Gry_matematyczne - Eszkola

Report
Matematyczne
gry dydaktyczne
Przedstawiamy
kilka gier
przydatnych w
nauce matematyki
dla uczniów
gimnazjum
Krokodyle
• Sterujemy łódką za pomocą strzałek Wciskamy start i
łapiemy ryby.
• Jeśli wpłyniemy na krokodyla lub na złotą rybę to
odpowiadamy na pytania z matematyki
• Jak wpłyniemy na rybę i dobrze odpowiemy to nasz
poziom energii wzrasta.
• Gdy wpłyniemy na krokodyla i dobrze odpowiemy to nic
się nie dzieje jeśli źle tracimy energie.
• Gdy stracimy całą energię to przegrywamy.
• http://www.edu-net.pl/subjects/matematyka/game.htm
Kilka innych gier
•
•
•
•
Na tej samej stronie znajdują się podobne gry:
Batyskaf,
Memo
Statki
Pong 2
Wszystkie mają podobne zasady, żeby nie tracić
energii należy odpowiedzieć na pytanie z różnych
dziedzin matematyki.
Figury geometryczne
• Wciśnij „play”.
• Do kosza z napisem 2D jak najszybciej
przeciągnij wszystkie figury płaskie.
• Natomiast do kosza z napisem 3D przeciągnij
wszystkie figury przestrzenne.
• Jest to gra na czas , a za każdą dobrze
przeciągniętą figurę otrzymasz 10 punktów
• http://www.math-play.com/geometricfigures-game/geometric-figures-game.html
Kolejna taka gra. Wymierna
czy niewymierna.
Do koszyka Rational
przeciągnij liczby
wymierne a do Irrational
– niewymierne.
http://www.mathplay.com/rational-andirrational-numbersgame/rational-andirrational-numbersgame.html
Liczymy pola i obwody
figur
• 1.Najpierw liczymy ilość kratek naszego wielokąta i
wpisujemy je w 1 okienko.
• 2. Naciskamy przycisk „Check Answer”
• 3. Jeśli pisze „Right” to nasza odpowiedź jest
prawidłowa.
• 4. Następnie liczymy obwód i wpisujemy
prawidłowy wynik w drugie okno.
• 5. Jeśli pisze „Right” to nasza odpowiedź jest
prawidłowa.
• 6. Żeby zagrać 2 raz klikamy „Draw New Shape”
• http://www.shodor.org/interactivate/activities/Sha
peExplorer/
Rozpoznajemy osie i
środki symetrii
Gra matematyczna, polegająca na rozpoznaniu osi
i środków symetrii. W tę grę należy grać samemu
• W pierwszej części należy stwierdzić czy dana
figura jest symetryczna, czy nie.
• Gdy linia przerywana jest osią symetrii, należy
wcisnąć YES
• Jeżeli nie jest, należy wcisnąć NO
• Następny poziom polega na zaznaczeniu
obrazka lub odpowiedzeniu tak jak w pierwszej
części (yes lub no), czy figura ma środek symetrii.
• http://www.ixl.com/math/grade-8/symmetry
W pościgu za liczbą, czyli
kolejna gra matematyczna
Jest to gra dla jednej osoby. W menu gry wybierasz jakie
liczby chcesz zbierać:
• Fractions in Lowest Terms – wyszukujemy ułamki
nieskracalne
• Perfekt Squares – rozpoznajemy liczby, które są
kwadratami liczb naturalnych
• Rational Numbers – rozpoznajemy liczby wymierne
• Prime Numbers – wybieramy liczby pierwsze
Każde zebranie dobrej liczby daje nam punkty. Poruszamy
się za pomocą klikania lewym przyciskiem myszy na 3
pasy drogi lub za pomocą strzałek.
http://hotmath.com/hotmath_help/games/numbercop/numbercop_h
otmath.swf
Mucha nie siada? – układ
współrzędnych raz jeszcze
• Gra polega na tym żeby wpisać w
prawym dolnym rogu współrzędne
miejsc, w których wylądowała mucha.
• Gdy podamy dobre współrzędne
pojawi się żaba oraz zwiększy się seria
naszych dobrych odpowiedzi.
http://hotmath.com/hotmath_help/ga
mes/ctf/ctf_hotmath.swf
Roman Numerals Math
Game- Football Game
• Gra polega na udzielaniu odpowiedzi, na pytanie.
Może być dla dwóch osób „two players”, ale
istnieje możliwość grania samemu z komputerem
„one player”. Po prawej stronie jest przycisk „quit”wyjście.
Ciag dalszy…
• Po naciśnięciu jednej z opcji wyświetla nam się
możliwość dobrania swojej postaci. Można ją sobie
zrobić również samemu. Należy wybrać ubranie,
twarz, ale również tzw. „skille”, czyli umiejętności. Po
zrobieniu sobie swojej postaci u góry, na środku jest
napis „ your name” gdzie wpisujesz swoje nazwisko,
imię lub przezwisko. Po skończeniu tych czynności u
góry po prawej widnieje napis „ kick off ”, który
oznacza rozpoczęcie gry. Po kliknięciu zaczynamy
odpowiadać na pytania, dotyczące liczb
rzymskich.
• U góry na przykład jest liczba rzymska, albo
liczba arabska i masz 4 możliwe odpowiedzi.
Musisz wybrać jedną z nich. Gdy odpowiesz
dobrze masz możliwość strzału do bramki.
Możliwe jest jednak spudłowanie, wtedy nie
dostaniesz punktu. Bramkarzem jest
komputer. Gdy strzelisz masz goal- czyli
punkt. W sumie jest 10 pytań. Gra nie jest na
czas. Gdy jednak udzielisz błędną
odpowiedz nie masz możliwości strzału, czyli
tracisz możliwość zdobycia punktu.
http://www.math4children.com/Grade3/games/Roman_nu
merals_footbal/
Liczby rzymskie raz
jeszcze
Gra polega na odszukaniu liczby rzymskiej.
W górnym oknie pojawia się liczba
arabska. Znajdź odpowiednik danej liczby
w postaci liczby rzymskiej. Jest to gra na czas.
http://www.purposegames.com/game/romannumerals-scrambled-quiz
Gra Ben 10
• Gra uczy nas odejmowania. Nie jest na czas. Za
każde dobre wyniki otrzymujemy gwiazdkę, a na
koniec wyniki.
• Wyniki przenosimy do miejsca gdzie jest widoczny
mały kwadracik.
http://www.groj.pl/Gra/26282/Ben_10_Math_Game_Ben_Uczy
_Matmy/
Ćwiczymy działania na
liczbach całkowitych
• Lecimy statkiem kosmicznym.
• Ścigamy się z trzema innymi statkami,
sterowanymi przez komputer.
• Gdy dobrze odpowiemy na pytanie
matematyczne, to przyspieszamy.
• Wygrywa ten, kto jako pierwszy będzie na
mecie.
• http://www.arcademicskillbuilders.com/game
s/integer-warp/integer-warp.html
Kolejność wykonywania
działań
• Gra milionerzy
• Wybieramy graczy
• Obliczamy wartość
kolejnych działań
pamiętając o właściwej
kolejności. Im dalej, tym
trudniej.
• http://www.mathplay.com/Order-ofOperationsMillionaire/order-ofoperations-millionaire.html
Wyrazy podobne
• Gra polega na poszukiwaniu
wyrazów podobnych . W
górnym prawym rogu
pokazuje się liczba (np. 9x) i
musimy szukać wśród
wyświetlonych liczb
wyrazów podobnych .
• http://themathgames.com/
our-games/like-termsgames/matchingaction/league_-1/country_1/countryNumber_-1
Kolejna gra
• W grę można grać samemu lub
we
dwojga. Polega
na
odszukaniu wyrazu podobnego
wyświetlającego
się
w
kółeczku na środku . Strzałką
klawiatury kliknąć poprawną
odpowiedź, czyli podać wyraz
podobny .
• http://themathgames.com/ou
r-games/like-termsgames/like-termsquartet/league_-1/country_1/countryNumber_-1
Zamieniamy ułamki
zwykłe na procenty.
• Klasyczne memory.
Klikamy w dwa
prostokąty i próbujemy
zapamiętać liczby, aż
uda nam się wszystkie
połączyć w pary –
ułamek z liczbą
wyrażającą procent.
• http://www.mathplaygr
ound.com/matching_fra
ction_percent.html
Coś o bryłach
• Porównujemy bryłę z
siatką. Pasuje czy nie?
• http://www.harcourtsc
hool.com/activity/mma
th/mmath_dr_gee.html
Większość
prezentowanych
materiałów pochodzi
ze strony
http://e-matematyk.blogspot.com
JEST TAM WIELE INNYCH GIER I NIE
TYLKO
Opracowaliśmy własną
grę opartą na znanym
teleturnieju
„Milionerzy”
http://LearningApps.org/display?v=p2d
20u9w3
Dziękujemy za uwagę
UCZNIOWIE Z KLASY I B

similar documents