COMPRESOARE - Wikispaces

Report
Maşini pentru producerea
aerului comprimat
Compresoare
volumice
(pneumostatice):
Funcţionarea lor se
bazează pe principiul
camerei de volum
variabil: în faza de
aspiraţie, aerul este
închis într-o cameră care
îşi micşorează volumul şi
care se deschide în faza
de refulare: aerul este
evacuat având o
presiune proporţională
cu variaţia de volum a
camerei.
Compresor cu piston cu comprimare directa
La comprimarea în mai
multe trepte, treapta
următoare aspiră
aerul comprimat în
treapta precedentă, în
acest fel mărindu-se
valoarea presiunii
aerului comprimat
furnizat de compresor.
Compresor cu piston cu doua trepte
1
Între suprafaţa rotorului,
palete, carcasă şi
capacele laterale se
formează camere de
volum variabil (CVV)
care în faza de aspiraţie
închid etanş mase de aer
şi, pe măsura rotirii
ansamblului mobil,
aceste camere îşi
micşorează volumul
determinând creşterea
presiunii.
2
3
CVV
Compresor cu palete
Caracteristic acestor
compresoare este
faptul că rotoarele
profilate (lobi,
şuruburi) nu se află în
contact direct,
mişcarea lor fiind
sincronizată prin
angrenaje dispuse pe
capetele arborilor.
Compresor cu lobi ROOTS
Turbocompresoare
(pneumodinamice)
Funcţionarea se bazează
pe mărirea vitezei de
curgere a aerului, acesta
fiind “înghesuit” în
orificiul de refulare al
maşinii. Faţă de
compresoarele
volumice,
turbocompresoarele se
caracterizează prin
debite mari, fără
oscilaţii de debitpresiune, dar şi prin
nivelul redus al presiunii
aerului refulat.
Turbocompresor axial
Aerul este aspirat de
primul rotor, i se
măreşte viteza şi este
refulat prin
centrifugare,
perpendicular pe axul
maşinii (deci radial)
către periferia
carcasei, fiind aspirat
mai departe de al
doilea rotor
Turbocompresor radial in trei trepte
FISE DE LUCRU
Alegeti un tip de compresor din diagrama care sa lucreze la presiuni ridicate
si debit mic
1000
bar
100
COM PRESOARE CU
SURUB
10
T U R B O -C O M P R E S O A R E
R A D IA L E
COM PRESOARE CU
P IS T O A N E
TU R BOCOM PRESOARE
A X IA L E
1 ,0
COM PRESOARE CU
PALETE
100
1000
10000
100000
500000
m
3
/h

similar documents