HÄR - Maklardagen.se

Report
Svensk Fastighetsförmedling som företag
• Ca 230 bobutiker med spridning i hela landet
• 1200 verksamma i kedjan
• 25 % av mäklarna är under 30 år
• Snittålder både för mäklare och samtliga är 40 år
• Lika många kvinnliga som manliga mäklare
Förstahandsvalet bland studenter!
2007
2008
2009
2010
2011
Förstahandsvalet bland yrkesverksamma!
2008
2009
2011
Rekryteringsbloggen
http://rekrytering.svenskfast.se/
Karriärsida på Facebook
www.facebook.com/svenskfastkarriar
Vad erbjuder Svensk Fastighetsförmedling
som arbetsgivare?
Möjligheternas arena
Resurser att lyckas
Vår organisation, våra interna
resurser och vårt varumärke ger
förutsättningarna för varje enskild
mäklare att lyckas professionellt
och affärsmässigt.
Nytänkande
Ett vinnande lag
Det lilla företaget
i den stora familjen
Gemenskap är det som präglar
atmosfären i våra bobutiker runt
om i landet och binder kedjans
samtliga bobutiker samman till
ett vinnande lag.
Professionell och personlig utveckling
Vi följer inte utvecklingen,
vi leder den
Vi har de bästa
förutsättningarna
Vi är en innovatör i branschen
både som företag och som
arbetsgivare med en strävan
efter att förnya mäklaryrket.
Vi ger förutsättningar för
medarbetare att utvecklas
genom att erbjuda interna
möjligheter till utveckling
och utbildning.
Utvecklingsmöjligheter
• Introduktionsvecka med försäljning som starkt inslag
• Vårt medlemskap i Mäklarsamfundet ger tillgång till deras utbildningsprogram
• Egen utbildningsavdelning/ständig kompetensutveckling
• Bostadsrättsmäklare till villamäklare eller tvärtom
• Franchisetagare
• Butikschef
• Managementprogram
Utbildas det för många mäklare?
Finns det jobb?
Svensk Fastighetsförmedling
• 250-300 nya medarbetare om året
• Ständigt ca 70 pågående rekryteringar
Agenda
– Din egen marknadsföring
• Kostnad
• Kartläggning
• Kontakt
• Praktik
• CV
• Personligt brev
• Intervju
• Referenser
Rekrytering - kostnad
För en tjänsteman = fastighetsmäklare
• Förlorad tid och kunskap
• Annonsering
• Nedlagd tid (urval, intervjuer, referenser, m.m.)
• Introduktion
1 miljon !
Varför ett introduktionsprogram
• Vinner tid och ökar lönsamhet
• Ökad trygghet för båda parter
• Från teori till praktik
• Enhetligt arbetssätt
• Attraktiv arbetsgivare
Kartläggning
• När/var någonstans var det roligt?
• När/var trivdes du?
• Hur mycket/vad kan du?
• Egenskaper?
• Mål?
Hur får man jobbet? Kontakt eller annons?
Arbetsplats
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………
5. …………………………………
6. …………………………………
7. …………………………………
8. …………………………………
Genom kontakt
Annons
Hur får man jobbet? Kontakt eller annons?
Arbetsplats
Genom kontakt
1. Meter Film & Television
X
2. Svensk Fastighetsförmedling
X
3. Bellstrom AB
X
4. IBC Euroforum
Annons
X
5. Olsten Rekrytering
X
6. Scandic Hotel Anglais
X
7. Scandic Hotel Täby
X
8. Scandic Hotel Upplands Väsby
X
Sökvägar – när ni söker jobb
• Kontaktnätet
• Praktikplatsen
• www.svenskfast.se
• Högskolorna
• Branschtidningar/deras hemsidor www.maklarsamfundet.nu
• Spontanansökningar
Sökvägar – när vi söker er
• Praktikplatsen
• Annons på vårt Intranät, vår hemsida samt era spontanansökningar
• Mäklarsamfundet.nu
• Högskolorna (och vissa högskolors intranät)
• Annonser i dagspress
• Mäklarmässan och högskolemässor
• Headhunting
• Riktade brev Fastighetsmäklarnämnden
• Jobbsökarsajter? Arbetsförmedlingens sajt?
Jobbläge
Jobbläge för dig som student
• Du som sökande registrerar din ansökan på
www.svenskfast.se
• Sök specifika tjänster och/eller gör en spontanansökan.
Specificera orter/områden
• Bifoga enkelt ditt vanliga CV och personliga brev
Fördelar med ett system är:
• Ansökningar blir professionellt hanterade
• Ansökan ”försvinner” inte i en chefs inkorg
Jobbläge när vi söker mäklare
• Matchmejl går till chef när du registrerat din ansökan
• Den chef som ska rekrytera går in ”Jobbläge” och söker
• Chefen kontaktar dig för samtal och intervju
• Rekryteringsavdelningen påminner och följer upp
• En av två i branschen
Att marknadsföra sig
på ett par A4-ark
CV - Faktabaserat, bakåt i tiden
• Nutid överst
• Våga framhäva dina insatser
• Arbetslivserfarenhet, utbildning,
referenser…vad mer?
• Hur hantera ”luckor”?
• Beskriv innehåll och prestation
• Foto eller ej?
• Inte långa uppsatser
• Ålder
• Korrekturläsning
• Stavningskontroll
Personligt brev- Framåtblickande
• Bifogas alltid CV
• Varför du söker detta jobb
• Vem du är, vart du vill
• Egenskaper
• Intressen
• Kunskaper
• Mål
Ej fördjupning av CV
Förberedelsen är början till allt…
• Hemsidan
• Annonsen
• Nätverket
• Ring innan…
• …och efter
• Ställ specifika frågor
Praktik/Trainee
Praktik/Trainee
• Under studietiden eller i samband med anställning?
• Förbered som om det vore ett jobb
• Kliva in, ringa eller mejla?
• Tala med chef om förväntningar
• Säkerställa kvalitet på praktikplatsen
www.fastighetsmaklarnamnden.se
Praktik/Trainee
Fördelar med att göra den under studietiden:
• Kunskap
• Förståelse för bransch och arbetsuppgifterna
• 10 veckors försprång
• Referenser från bransch
• Nätverk inför att söka jobb
• Många får jobb på sin praktikplats
Intervju
Intervjun
• Förberedelser
• När startar en intervju?
• Oerfarna intervjuare
• Utseende
• Kroppsspråk
• Nervositet
• Ersättning
Faser
• Telefonintervju
• Intervju av arbetsgivare
• Intervju av rekryterare
• Träff med framtida
kollegor/arbetsmiljö
• Personlighetstest
Referenser
Referenser
• Vilka två?
• Skriva kontaktuppgifter i ansökan?
• Om jag inte har någon?
• Orsak
• Förbered referenserna
• När i processen?
Nej tack…
• Tag reda på varför
• Vad kan jag förbättra?
• Vem kan hjälpa?
• 7:e intervjun
Tack för er uppmärksamhet!
Ett varmt Lycka till!
till ett annat
Från ett läge

similar documents