.209
75.005
64,27%
2012-2013**
26.442
5.892
15.753
48.087
73.305
65,60%
6
154
-282
-122
-1.700
0%
3%
-2%
0%
-2%
Evolutie
% evolutie
*telling 31/10/2011 -- **telling 31/10/2012
19
Focus op bacheloropleidingen
Onderwijs*
Aantal inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs (professioneel gerichte opleidingen)
Generatiestudenten
Alle inschrijvingen
2011-2012*
2012-2013**
Evolutie
% Evolutie Onderwijs
% Evolutie alle studiegebieden PBA
5.993
5.795
-198
-3%
0%
23.423
23.045
-378
-2%
2%
*telling 31/10/2011 -- **telling 31/10/2012
• Net als vorig jaar een daling van de inschrijvingen van generatiestudenten. Daling
wel kleiner dan vorig jaar (toen -6%).
• Vorig jaar nog een stijging van alle inschrijvingen (toen +4%). Dit jaar ook al een
daling.
* Enkel cijfers over bachelor in het onderwijs: kleuter- lager en secundair onderwijs. Specifieke lerarenopleidingen (hoger
onderwijs en cvo) zijn niet opgenomen.
20
Focus op Verpleeg- en vroedkunde
Aantal inschrijvingen in het studiegebied Gezondheidszorg (professioneel gerichte
opleidingen)
Generatiestudenten
Alle inschrijvingen
% Evolutie % Evolutie alle studieGezondheidszorg
gebieden PBA
2011-2012*
2012-2013**
Evolutie
4.700
4.592
-108
-2%
0%
16.848
17.337
489
3%
2%
*telling 31/10/2011 -- **telling 31/10/2012
• In tegenstelling tot vorig jaar (toen +2%) daalt het aantal
generatiestudenten.
• Alle inschrijvingen stijgen nog, maar minder dan vorig jaar (toen +9%)
21
Focus op STEM-opleidingen*
Aantal inschrijvingen in de STEM-opleidingen (academisch gerichte opleidingen)
Generatiestudenten
Alle inschrijvingen
2011-2012*
2012-2013**
Evolutie
% Evolutie STEMopleidingen
% Evolutie alle
studiegebieden ABA
6.831
7.021
190
3%
-1%
29.568
30.727
1.159
4%
3%
*telling 31/10/2011 -- **telling 31/10/2012
• Evolutie STEM-opleidingen is positiever dan algemene evolutie voor
academische opleidingen.
• STEM-opleidingen trekken 3% meer generatiestudenten aan, dit in
tegenstelling tot algemene daling generatiestudenten in academische
opleidingen
• Aandeel STEM t.o.v. alle inschrijvingen blijft constant over de jaren (14%)
* STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics
22
Focus op STEM-opleidingen gender
Aantal inschrijvingen in STEM-opleidingen
M
V
T
%M
%V
2002-2003
15.472
6.028
21.500
72%
28%
2007-2008
16.954
7.409
24.363
70%
30%
2011-2012
20.375
9.902
30.277
67%
33%
2012-2013
20.620
10.107
30.727
67%
33%
Cijfers voor 2002-2003, 2007-2008 en 2011-2012 zijn definitieve cijfers na afloop van het academiejaar. Cijfers voor 2012-2013
zijn deze van het telmoment 31 oktober 2012
23

similar documents