CV - Arbeidslivsdagene

Report
Arbeidslivsdagene 2013
CV- og jobbsøkerkurs
Fast advokat Ole Henrik Wille og HR-sjef Hanne Myhre
1
Agenda
1.
Kort om vår bakgrunn/erfaring
2.
Formålet med presentasjonen
3.
Overgangen fra studier til jobb
4.
Forberedelser
5.
Søknadsbrevet
6.
CV
7.
Intervjuet
Still gjerne spørsmål underveis!
2
Formålet med presentasjonen
Rådene er ment allmenngyldige, selv om
vi kommer fra et forretningsadvokatfirma
•
•
•
3
Hvilken type jobb vil du søke på?
Hva bør du tenke på før du søker?
Hvordan bør du søke, følge opp søknaden og
opptre i et intervju?
Overgangen fra studier til jobb
•
•
•
•
•
Vurder hva slags arbeidsoppgaver du ønsker
Vurder hva slags fagområde du ønsker å arbeide innenfor
Vurder hva du ønsker å lære, også på andre måter
Forsøk å planlegge karrieren - hvor du vil være om 5 år og hvilken
rolle du ønsker å ha
(leder, partner, advokat, forsker, lærer, konsulent, rådgiver….)
Få førstehåndskunnskap gjennom trainee-ordninger, praksisplasser
og andre studierelevante jobber.
HUSK: Valget av den første jobben din kan spille en stor rolle for
din videre karriere!
4
Forberedelse til søknadsprosessen
•
•
•
•
•
•
Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer.
Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe, bistår og rådgir
vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i det offentlige og i privat næringsliv.
Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære
samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.
5
Passer stillingen for deg?
Har du lyst til dette?
Analyser stillingsannonsen
Sjekk websiden for mer info!
Snakk med kjente på denne eller
tilsvarende arbeidsplass
Ta kontakt med kontaktperson
Søknadsbrevet
Form
• Godt språk (for all del - unngå skrivefeil!)
• Kortfattet (max én side)
• Høflig
Innhold
• Poengtert
• Presenter deg selv (på beste måte)
• Vis at du har lest annonsen!
• Fremhev særskilte forhold
• Unngå oppramsing av CV'en
Vær ærlig!
6
Søknadsbrevet – nærmere om innholdet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Overskrift
Referanse til stillingsannonsen
Personalia
Begrunnelse
Særskilte kvalifikasjoner
Relevant praksis
Masteroppgave
Personlige egenskaper
Antall vedlegg
CV – form
Formål: Vekke interesse
•
•
•
Ryddig
Kronologisk
Kortfattet
Skal gi leseren umiddelbar tilgang
til kritisk informasjon
8
CV – personalia
•
•
•
•
•
•
•
Navn
Adresse
Telefon (mobil)
E-post (vurder hvilken
e-postadresse du oppgir)
Fødselsdato
Sivilstand? Barn?
Bilde?
Vær tilgjengelig!
9
CV – utdannelse og arbeidserfaring
•
•
Omvendt kronologisk rekkefølge
For nyutdannede: begynn med utdannelse
Utdannelse:
• Utdanningsinstitusjon (UiO)
• Hver enkelt avdeling, tidspunkt for avlagt eksamen m/karakter
• Evnt. tilleggsutdannelse
Relevant arbeidserfaring:
• Navn på bedriften
• Din tittel
• Tidspunkt for ansettelsen
• Eventuelt stikkord om arbeidsoppgaver
Annen arbeidserfaring: Kan bidra til å gi et bilde av hvem du er
10
CV – diverse
Annen relevant informasjon:
• Språk
• Verv og andre interesser
• Relevante kurs
• Annet (f. eks interesser som sier noe om deg)
• Relevante referanser
‒ Må forespørres på forhånd
‒ Kan ”oppgis ved behov”
Nøkkelkompetanse/personlige egenskaper
11
Intervjuet – forberedelser
Vær godt forberedt!
•
Som et minimum:
‒ les lett tilgjengelig informasjon om arbeidsplassen du søker og de
personer du skal møte (undersøk alltid hvem du møter på
forhånd).
•
•
Google?
Tenk igjennom sentrale problemstillinger du kan bli spurt om
‒
‒
‒
‒
•
Hvorfor søker du denne typen jobb?
Hvorfor søker du hos oss?
Hvilke karrieremål/ambisjoner har du?
Sterke/svake sider?
Forbered spørsmål (passer jobben for deg?)
‒ Opplæring av nyansatte?
‒ Faglig utvikling?
‒ Arbeidsmiljø?
12
Intervjuet – gjennomføring
•
•
•
•
•
•
Antrekk
Innstilling
Delta aktivt
Trygghet
Respekt
Vis din evne til å kommunisere
Vi (og de fleste andre) ser også etter:
•
Gode arbeidskollegaer
•
Evne til å inngi tillit
Du kommer til å jobbe i en eller annen form
for kunnskapsbedrift:
•
Dere må ikke bare besitte den nødvendige kunnskap, men
også kunne formidle denne –både skriftlig og muntlig.
13
Intervjuet – gjennomføring
Et råd:
Selg deg selv, men vær deg selv –
det er det du er best på!
14
Takk for
oppmerksomheten
og lykke til!
15

similar documents