organisatie - Thomas More

Report
ONTHAAL NIEUWE
STUDENTEN
SEMESTER 2
1
WELKOM BIJ THOMAS MORE
• Welkom
• Organisatie
• Wie is wie ?
• Stip
• De digitale student
• OER
• Rondleiding
• (samenstellen ISP)
2
WELKOM IN GEEL
• We zijn hier met 6000
• Wij met 650
− Ergo (380)
− Ortho (200 + 70)
• Groepsgrootte
− Theorie grote groep
− Praktijk/labo groepen van +/- 20 studenten
3
ORGANISATIE
• Jaarprogramma
− 2 semesters, examenperiodes
• 4 in eerste jaar (+ augustus)
• 2 in tweede en derde jaar (+ augustus)
4
JAARPLAN ERGO
5
JAARPLAN ORTHO
6
ORGANISATIE
• Uurrooster
− Per groep verschillend
− Beschikbaar voor volledige semester op Toledo
• Ortho
− Les tussen 8.30 uur en 17.30 uur (uitz. Ortho)
− Lesblokken 1,5 uur
− Eventuele verplaatsingen of lokaalwissels  TOLEDO!
− Week 1/ week 2
7
ORGANISATIE
• Cursusmateriaal
− Campinia media
− Lijsten ter inzage
− Betaling contant of via BC
− Loop er vandaag eens langs, dan moet je volgende
week niet aanschuiven !
− Ondersteunend materiaal op Toledo
8
ORGANISATIE
• PAL
− Peer assisted Learning
− Vrijwillig
− Uren ingeroosterd op uurrooster
− Kleine groepjes die samen studeren
− Onder supervisie van 2de of 3de jaars
− Contact ergo: [email protected]
− Contact ortho: [email protected]
9
WIE IS WIE?
• Opleidingscoördinatoren
− Ergo: Koen Geenen (P114)
− Ortho: Helga Vertommen (P118)  vanaf 23/2
• Opleidingshoofd
− Kirsten Vandermeulen (P118)  vervanging Helga tot
22/2
• Secretariaat
− Karine Van Thielen (P118)
10
STUDENTEN INFORMATIE PUNT
−
−
−
−
−
−
−
Kot
Mobiliteit
Sociale dienstverlening
Jobdienst
Studentenorganisaties
Sport en cultuur
Topsport
 http://www.thomasmore.be/stip
11
STUDENTEN INFORMATIE PUNT
• Participatie
− Studentenraad > [email protected]
− Praesidia > http://labo.atomos.be/
• Functiebeperkingen
− Leerstoornissen, dyslexie, fysieke beperking, …
− Faciliteiten aanvragen via
[email protected]
12
DE DIGITALE STUDENT
• www.thomasmore.be (helemaal bovenaan in het
scherm => studenten)
− toegang tot mail, Toledo, KULoket
• gebruikersnaam
− rxxxxxxx (studentennummer)
• wachtwoord
− activatiecode bij inschrijving
− wijzig je wachtwoord
• bij problemen => servicedesk mediatheek
13
DE DIGITALE STUDENT
• TM-mail
• KULoket
− studentenportaal
− strikte deadlines!!!
• eerste deadline > derde woensdag van 2e semester
(25/02) voor het samenstellen van je ISP
• Let op: automatisch ingeschreven voor alle 60
studiepunten, vergeet niet die van het eerste
semester af te vinken
− Vrijstellingen aanvragen !
− Demo
14
DE DIGITALE STUDENT
• Toledo
− digitaal leerplatform
• cursusinformatie
• opdrachten
• testresultaten
− informatie voor studenten/opleiding
• OER
• uurroosters/examenroosters
• informatie voor flexibele trajecten
• wie is wie
• Stage
− Demo
15
ADMINISTRATIE
• (Registratie op de studentendienst)
• Studentenkaart
• Individuele programma ingeven in K.U.Loket incl.
vrijstellingen aanvragen
• Kickstartgids !!!
THOMAS MORE
Onderwijs- en examenregeling
17
INHOUD
1. Onderwijsreglement
2. Examenreglement
3. Schema
www.thomasmore.be/inschrijven/onderwijsexamenreglement
18
1 ONDERWIJSREGLEMENT
WAT IS…?
• OPO: opleidingsonderdeel
= een vak waarvoor je in het geheel geslaagd moet zijn
Kan bestaan uit verschillende onderdelen
• OLA: onderwijsleeractiviteit
= een deel van een OPO
Wordt afzonderlijk beoordeeld
20
PROGRAMMAGIDS
• Deel van het Onderwijs- en examenreglement
• Informatie per opleiding en per OPO
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be
 Programmagids orthopedie
 Programmagids ergotherapie
21
VASTLEGGEN INDIVIDUEEL
JAARPROGRAMMA IN HET KU LOKET
Deadline
Te doen
3° woensdag
= 1 oktober
Inschrijven voor OPO’s:
= samenstellen van jouw jaarprogramma
Vrijstellingen aanvragen
Vakken voor internationale uitwisseling
aanduiden
3° woensdag van
2° semester
= 25 februari
Wijzigingen aanvragen voor vakken van
het 2° semester
Na 3° examenperiode
(september)
Toleranties ingeven
Herinschrijven voor volgend academiejaar
Na de deadlines kun je geen wijzigingen aanvragen
22
STUDIEVOORTGANG
Bindende voorwaarden
Op het einde van het eerste
academiejaar minder dan
50% CSE?
Dan krijg je voorwaarden
opgelegd om verder te
mogen studeren aan de
opleiding
• op het einde van het 2°
jaar minstens 50 % CSE
• eventueel bijkomende
voorwaarden
23
SE =
studie-efficiëntie
= Het percentage verworven
studiepunten in verhouding tot
het aantal opgenomen
studiepunten in één
academiejaar
CSE =
Cumulatieve studie-efficiëntie
= Het percentage verworven
studiepunten in verhouding tot
het aantal opgenomen
studiepunten in de gehele
opleiding
• ‘14-’15: 60 stp opgenomen; 30 stp verworven =
30/60 of 50% cumulatieve studie-efficiëntie
• ‘15-’16: 66 stp opgenomen; 50 stp verworven =
totaal 126 stp opgenomen; 80 stp verworven =
80/126 of 63% cumulatieve studie-efficiëntie
24
WEIGERING IN DE OPLEIDING
• Indien je niet voldoet aan de bindende
voorwaarden
• Indien je voor de 3° keer wil inschrijven voor
hetzelfde vak en je hebt op dat moment
minder dan 50% CSE
• Indien je voor de 4° keer wil inschrijven voor
hetzelfde vak
Duur weigering: 3 jaar
25
STUDIEGELD
• Vast gedeelte van €61,9 betaald bij
inschrijving
• Jaarprogramma goedgekeurd? Dan krijg je
factuur van variabel deel. (per studiepunt)
• Betalingsmoeilijkheden: neem contact met
STIP
• Studiegeld na aanmaning niet betaald?
− Toledo, KU Loket en mail afgesloten
− Geen deelname aan examens en toetsen
26
2 EXAMENREGLEMENT
EXAMENS
• Drie examenperiodes:
− (Eerste semester)
− Tweede semester
− Augustus - september
• Extra examenreeks in eerste jaar
• Examens worden minstens 5 weken vooraf
gepland
• Iedereen houdt zich aan de examenplanning
• Inhalen enkel bij gewettigde reden
28
BEOORDELING
• Examencijfer:
− 1 cijfer per OPO: een geheel getal op 20
− Indien OLA’s afzonderlijk beoordeeld worden, staat
in programmagids hoe eindcijfer berekend wordt
• Niet deelnemen aan examen = 0/20
• Afrondingsregels:
− Gewone regels
− Tussen 7 en 8 en tussen 9 en 10 beslissen docenten
van het OPO
29
VERLOOP VAN DE EXAMENS
• Examenvorm: in programmagids
− Uitzondering bij bv. inhaalexamen
• Enkel “hulpmiddelen” die in programmagids
vermeld staan
− Geen mobiele telefoon
• Schriftelijke examens
• Student mag lokaal pas verlaten na 30’
• Een student die na 30’ binnen komt > geen examen
30
ZIEKTE BIJ EXAMENS
• Onmiddellijk melden ombuds = Marjan Hapers
• binnen 24 uur wettiging bezorgen aan ombuds
• Gewettigd afwezig, dan inhalen van examens
− Indien organisatorisch haalbaar
− Per examenperiode niet meer dan 1 examenkans
− Ongewettigd afwezig bij inhaalexamens = geen recht
meer op inhaalexamens in dat academiejaar
31
INZAGE VAN EXAMENS EN FEEDBACK
• Rapport via KU Loket
• Gezamenlijke inzage en feedback binnen 5
dagen na rapport
32
TOLERANTIES INZETTEN
Tolerantie inzetten =
• Ervoor kiezen dat je een OPO waarvoor je
onvoldoende scoort niet meer opnieuw doet
• Terwijl je toch kunt slagen voor de opleiding
Zelf te doen in KU Loket, binnen 15 dagen na
rapport
Tolerantie ingezet?
− Dan kun je OPO niet opnieuw opnemen
− Niet meer te wijzigen
33
VOORWAARDEN OM TOLERANTIES TE
MOGEN INZETTEN
• 8/20 of 9/20
• CSE >=50%
• Max. 10% van de opgenomen studiepunten in
de opleiding (vrijstellingen tellen niet mee !)
• Max. 12 stp uit eerste opleidingsfase
• De opleiding bepaalt
− welke OPO’s niet-tolereerbaar zijn
− Per groep van OPO’s: maximaal getolereerde
studiepunten
34
SLAGEN VOOR EEN BACHELOROPLEIDING
• Geslaagd (of vrijstelling) voor alle OPO’s
OF
• Alleen tolereerbare onvoldoendes
= correct ingezette toleranties
+ toleranties ingezet door examencommissie
• Minimaal 50% over de hele opleiding
35
HERNEMEN VAN OPO’S
• Per academiejaar 2 examenkansen
− Uitzonderingen: in programmagids
• Behoud van hoogste examencijfer
− Binnen 1 academiejaar en in een volgend academiejaar
− Voor OPO’s en voor afzonderlijk beoordeelde OLA’s
(afzonderlijk beoordeeld volgens programmagids)
• Automatische overdracht van deelresultaten
−
−
−
−
36
Van afzonderlijk beoordeelde OLA’s
Indien minstens 10/20
Geen nieuw examen mogelijk
Je mag overdracht weigeren: binnen 15 dagen na rapport
VERDER VERLOOP
• Samen
− Rondleiding campus
• Bij je opleidingscoördinator
− ISP indien afwijkend traject
... Alles om op 9/2 te kunnen starten!

similar documents