237

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_237
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
Mgr. Bartošíková Hana
3. (7.)
6. 8. 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
biochemie
Předmět:
Výstižný popis způsobu využití,
Chemie
Katabolismus bílkovin
případně metodické pokyny:
Klíčová slova:
Dusíková rovnováha, amonotelní,
urikotelní, ureotelní živočichové,
močovinový cyklus
Druh učebního materiálu:
prezentace
METABOLISMUS BÍLKOVIN
– 1. ČÁST
OPAKOVÁNÍ - BÍLKOVINY

Čím jsou tvořeny bílkoviny?

Jaké typy aminokyselin znáš?

Jaké mají bílkoviny funkce v organismech?
BÍLKOVINY

Sacharidy a lipidy jsou zdrojem energie – mohou
se částečně vzájemně zastupovat

Bílkoviny jsou jako stavební materiál
nenahraditelné!

Nemohou se ukládat do zásoby!

Podléhají neustálému odbourávání a tvorbě

Je nutný neustálý přísun bílkovin v potravě!
BÍLKOVINY V POTRAVĚ

Dusíková rovnováha


Pozitivní dusíková bilance


organismus vylučuje tolik bílkovin jako přijal
převládá příjem dusíku nad výdejem

Charakteristická pro období růstu

Tvoří se nové buňky
Negativní dusíková bilance

Převládá výdej dusíku před příjmem

Staří, vyčerpávající choroby
KATABOLISMUS BÍLKOVIN

Štěpení pomocí proteas (pepsin, trypsin…) 
20 proteinogenních aminokyselin

Syntéza nových bílkovin

Syntéza dusíkatých látek

Stavební materiál pro syntézu sacharidů

Zdroj energie (hladovění)
KATABOLISMUS AMINOKYSELIN

Každá aminokyselina má vlastní cestu odbourávání
!!!

1. fáze odstranění aminoskupiny


Vznikají oxokyseliny
2. fáze odbourání uhlíkaté kostry
aminokyseliny
VYLUČOVÁNÍ DUSÍKU Z ŽIVÝCH
ORGANISMŮ

Aminoskupiny uvolněné z aminokyselin jsou využity k
syntéze dusíkatých molekul nebo jsou převedeny na
odpadní formu a vyloučeny z organismu
1.
Amonotelní živočichové

2.
Vylučují amoniak - vodní živočichové (ryby)
Urikotelní živočichové

Amoniak metabolizují na sůl kyseliny močové, kterou
vylučují - plazi, ptáci , paryby
3.
Ureotelní živočichové

Vylučují močovinu – savci
Rostliny potřebují dusík pro růst.
TVORBA MOČOVINY – MOČOVINOVÝ CYKLUS
Obr. 1: močovinový cyklus
DEGRADACE UHLÍKATÝCH KOSTER
AMINOKYSELIN
Obr. 2: Odbourávání uhlíkatých koster AK
SOUHRN – KATABOLISMUS BÍLKOVIN
Obr. 3: Katabolismus bílkovin
POUŽITÉ ZDROJE

Středoškolské učebnice chemie:

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro
čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-
057-1.

RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie
II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004.
ISBN 80-7200-761-0
OBRÁZKY
1.
2.
3.
Močovinový cyklus. [online]. [cit. 2013-08-06].
Dostupné z:
http://orion.chemi.muni.cz/zakladni_pojmy_z_bioche
mie/page0290.htm
BrandonWSmith. Commons.wikimedia.org: Amino
acid catabolism revised.png[online].2012-0403 [cit. 2013-02-21]. Dostupný volně na <
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAmino_
acid_catabolism_revised.png >.
Boumphreyfr. Commons.wikimedia.org: Protein
catabolism.png[online].2009-07-19 [cit. 2009-05-27].
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autoraZachovejte licenci 3.0 Unported na <
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AProtein_
catabolism.png >.

similar documents