CS letná škola - Dzurková

Report
Program Hot Potatoes – viac druhov cvičení
priraďovacie
cvičenie
vyplňovačka
kvíz
zoraďovacie cvičenie
krížovka
opakované využitie vypracovaného cvičenia
spätná väzba pre žiakov – percentuálna úspešnosť
vysoký stupeň interaktivity pri osvojovaní a opakovaní učiva, názornosť
využitie na interaktívnej tabuli
využitie v každej fáze vyučovacej hodiny
využitie pri individuálnej práci, v skupinovej i kolektívnej práci žiakov
 na hodinách SJL – učivo z literatúry (témy film, rozhlas, televízia,
dráma, ukážky prednesu)
 na hodinách MDV – zvuk a hudba a ich funkcie v médiách
 na hodinách HUV – hudobné ukážky z tvorby skladateľov
- hudobné ukážky k tancom
- učivo o vyjadrovacích prostriedkoch hudby
 na hodinách CUJ, PDA...
• program Hot Potatoes
• program Audacity (úprava hudobných či zvukových
ukážok, strih, príp. nahrávanie zvukov alebo hovoreného
slova)
• hudobné ukážky (v mp3)
• internet

similar documents