FLERE TYPER CV

Report
FLERE TYPER CV
CV udarbejdes forskelligt afhængigt af formålet
og målgruppen. Der er derfor mange måder at
udarbejde et godt CV på
– Det funktionsopdelte CV
– Det kronologiske CV
– En kombination af begge typer
Det kronologiske CV er det mest traditionelle,
men det funktionsopdelte CV i forskellige
variationer bliver mere og mere almindeligt
HVORDAN OG HVILKET CV
Det er vigtigt, at du overvejer,
hvordan du vil udarbejde dit CV, og
at du vælger det CV, du synes
passer bedst til anledningen
FUNKTIONSOPDELT OG
KRONOLOGISK CV
DET FUNKTIONSOPDELTE CV
Det funktionsopdelte CV er kendetegnet ved, at
det
• giver overblik over dine kompetencer
• er enkelt at målrette i forhold til jobmål og
jobannoncer
• med fordel kan bruges ved brancheskift, hvor
der skal særligt fokus på kompetencer og ikke
på tidligere job
• er godt at bruge, hvis du er nyuddannet, hvor
kompetencer fra studier, fritid og andet kan
bringes frem
DET KRONOLOGISKE CV
Det kronologiske CV er kendetegnet ved, at det
• viser sammenhæng mellem kompetencer,
resultater og ansættelsessteder, altså hvor du
har dine kompetencer fra, og hvor har du
skabt dine resultater
• er godt, når du søger job, som ligner det job
eller den branche, du kommer fra
• er hensigtsmæssigt til søgning via
jobformidlere
VÆRD AT HUSKE
• Der er mange måder at skrive et godt CV på
• Der findes tre typer CV – det funktionsopdelte,
det kronologiske og en kombination af begge
• Overvej nøje hvilken type, der passer bedst til
anledningen, inden du går i gang
• Udarbejd et CV for hvert af dine jobmål
• Husk løbende at opdatere dit CV
ERHVERVSKVALIFIKATIONER SALG
Salg og kundeservice

Internt salgsarbejde og
kundebetjening

Modtagelse af ordrer

Vejledende salg

Udarbejdelse af salgsbudgetter

Salgsplanlægning og sælgerstyring

Operationel kundepleje dagligt

Behandling af alle former for
kundehenvendelser
Marketing

Markedsundersøgelser

Messedeltagelse og planlægning

Produktpleje

Indsigt i afsætningsøkonomiske
teorier, metoder og modeller
Administration og regnskab

Dagligt ansvar for administration
og forretningsgange

Udarbejdelse af salgsmaterialer

Kundebreve – Tilbudsmaterialer

Afstemning af kasse, bank og giro

Debitor- og kreditorstyring


Bogføring
Lønbehandling
Human Resources

Oplæring af kontorelever

Rådgivning og vejledning af
studenter

Sagsbehandling ved studenterrådet

Uddannelsesplanlægning for
kontorelever

Koordineringsopgaver for
personalechef

Coaching og supervision af nye
medarbejdere

Udarbejde personalemanual

Rekrutteringsopgaver
Undervisning

I fransk og engelsk, erhvervsfolk

Fransk, engelsk og tysk i gymnasier

Erhvervsøkonomi, Købmandsskolen og
Teknisk Skole

Folkeskoleelever – vikar

Kontorelever – edb
ERHVERVSKVALIFIKATIONER - HR
Human Resources

Oplæring af kontorelever

Rådgivning og vejledning af
studenter

Sagsbehandling ved studenterrådet

Uddannelsesplanlægning for
kontorelever

Koordineringsopgaver for
personalechef

Coaching og supervision af nye
medarbejdere

Udarbejde personalemanual

Rekrutteringsopgaver
Undervisning

I fransk og engelsk, erhvervsfolk

Fransk, engelsk og tysk i gymnasier

Erhvervsøkonomi, Købmandsskolen og
teknisk skole

Folkeskoleelever – vikar

Kontorelever – edb
Administration og regnskab

Dagligt ansvar for administration
og forretningsgange

Udarbejdelse af salgsmaterialer





Kundebreve – Tilbudsmaterialer
Afstemning af kasse, bank og giro
Debitor- og kreditorstyring
Bogføring
Lønbehandling
Salg og kundeservice

Internt salgsarbejde og
kundebetjening

Modtagelse af ordrer

Vejledende salg

Udarbejdelse af salgsbudgetter

Salgsplanlægning og sælgerstyring

Operationel kundepleje dagligt

Behandling af alle former for
kundehenvendelser
Marketing

Markedsundersøgelser

Messedeltagelse og planlægning

Produktpleje

Indsigt i afsætningsøkonomiske
metoder og modeller

similar documents