A.Sevinç sunusu - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Report
PLANLAMA PORTALI
YAZILIM MİMARİSİ
Çevre ve Orman Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ahmet SEVİNÇ
Bilgisayar Yük. Müh.
İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri
SUNUM İÇERİĞİ
1. Plan Tadilat Otomasyonu
2. Uygulama Mimarisi
3. Zengin İnternet Uygulaması (RIA)
4. Servis Yönelimli Mimari (SOA)
5. Veritabanı Mimarisi
6. Kullanılan Teknolojiler
PLAN TADİLAT OTOMASYONU
UYGULAMA MİMARİSİ
Güvenlik
Katmanı
İstemci
Katmanı
Uygulama
Katmanı
Veri Tabanı
Katmanı
KATMANLI MİMARİ
• RIA uygulaması üç katmandan oluşur: Sunum katmanı, İş katmanı ve Veri katmanı.
• Sunum katmanında genellikle arayüz ve sunum mantığı bileşenleri;
• İş katmanında iş akışları, iş bileşenleri ve iş objeleri;
• Veri katmanında ise veri erişim bileşenleri, veri erişiminde kullanılan yardımcı
fonksiyonlar ve dış servislere erişmek için kullanılan dış servis aracıları (service
agents) bulunur.
SUNUM KATMANI
• Uygulama tek bir arayüz üzerinden hem MIS hem de GIS hizmetlerini kullanıcılara
sunmaktadır.
• İstemci tarafında Tarayıcı ve İzole Edilmiş Depolama Alanı bulunmaktadır. Bu alan
uygulamayı
istemci
tarafından
yapılandırmak
için
kullanılan
dosyaları
barındırmaktadır.
• Tarayıcı içinde bulunan Plug-In bileşeni ArcGIS Sistemine Esri tarafından sağlanan
uygulama programlama arabirimi (application programming interface - API) ile
erişmektedir ve güçlü GIS fonksiyonlarının kullanımı sağlanmaktadır.
ZENGİN İNTERNET UYGULAMASI (RIA)
• Uygulama mimarisi bir Zengin İnternet Uygulamasıdır (Rich Internet
Application – RIA)
• RIA tabanlı uygulamalar zengin grafik içeriği ve esnek arayüz imkanları
sağlarlar.
• Web uygulamasının sağladığı kurulum ve bakım kolaylığını da barındırırlar.
• RIA uygulamaları bir tarayıcı plug-in’i içinde çalışırlar. Plug-in bileşeni zengin
grafik desteği için kütüphaneler sağlar ve güvenlik amaçlı yerel kaynaklara
erişimi sınırlandırır.
• RIA uygulamalarında istemci tarafta yoğun ve karmaşık kodlar çalıştırılır ki bu
sayede Web sunucusundaki yük azaltılmış olur.
• Esri zengin CBS içeriğini sunmak için RIA’yı güçlü bir teknoloji olarak
görmektedir.
• Şirketimiz tarafından da 3 yıldır bu teknoloji ile kapsamlı uygulamalar
geliştirilmiş ve esnek çözümler sağlanmıştır.
• Bu konuda ciddi bir tecrübe birikimimiz sözkonusudur.
İŞ KATMANI
• Plan Tadilat Otomasyonu ile ilgili tüm fonksiyonların geliştirildiği ve yönetildiği
katmandır.
• İş katmanı GIS ve MIS Web servis uygulaması olmak üzere iki ana bileşenden
oluşmaktadır. Bu Web servisleri birbirleri ile haberleşmektedirler.
• Sunum katmanı iş katmanındaki web servislerini doğrudan kullanarak çalışmaktadır.
VERİ KATMANI
• GIS Web Servisleri GIS Veri Katmanı üzerinden ArcGIS Server’a erişmektedir. Her
türlü coğrafi sorgu, analiz ve hesaplama ArcGIS Server üzerinden yürütülmektedir.
• Uygulama üç adet veritabanı ile desteklenmektedir. Bunlar sırasıyla Otomasyon
Veritabanı, Planlama Coğrafi Veritabanı ve Karar Destek Veritabanıdır.
GÜVENLİK ALT YAPISI
• MIS Web Servisleri yetkilendirme ve güvenlik gibi altyapılarla iletişim kurmaktadır.
GIS Web Servisleri bu hizmetleri MIS Web Servisleri üzerinden almaktadır.
• Https desteği,
• LDAP desteği,
• Kullanıcıların güvenlik alt yapısından geçmeden Sunum, İş ve Veri katmanlarına
erişimi bulunmamaktadır.
DIŞ SERVİS ARACI
• Uygulama, Bakanlık bünyesinde kullanılan Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik
Doküman Yönetim Sistemi uygulamaları ile bu uygulamaların sağlayacağı Web
Servisleri aracılığıyla entegre olmacaktır. MIS Web Servisleri’nin Veri Katmanında
bulunan Dış Servis Aracısı (service agent) modülü bu iletişimi sağlamaktadır.
• Servis Aracısı Kalıpları birden çok servis kaynağından gelecek servisleri tek yerden
olay tabanlı (event-driven) bir mekanizma üzerinden yönetmek için geliştirilmiş
çözümlerdir.
• Bu objeler sayesinde dış servis çağırma karmaşıklığı azaltılır ve uygulama kendi
işlerine yoğunlaşır.
TASLAK ARAYÜZLER
12
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Giriş Ekranı
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
13
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Harita Araçları
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
14
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Özniteliğe Göre Sorgulama Aracı
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
15
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Sorgulama Yapmak
• İlgilendiğiniz katmanı seçin (1)
• İlgili alanı seçin (2)
• Örnek değerlere ihtiyacınız varsa
tekil değerleri listeleyin (6-3)
• Sorgunuzu hazırlayın (4-5)
• Sorguyu başlatın (7)
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
16
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Sonuçları İncelemek
• Sorgu tamamlandıktan sonra
aşağıdaki panelden sonuçları
inceleyebilir, sol kolondaki
‘Yakınlaşma’ butonu ile harita
üzerinde ilgilenilen nesneyi
görüntüleyebilirsiniz.
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
17
TASLAK ARAYÜZLER (HAVZA KORUMA DEMOSU)
Sonuç
• İstenilen nesneye
yakınlaşıldığında araç otomatik
olarak küçülecektir, yeni sorgu
için başlığa çift tıklayabilir veya
‘Genişlet’ butonuna basabilirsiniz.
http://geoportal.cob.gov.tr/HavzaSorgu/Sorgu.html
18
KULLANILAN TEKNOLOJİLER
•
•
•
•
•
Microsoft Visual Studio 2010
Silverlight 4.0
WCF (Windows Communication Foundation)
Esri Teknolojileri (ArcGIS Server, ArcSDE, ArcGIS API for Silverlight /
WPF)
Oracle / Sql Server (Veri tabanı bağımsız)

similar documents