Datoteka s ppt predstavitvijo.

Report
Pokaži, kaj znaš!
POBUDA EUROPASS
16. 4. 2014
Špela Pogačnik Nose
Nacionalni center Europass
- Center RS za poklicno izobraževanje
[email protected]
POBUDA EUROPASS (Odločba št. 2241/2004/ES):
spodbujanje mobilnosti in beleženja znanj
Europass življenjepis
Na svetovnem spletu
izpolni uporabnik sam
Mapa kompetenc
Europass jezikovna izkaznica
Center RS za poklicno
izobraževanje
Europass mobilnost
Priloga k diplomi
Priloga k spričevalu
Izdajo in izpolnijo
pristojne ustanove
ŽIVLJENJEPIS (CV)
strukturirana osebna predstavitev
UPORABNOST
- kadar je prijava individualna (neposredno z delodajalcem)
- kadar je treba poudariti specifične kompetence, znanja
- prosto dostopen na spletu, brezplačen
PRENOVA –
IZBOLJŠAVE
december 2012
- bolj funkcionalna grafika
- možnost prilagoditve izpisa (priporočena polja/vsa polja/vnesena
polja)
- sprotni predogled končnega izdelka
- omogočeno nalaganje starejše oblike (PDF+XML)
PRIPOROČENA
DOLŽINA
- načeloma dve strani: skrbno izbiranje podanih informacij
- določene delovne/učne izkušnje so lahko „kompetence“
- podatkov po možnosti ne ponavljamo
IZPOLNJEVANJE - ves čas urejena oblika
- možnost posodabljanja (samo format PDF+XML)
NA SPLETU:
- drugi možni formati (WORD, OFFICE)
PREDNOSTI
- neposredna pomoč za vsako rubriko
- lažje prehajanje med jeziki
Center RS za poklicno
izobraževanje
CV ON-LINE: RUBRIKE
OSEBNI PODATKI
- enostaven način za vnos fotografije
- izbrisati vse nepotrebne rubrike
ŽELENO PODROČJE
DELA
- spustni meni
- želeno delo ter želje za razvoj
DELOVNE IZKUŠNJE
- dodatni podatki o delodajalcu: po potrebi
- vrsta dejavnosti ali sektor: za tujino
- prevod naziva delodajalca: za tujino
- zadnje, najpomembnejše, najbolj relevantno, ostalo na
konec življenjepisa (kot kompetence)
- kronološki vrstni red: od najnovejšega
- izogibati se kraticam
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
- umeščanje izobrazbe: mednarodne in nacionalne
klasifikacije
ZNANJA IN
KOMPETENCE
- jeziki: možnost navedbe certifikata, samoocenjevalni test
evropskih stopenj
- kompetence: osebnostne lastnosti podkrepljene z
argumenti/izkušnjami
Center RS za poklicno
izobraževanje
SOCIALNE/KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE: PRIMERI
Socialna znanja in kompetence
Skozi študentska dela sem se navadila dela in komuniciranja z ljudmi, skozi izobraževanje na fakulteti
pa tudi timskega dela.
Komunikacijske kompetence Preko študentskega dela sem
kot blagajničarka oziroma prodajalka izboljšala komunikacijo, saj
sem imela delo s strankami.
Social skills and competences
Center RS za poklicno
izobraževanje
Team work: during my study I have worked on several team projects for different companies; I am an
active member of AEGEE - Ljubljana (local organization of European Students forum - official NGO in
EU), for one year I was PR responsible in local board, for two years in advisory board.
UPORABA EUROPASS CV-ja
Center RS za poklicno
izobraževanje
MAPA KOMPETENC
DATOTEKA DODANIH PRILOG:
 možno skupaj z CV-jem ali posebej
 možno dodajanje in odstranjevanje
 seznam: paziti na naslove dokumentov
LAHKO EUROPASS PRILOGE:
☼ Jezikovna izkaznica
☼ Potrdilo o mobilnosti
☼ Priloga k spričevalu
☼ Priloga k diplomi
☼ ali druga priporočila, potrdila, izdelki,…
Center RS za poklicno
izobraževanje
JEZIKOVNA IZKAZNICA
poudari jezikovna znanja
EVROPSKA LESTVICA - poudarja znanje jezikov, še zlasti
Primer
neformalno pridobljena znanja
- posodobljena (oblikovno enotna z CV)
SAMOOCENJEVANJE
Center RS za poklicno
izobraževanje
- interaktivni testi, Evropski jezikovni
listovniki: opisniki jezikovnih stopenj
- povezave (Linguanet worldwide etc.)
POTRDILO O MOBILNOSTI
priporočilno pismo
NAMEN
- funkcija priporočilnega pisma
- beleženje pridobljenega znanja
KRITERIJI
- ustanova pošiljateljica
- odhod v tujino
- primerno za programe mobilnosti EU in prostovoljstvo
NAČIN IZDAJE
- e-prijava na www.europass.si
- prijavi mentor ali posameznik
- potrdita ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica
Center RS za poklicno
izobraževanje
PRILOGA K DIPLOMI
PRILOGA K SPRIČEVALU
OPIS IZOBRAŽEVANJA - lajšata postopek vrednotenja/priznavanja v
tujini
- individualna slika dijaka oz. diplomanta
- umestitev v nacionalni izobraževalni
sistem
LAHKO PREJMEJO
PRILOGO K DIPLOMI:
Diplomanti visokošolskih ustanov od l. 2000,
višješolskih programov od l. 2010 ;
PRILOGO K SPRIČEVALU:
Dijaki poklicnega in strokovnega
izobraževanja za zaključene prenovljene
programe od leta 2007
Center RS za poklicno
izobraževanje
NACIONALNI CENTER EUROPASS
- Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana
++386 1 5864 227
[email protected]
http://www.europass.si
http://www.youtube.com/watch?v=R2GEl3YIO3k

similar documents