Prezentacja Sofath

Report
• 1981 - Powstanie firmy Sofath i początek prac nad opracowaniem technologii
wykorzystania energii geotermalnej do ogrzewania basenów i budynków.
• 2004 - Zaklad produkcyjny Sofath uzyskuje certyfikat
9001: wersja 2000, wydany przez Bureau Veritas
zgodności z normą
ISO
• 2007 -Sofath laureatem 14 edycji nagrody Qualite Performance Rhone Alpes 2007 za
wytwarzanie produktów o wysokim standardzie jakości.
• 2008 - Sofath dołącza do grupy De Dietrich Remeha.
Sofath obejmuje swoją działalnością 18 krajów Europy.
• 2009 - Do grupy De Dietrich Remeha dołącza firma BAXI tworząc BDR Thermea
wiodącego
producenta
i
dystrybutora
innowacyjnych
oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
• Kapitał: 16 mld €.
• Zatrudnienie: ponad 6 400 pracowników w całej Europie
• Obrót 1.8 mld € rocznie.
systemów
grzewczych
• 2010 - Utworzenie departamentu marki Sofath w strukturze De Dietrich Technika
Grzewcza Sp. z o.o.
Celem powołania nowego departamentu było zapewnienie polskim klientom dostępu
do najnowszych, proekologicznych systemów grzewczych połączonych poprzez sieć
Autoryzowanych Koncesjonerów z najwyższą jakością obsługi i serwisu nieosiągalną dla
zdecydowanej większości naszych konkurentów.

Prezentacja produktów SOFATH®
 Zasada działania pompy ciepła
•
Pompa ciepła jest efektywnym narzędziem do wykorzystania energii pozyskanej ze źródeł
odnawialnych .
•
Powietrzna , wodna czy gruntowa odzyskują energię regularnie odnawiana przez słońce
deszcz i wiatr.
•
Ogrzewanie pompą ciepła oznacza
pobieranie energii z otoczenia i
transportowanie jej do budynków
w celu ich ogrzania (ogrzania
wody użytkowej)
Energia elektryczna
niezbędna do napędu
układu
termodynamicznego
Energia dostarczona do
domu odpowiadająca
zapotrzebowaniu.
Energia pozyskana z otoczenia
Do 75% energii cieplnej systemu
ogrzewania *
* W zależności od warunków zewnętrznych i typu instalacji.
 Zasada działania pompy ciepła
•
Pompa ciepła składa się z 4 głównych elementów:
– Sprężarka,
– Dwa wymienniki ciepła, pozyskujący energię z otoczenia (parownik),
oddający energię do wnętrza budynku (skraplacz),
– Zawór rozprężny.
Pary czynnika, niskie
ciśnienie
UKŁAD POMPY CIEPŁA Pary czynnika, wysokie
ciśnienie
Wymiennik
gruntowy
Energia
ogrzewania
PAROWNIK
SKRAPLACZ
SPRĘŻARKA
Ciecz czynnika, niskie
ciśnienie
ZAWÓR
ROZPRĘŻNY
Ciecz czynnika, wysokie
ciśnienie
Ciepło może być pobierane z gruntu za pośrednictwem
poziomego kolektora gruntowego, zakopanego na
głębokości od 80 do 120 cm, wymiennika
odzyskującego ciepło od wody gruntowej lub za
pośrednictwem sond (wymiennik gruntowy poziomy).
Układ wymiennika gruntowego jest niewidoczny dla
użytkownika, pozostaje w niezmiennej formie
zakopany pod powierzchnią gruntu.
Duże ilości energii jaka zawarta jest w gruncie,
zdolność do ciągłej regeneracji tej energii (odnawianie)
jak również konstrukcja i warunki działania systemu,
powodują że efektywność działania ogrzewania
opartego na pompie ciepła jest bardzo wysoka.
Gruntowa pompa ciepła umożliwia pozyskiwanie
energii odnawialnej, poprzez przechwytywanie jej i
przekazywanie do domu, poprzez ogrzewanie
podłogowe.
Pompa ciepła jest dobrana i zaprojektowana w taki
sposób aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło dla
całego domu przez cały sezon grzewczy.
Pompa ciepła (za wyjątkiem powietrznej) może być
jedynym źródłem ciepła dla całego domu.
Proces odzysku ciepła jest przeprowadzany przy użyciu
czynnika chłodniczego krążącego w układzie
termodynamicznym realizującym cykl Carnot`a
Dlaczego pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie
ponieważ
pompa ciepła pracuje zarówno w dzień, jak i w nocy bez
potrzeby zapewniania stałych dostaw paliwa. Kluczowy
dla efektywności jest fakt, że aby dostarczyć do
budynku 1kWh energii potrzebujemy pobrać z sieci
elektrycznej jedynie ¼ tej wartości czyli 250 Wh, a
pozostałe 750Wh pobieramy z gruntu.
1. Poziomy wymiennik gruntowy
Ogrzewanie
podłogowe
Wymiennik
gruntowy
Pompa
ciepła
Zbiornik CWU
 Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome)
• rozwiązanie tradycyjne
• powierzchnia wymiennika zewnętrznego od
100% do 150% powierzchni ogrzewanej.
• sieć rurek kolektora gruntowego jest
zakopana na głębokości od 80 do 120 cm.
•temperatura gruntu na tym poziomie wynosi
w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu
+5°C
•ułożony w ziemi kolektor poziomy wykonany z
rur miedzianych o dużej przewodności ciepła, w
żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin
rosnących w ogrodzie.
To
rozwiązanie jest najpopularniejsze ze
względu na łatwość i relatywnie niskie koszty
instalacji.
2. Pionowy wymiennik gruntowy (sondy)
Ogrzewanie
podłogowe
Pompa
ciepła
Sonda pionowa
Zbiornik CWU
 Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa)
•
geotermiczny wymiennik pionowy w
postaci sondy sięgającej od 30 do 150 m w
głąb ziemi.
• ułożony
w odwiercie wymiennik
pionowy stanowi zamknięty obieg, w
którym cyrkuluje czynnik chłodniczy R410A
(Natea, Caliane) lub wodny roztwór glikolu
(Termeo), który
płynie w rurkach
kolektora.
•Pobrane
ciepło jest zamieniane przez
pompę ciepła na energię w celu ogrzania
domu.
•Zaletą
sond pionowych jest przede
wszystkim niewielka powierzchnia gruntu,
którą zajmują.
•Wadą pionowego wymiennika jest
konieczność wykonania odwiertów, których
koszt jest dość wysoki.
3. Odzysk ciepła od wód gruntowych
Ogrzewanie
podłogowe
Pompa
ciepła
Studnia czerpalna
Zbiornik CWU
Studnia zrzutowa
 Odzysk ciepła od wód gruntowych
•
Rozwiązanie dla małych lub/i bardzo
nierównych działek
• Woda
od której jest odzyskiwane
ciepło, jest pobierana z podziemnych
cieków wodnych znajdujących się na
głębokości od 10 do 20m.
 4 technologie pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb ogrzewania Twojego domu
Dostępne technologie pomp ciepła SOFATH pozwalają na dobranie idealnego
rozwiązanie spełniającego wymagania klienta jak również pokrycie zapotrzebowania
na ciepło dla danego budynku.
•Technologia Natea
System Natea - technologia bezpośredniego
parowania/bezpośredniego skraplania
•Technologia Termeo
System Termeo E2 - technologia woda/woda - glikol / woda
• Technologia Caliane
System Caliane –
technologia bezpośredniego
parowania/woda
•Technologia Lizea
System Lizea - technologia powietrze/woda
 Natea, technologia D/X
• pompa ciepła
• ogrzewanie podłogowe
+ Komfort
+ Ekonomia
+prostota
•
kolektor
+ pewność
+ energia odnawialna
Opcje dodatkowe:
• zasobniki ciepłej wody użytkowej
• podgrzewanie basenu
 poziomy kolektor gruntowy
 najpopularniejszy system SOFATH
 optymalna efektywność przy zminimalizowanej
powierzchni kolektora
6 modeli, od 2300 do 11300 W
Certyfikat CSTB Technical advice
Sofath otrzymał nagrodę 2006 Janus Industry Award dla
geotermalnej pompy ciepła .
(Centre for Scientific and Technical Consultancy in
Construction)
since1993
 Caliane, technologia DX / woda
• ogrzewanie podłogowe
• możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników
•
Pompa ciepła
• Poziomy kolektor gruntowy
Poziomy kolektor gruntowy
Opcje dodatkowe:
• zasobniki ciepłej wody użytkowej
• chłodzenie pomieszczeń
• podgrzewanie basenu
 Idealne rozwiązanie dla zastąpienia istniejącej
instalacji grzewczej .
 10 modeli od 5100 do 29400 W
 Termeo Cap’, technologia glikol / woda
• ogrzewanie podłogowe
• możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników
•Pompa ciepła
• poziomy kolektor gruntowy
• sondy pionowe
Opcje dodatkowe:
• zasobniki ciepłej wody użytkowej
• chłodzenie lub klimatyzacja pomieszczeń
• podgrzewanie basenu
• wersja wysokotemperaturowa Ht (temp. zasilania do 65˚C)
 poziomy kolektor gruntowy lub pionowe sondy
 Idealne rozwiązania dla działek bardzo
nieregularnych
 10 modeli od 5 100 do 31 000 W
 Termeo Nap’, technologia woda/woda
• ogrzewanie podłogowe
• możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników
•Pompa ciepła
Odzysk ciepła od wód gruntowych
•
Wymiennik dla wód gruntowych
Opcje dodatkowe:
• zasobniki ciepłej wody użytkowej
• chłodzenie lub klimatyzacja pomieszczeń
• podgrzewanie basenu
• wersja wysokotemperaturowa Ht (temp. zasilania do 65˚C)
 Idealne rozwiązanie dla małych i/lub bardzo
nierównych powierzchni
 modeli od 8 400 do 31 000 W
 Lizea, powietrze/woda
• ogrzewanie podłogowe
• możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników
Dostępne opcje:
• Ciepła woda użytkowa
• Klimatyzacja
• Podgrzewanie basenu
Pobór energii z powietrza polega na pozyskaniu
ciepła z powietrza zewnętrznego (także zimą, gdy
temperatura powietrza jest niska), aby przekazać je
do sieci grzewczej budynku
 modeli od 6 000 W do 15 700W
 Ciepła woda użytkowa
Sofath proponuje Wam nieograniczony dostęp do ciepłej wody.
Korzystając z opcji c.w.u. odciążysz domowy budżet oraz poprawisz swój komfort życia. Z szerokiej gamy swoich
akcesoriów, Sofath zaproponuje Ci pełne wykorzystanie wszystkich możliwości pompy ciepła. Zaprojektujemy dla
Ciebie instalację „szytą na miarę” dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości aby zaspokoić Twoje potrzeby.
Rozwiń zmysł oszczędzania i spraw sobie tym przyjemność!
Do wyboru:
Ciepła woda użytkowa jako wyposażenie opcjonalne jednej z pomp ciepła:
• Natea, Caliane, Termeo NAP, Termeo CAP, Lizea
• MI 134- niezależna gruntowa pompa ciepła 300 L GEO
• BECT - zintegrowana powietrzna pompa ciepła
• Opcjonalny zasobnik c.w.u. GEOSOLAR 300 l. w instalacjach grzewczych Sofath
Ciepła woda najniższym kosztem!
Gama zasobników wody użytkowej, wykorzystujących pompę ciepła,
zapewnia ciepłą wodę zarówno latem jak i zimą. Pozwalają one na
wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii
pozyskiwanej z powietrza lub gruntu.
 Niezależne pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej
• MI 134- niezależna gruntowa pompa ciepła 300 L GEO
•BECT - zintegrowana powietrzna pompa ciepła
System CWU + niezależna POMPA CIEPŁA 300L GEO
SOFATH jest termodynamicznym podgrzewaczem do wody,
w którego skład wchodzą zbiornik CWU (Ciepła Woda
Użytkowa - ECS) o pojemności 300 litrów oraz niezależny
moduł termodynamiczny (MI 134), którego zadaniem jest
wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
Typoszereg kompaktowych, powietrznych PC do c.w.u. – BECT
jest oferowany w dwóch wersjach: 200l i 270l i składa się z
trzech głównych elementów:
1. Powietrzny wymiennik ciepła
2. Pompa ciepła
3. Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 lub 270l
Podgrzewacz CWU + niezależna PC 300L GEO SOFATH
zapewnia całkowicie autonomiczną produkcję ciepłej wody
użytkowej latem i zimą.
Powietrze, z którego pompa odebrała ciepło można dodatkowo
wykorzystać do schłodzenia spiżarni lub piwniczki z winami.
Dodatkowo zasobnik wyposażony jest w 2,4 kW grzałkę
elektryczną. Nowoczesny system sterowania umożliwia
umieszczenie panelu w dowolnym pomieszczeniu w domu oraz
na bieżąco informuje o ilości ciepłej wody i dostępnych kąpieli.
 Podgrzewanie wody w basenie
Instalacje grzewcze Sofath dają również możliwość
podgrzewania wody w Twoim domowym basenie. W
zależności o Twoich potrzeb możesz korzystać z cieplej
wody w basenie dzięki pompie ciepła do ogrzewania
domu bądź niezależnej basenowej pompy ciepła.
Pompa ciepła używana do ogrzewania domu może
podgrzewać także wodę w Twoim domowym basenie.
System ogrzewania geotermicznego pozyskuje energię
cieplną zmagazynowaną w gruncie za pomocą kolektora
zagłębionego w ziemi, w którym krąży czynnik roboczy lub
glikol. Następnie oddaje ją do grzewczego obiegu wodnego
basenu za pomocą wysokowydajnego płytowego
wymiennika ciepła wykorzystując jego dużą powierzchnię
wymiany ciepła. Automatyczna regulacja umożliwia
równoczesne ogrzewanie domu i basenu, przy czym w
sezonach przejściowych priorytet ma ogrzewanie
pomieszczeń mieszkalnych.
Wyobraź sobie przyjemność kąpieli w wodzie o idealnej temperaturze bez rujnowania swojej kieszeni!
 Sofath® akcesoria
 Ciepła woda użytkowa
 Systemy regulacji
 Ogrzewanie wody w basenie
 Chłodzenie
-Powierzchnia budynku: 150m2
-Pompa ciepła NATEA
-Opcja ciepłej wody użytkowej
CENA: 49 600,00 PLN brutto
Pełny projekt wykonawczy instalacji,
Kolektor gruntowy,
Pompa ciepła co/cwu,
Zasobnik cwu 300l,
Ogrzewanie podłogowe,
Sterowanie,
Montaż,
Koszt analogicznej instalacji ogrzewania opartej o
kocioł gazowy kondensacyjny:
Uruchomienie
36 600,00 PLN brutto
http://www.sofath.pl/kalkulator/

Aktualne promocje
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

similar documents