Voorstel PowerPoint-template

Report
INDELING OUDERAVOND
 Inleiding - directeur bovenbouw
 Het VWO-team
 Kennismaking met de mentor
VWO-team
drs. Jos Baijens
Janneke Sleenhof MA
Gretha Glasmacher
Het VWO-team
drs. Jos Baijens (Ne)
Janneke Sleenhof MA (Ne)
Gretha Glasmacher (En)
drs. Boukje Gijsberts (sk)
Marga Hellebrekers MEd (wi)
Paulien Senssen (LOOT/CTO)
Mia Jacobs (Sp en KC)
drs. Sofie Jochems (Fa)
Kim van Kooij Med (dr en KC)
Het VWO-team
drs. Joost van Oort (gs)
Marleen Spooren MEd (ec)
ir. Paul Neuraij (na)
Walter Savelkouls (bi)
ir. Henk Strating (wi)
drs. Chris Verbeek (Du)
drs. Beatrijs Koopman (Gr/La)
Hanneke van Bakel MSc (ec/mo)
Uitgangspunten van het team
- Verbetering van de resultaten door grotere nadruk op
het studieklimaat in vwo-bovenbouw
- Versteviging van het mentoraat
- Planning in v4 en v5
- Studievaardigheid in de bovenbouw in v4 en v5
- Consolidering motivatie in v5
- Eindexamentraining voor v6
- Transparantie:
- Huiswerk in magister
- Planners en PTA op de website
- …en…
Uw rol als ouder
-
Ander uitgangspunt
Samen
Dezelfde kant
Dezelfde missie
eindstreep halen
prettige werkomgeving
DE MENTOR AAN HET WOORD
(aandachtspunten)









Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Studiehouding
Rekenen in V5
Magister
Rol van de mentor
Rol van u als ouder
SLAAG-/ZAKREGELING
Basisregel:
Slechtste lijst waarmee je slaagt is een lijst met een 4
én een 5. Gemiddelde is minimaal een 6.0.
Aanvullend
- gemiddelde CSE-cijfer is 5.5
- kernvakken Ne, En, Wi maximaal één 5
- vanaf 2013-2014 wordt rekenen een apart examenvak
- vanaf 2015-2016 wordt rekenen het 4de kernvak
REKENEN
- Denk aan basisschoolrekenen
- Soms uit het hoofd, soms met rekenmachine
Voorbeeld:
0,25 × 0,3 × 4 = ??
REKENEN OP HET EXAMEN
- Vanaf 2013-2014 is rekenen een examenvak
- Vanaf 2015-2016 is rekenen het 4de kernvak
- In vwo-5 eerste toetsweek rekentoets
- Onvoldoende  remediërend traject
- Overgangsjaar dit jaar in vwo-5:
- In april cito-rekentoets (niet verplicht voor scholen)
- ‘t Joris doet mee
- Twee mogelijkheden:
- Je slaagt voor de toets  in vwo-6 géén rekentoets meer
- Je zakt voor de toets  in vwo-6 alsnog rekentoets op CSE
- (precieze regelgeving is nog onduidelijk. Verdere info volgt nog.)

similar documents