CURRICULUM VITAE (CV)

Report
CURRICULUM VITAE (CV)
ŠTA JE CURRICULUM VITAE (CV)?




Biografija, rezime ili CV (Curriculum Vitae-životna
priča) je dokument koji predstavlja Vas i Vaše
kvalifikacije (kvalitet, znanje) u najboljem svetlu
nekome ko Vas ne poznaje
Predstavlja prvi kontakt sa poslodavcem (koji treba da
prepozna potencijal kandidata) i zbog toga treba voditi
računa o izgledu i sadržaju biografije
Ima funkciju promotivne poruke
Da bi se Vaša biografija razlikovala od drugih treba da
je:
 Kratka, pregledna i jednostavna za čitanje
 Atraktivna
 Koncizna
DOBAR CV...




Povećava šanse da Vas pozovu na razgovor za posao
predstavljajući jake strane kandidata jasno i precizno
Ostavlja utisak o ozbiljnosti kandidata
Obratiti pažnju na strukturu CV-a
 Informacije treba da su pregledno raspoređene
 Dobra struktura CV-a govori da i Vi odgovorno i
organizovano pristupate obavezama
Jednostavan i odmeren izgled, stil i jezik pisanja
 Koristiti standardne fontove-Times Nem Roman,
Arial, Tahoma
 Veličina slova 10 ili 12
DOBAR CV...

Najviše tri strane A4 formata




Na prvoj strani lične informacije, a na ostalim
detalji
Preporučuje se isključivo beli papir
Vizuelno prijemčiv i privlači pažnju čitalaca
Sadrži fotografiju



Stavlja se u gornji desni ugao
Veličina približno kao za ličnu kartu
Treba da ostavi utisak poslovne, prijatne i
pouzdane osobe
DOBAR CV...
Ne sadrži gramatičke greške i greške u kucanju
 Koristiti termine čije značenje znate
 Piše se u pasivu ili trećem licu
 Sadrži tačne i istinite informacije (voditi računa
jer sve može da se proveri)
 Uz CV ne treba slati dokumenta koja se ne
traže po konkursu (jedino može propratno
pismo)

 Ukoliko
šaljete elektronski u polje Subject napisati
svoje ime i prezime
STILOVI PISANJA
1) Slobodni
stil
2) Funkcionalni stil
3) Evropska forma CV-a
OSNOVNE INFORMACIJE U
SVAKOM CV-U
Lični podaci
 Radno iskustvo
 Obrazovanje i edukacija
 Znanje stranih jezika
 Tehnička znanja i veštine
 Lične osobine
 Interesovanja i hobi
 Ostalo
 Aneksi-dodaci

LIČNI PODACI





Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa stanovanja
 Stalna
 Privremena
Kontakt telefon
 Fiksni
 Mobilni
Adresa elektoronske pošte (e-mail)
 Ozbiljna adresa
 Poželjno je da sadrži Vaše ime i prezime
RADNO ISKUSTVO

Navesti kompanije ili ozbiljne projekte na kojima
ste radili (obrnutim hronološkim redosledom)
Datum i mesto
 Pozicija/radno mesto
 Opis poslova koje ste radili
 Iskustvo koje ste stekli i doprinos koji ste dali
 Posebno istaći radno iskustvo koje je bitno za trenutnu
aplikaciju


Honorarni i volonterski rad
Stručne prakse
 Projekti koje ste realizovali na fakultetu, posebno oni
koji su ocenjeni visokim ocenama

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA
Naziv visokoškolske ustanove i srednje škole koju
ste pohađali, mesto studiranja, od kada do kada,
diploma koju posedujete
 Ukoliko niste završili fakultet ili visoku školu,
navedite od kada studirate i kada planirate
završiti
 Prosek navodite samo ukoliko je
reprezentativan (8/9)
 Nagrade i stipendije koje ste dobijali tokom
školovanja

ZNANJE STRANIH JEZIKA
Znanje stranih jezika je veoma cenjeno
 Navesti sve strane jezike

Oceniti svaki element (čitanje, pisanje, konverzacija)
 Ocenjivanje može biti:

 Numeričko
 Opisno
(početno, srednje, napredno, odlično)
 Formalno (sertifikati, diplome...)

Ukoliko posedujete neki sertifikat ili potvrdu o
položenom kursu obavezno navesti
POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU

Od kandidata se očekuje da poznaju Microsoft
Office paket
 Ukoliko
je kandidat zavšio tehniče nauke očekivanja
u pogledu poznavanja rada na računaru su mnogo
veća
Navesti sve programske pakete koje koristite u
svojoj struci
 Ukoliko posedujete neki sertifikat ili potvrdu o
položenom kursu obavezno navesti

LIČNE OSOBINE

U skladu sa konkursom na koji konkurišete
navedite lične osobine koje vas karakterišu
 Komunikativnost,
timski duh, samoinicijativa,
preduzimljivost, preciznost, analitičnost
 Budite spremni da svaku od navedenih osobina
potkrepite primerom
GREŠKE
 Rodbina
 Osnovna
škola
 Ocena diplomskog rada
 Jezici
 Hobi
 Prilagođavanje CV-a
PROPRATNO PISMO
Jedini dokument koji se može slati uz CV, a da to
nije zatraženo
 Cilj je da uvedete poslodavca u biografiju i da
objasnite zašto ste baš vi idealan kandidat za tu
poziciju
 Sadrži maksimum 250 reči, odnosno 4 pasusa

Gde ste čuli za konkurs i za koju poziciju se prijavljujete
 Naglašavaju se sopstveni kvaliteti bitni za taj posao
 Zašto želite baš taj posao
 Zaključak u kome navodite da ste spremni da se lično
predstavite poslodavcu

HVALA NA PAŽNJI!

similar documents