MOBILITEIT & VERVOER

Report
DEBAT
De KRACHT van HAAGSE
OUDEREN
Stedelijke Ouderen Commissie
(SOC)
23 september 2014
PRESENTATIE OUDERENPANEL
onderzoek onder 520 Haagse
ouderen
mei/juni 20104
MENINGEN over OUDERENBELEID
• 6 op de 10 (62%) ouderen heeft vertrouwen in
gemeentelijk beleid
• 26% deels positief, deels negatief over het
beleid
• 12% heeft geen vertrouwen
Bovenstaande percentages zijn over alle
leeftijdsgroepen min of meer gelijk
SAMENSTELLING OUDERENPANEL
• 520 ouderen verspreid over heel Den Haag
• van verschillende sociaal economische en
etnische achtergrond
• per leeftijdsgroep van
– 55 – 64
– 65 – 74
– 75 – 84
THEMA’S ONDERZOEK
•
•
•
•
•
Gemeentelijk ouderenbeleid
Wijk van de toekomst
Vitaliteit van ouderen
8 aspecten Leeftijdsvriendelijke stad
Toekomstige thema’s
WIJK van de TOEKOMST
• Gezamenlijke maaltijden: 10% maakt er
gebruik van
• Mantelzorg: 30% geeft mantelzorg
• Centra voor ouderen: 3% is bekend met CVO
goede en minder goede ervaringen
• Signalering van eenzaamheid: 1/3 kent
iemand die eenzaam is
• Burencontact: 75% is tevreden
VITALITEIT OUDEREN
Wat is vitaliteit voor u? Top 5 antwoorden
1. Kunnen bewegen en mobiel zijn
2. Gezondheid
3. Kunnen doen wat je wilt, zelfstandig en
zelfredzaam zijn, eigen regie hebben
4. Actief blijven en bezig zijn
5. Meedoen in maatschappij, betekenisvol zijn
voor anderen
BEOORDELING EIGEN VITALITEIT
• Gemiddeld geven ouderen zichzelf een 7,3
• Weinig variatie tussen de leeftijdsgroepen (55
tot 85 jaar)
• Actieve ouderen (cursus, opleiding,
vrijwilligerswerk) scoren hoger (7,6)
• Ouderen die niet op deze manier actief zijn
scoren lager (6,9)
LEEFTIJDSVRIENDELIJKE STAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Buitenomgeving en sociale veiligheid
Wonen en huisvesting voor ouderen
Sociale participatie
Plaats van ouderen in de samenleving
Mogelijkheden mo mee te doen
Communicatie en informatievoorziening
Professionele zorg
Verkeer en vervoer
TOP 7 KRITISCHE PUNTEN
•
•
•
•
•
•
•
Verkeersveiligheid
Toegankelijkheid professionele zorg
Toegankelijkheid burenhulp
Gevoel van sociale veiligheid
Aanbod seniorenwoningen
Omgangsvormen instanties, jongeren
Aanbod verzorgingshuizen
6,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
5,8
THEMA’s voor OUDERENAGENDA
• Zorg: verdwijnen verzorgingshuizen, thuiszorg
mantelzorg
• Communicatie: eenzaamheid, persoonlijk
contact, respect en aandacht voor allochtonen
• Mobiliteit en openbaar vervoer
• Verkeersveiligheid
• Sociale veiligheid

similar documents