PowerPoint-presentatie

Report
Het ontwikkelingsperspectief
Presentatie
• Wettelijk kader
• Verschil OPP en IHP
• Format: kopjes en toelichting
• Opzet van training
Werken met het OPP
• Handvat om het onderwijs planmatig en
doelgericht vorm te geven
• Kind centraal: doel is mogelijkheden van de
leerling optimaal te benutten
• Instrument voor afstemming en communicatie
tussen school, ouders en leerling
Wettelijk kader
• Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen met
zorgplicht: alle leerlingen met een LWOO- of een
PrO-indicatie en LGF.
• Het eerste OPP moet binnen zes weken na
aanvang van het onderwijs zijn afgerond.
• Het verwachte uitstroomniveau staat centraal.
Wettelijk kader
• Vanuit bevorderende en belemmerende factoren worden
onderwijsbehoeften van de leerling geformuleerd.
• Onderwijsbehoeften worden omgezet in concrete acties.
• Minimaal één keer per jaar geëvalueerd.
• Tekenen ouders:
ouders en leerling tekenen voor overeenstemming van de
doelen
ouders en leerling tekenen voor kennisgeving van de
uitstroomverwachting
Wie is betrokken bij het opstellen?
• Mentor en/of zorgcoördinator
• Leerling
• Ouders
• Gedragswetenschapper.
• Externe hulpverlening indien betrokken
Verschillen OPP en HP
• Het OPP kijkt, meer dan het handelingsplan,
naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een
leerling op lange termijn.
Pilot
• De expertisecentra van BOOR, CVO en LMC draaien een
pilot op een aantal van hun scholen.
• Het doel van de pilot is om met de ervaringen het format
te verbeteren en een goed beeld te krijgen van waar een
school mee te maken krijgt bij het werken met het opp.
Format
• Persoonsgegevens en kern van de
ondersteuning
• Samenvattend beeld/uitstroomverwachting:
het verwachte niveau waarop leerling
uitstroomt. Eventueel ook niveau
vervolgopleiding.
• Didactische gegevens:
Basistabel kan door school worden aangepast
Format
• Bevorderende en belemmerende factoren:
kindfactoren, omgevingsfactoren thuis en op
school
Format
• Doelen:
Korte en de lange termijn
• Kern van de ondersteuning
1. Integratief beeld
2. Onderwijsbehoeften
3. Uitvoering en taakverdeling
• Evaluatie
• Ondertekening
Scholing
•
•
•
•
Doelgroep: zorgcoördinatoren, mentoren en teams
Open inschrijving en in company
De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur.
De in company scholing verzorgt elk expertisecentrum voor de
eigen scholen. De invulling is maatwerk. Bij de open
inschrijving verzorgen twee trainers de bijeenkomsten.
Scholing
• Bijeenkomst 1: schets wettelijk kader, introductie
format en toelichting
• Bijeenkomst 2: werken met en het evalueren van
het opp, invullen opp.
• Bijeenkomst 3: feedback op ingevulde opp
Contactpersonen
• Nadine de Boer: [email protected] .nl
• Leo Poot: [email protected]
• Hanneke Visser: [email protected]

similar documents