3 základní lidská plemena

Report
NÁZEV ŠKOLY:
Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
AUTOR: Mgr. Blanka Hipčová
NÁZEV: VY_52_INOVACE_02_CH+PŘ_07
TÉMA: PŘ – 8.A – Lidská plemena
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.1616
Anotace
Výuková prezentace je určena žákům 8.roč.ZŠ. Žáci na
základě vyobrazení rozlišují 3 základní lidská plemena, určují
charakteristiku těchto antropologií definovaných plemen,
jsou poučeni o jejich společném historickém vývoji i o
zneužití rasové teorie v 19., 20.století ale i v současnosti.
Součástí prezentace jsou základní informace o značně
opomíjeném českém antropologovi světového významu Aleši
Hrdličkovi. Vzhledem k rapidně se zvyšující migraci zástupců
různých plemen se žáci seznámí i s některými typy míšenců
a jejich názvy. Získané poznatky si žáci ověří v závěrečném
opakování, které je vyučujícím vedeno formou soutěže.
LIDSKÁ PLEMENA



mají společný historický vývoj, který
vedl vlivem rozdílného životního prostředí
u jednotlivých skupin k vytvoření
shodných dědičně vázaných znaků
(morfologické i fyziologické znaky)
jednotlivá plemena se od sebe odlišují
např. množstvím pigmentu v kůži (určuje
barvu pleti a vlasů), tělesnými proporcemi,
tvarem lebky, očí a nosu
v současné době neexistuje žádná
vědecká definice lidských ras, a to díky
plynulé migraci populací


dříve uznávaná klasická rasová teorie byla
v období 19. a počátku 20. století zneužita
nacistickou ideologií, dnes je naštěstí ve
světě hlásání rasismu trestně stíháno
z hlediska antropologie rozlišujeme 3
základní lidská plemena, která lze dále
dělit na jednotlivé antropologické typy
(např. u bílého plemene rozlišujeme tyto
antropologické typy: alpinský, baltický,
nordický, dinárský a mediteránní)
ALEŠ HRDLIČKA



byl významný a celosvětově
uznávaný český antropolog a lékař
antropologii přispěl svou teorií o
plemenném rozrůznění lidstva a
teorií o jednotném původu a vývoji
člověka
Hrdličkovo muzeum člověka v Praze
při Přírodovědecké fakultě UK
obsahuje řadu exponátů z jeho
vědeckých výprav, které
* 30.3.1869 v Humpolci
+ 5.9.1943 ve Washingtonu,
dokumentují vývoj člověka
D.C.
ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PLEMENA
BÍLÉ (EUROPODNÍ) plemeno






původem je z Evropy, západní Asie a
severní Afriky
kůže je světlá až tmavohnědá
úzký až středně široký obličej s úzkým a
výrazným nosem a bradou
vlasy jsou mírně vlnité až kadeřavé, různé
barvy a elipsovitého průřezu
silně vyvinuté je ochlupení zvláště u mužů
(mají vousy)
toto plemeno postupně proniklo do všech
světadílů
ŽLUTOHNĚDÉ (MONGOLOIDNÍ)
plemeno








kolébkou tohoto plemene je
pravděpodobně Čína
rozšířeno je v oblasti východní a
jihovýchodní Asie, v severní a jižní
Americe
pleť je světlá, nažloutlá až snědá
obličej je plochý a široký, s výraznými
lícními kostmi a středně širokým nosem
oči jsou tmavé, šikmé a úzké
vlasy mají kruhovitý průřez, jsou rovné,
černé nebo velmi tmavé
dosahují malého vzrůstu a u mužů je
slabé ochlupení
v současnosti se jedná o nejpočetnější
plemeno, z kterého během vývoje vznikli
indiáni a Eskymáci
ČERNÉ (NEGROIDNÍ) plemeno







pochází ze subsaharské (střední a jižní)
Afriky, Austrálie a z některých částí Asie a
přilehlých ostrovů
kůže je tmavá v důsledku vyššího obsahu
kožního pigmentu melaninu a obsahuje
větší množství potních žláz
široký obličej je doplněn masitými rty a
plochým širokým nosem
oči bývají kulaté a tmavě hnědé
tmavé kudrnaté vlasy mají v průřezu tvar
zploštěného oválu (někdy ledvinovitě
promáčklý)
není vyvinuto téměř žádné ochlupení a
vousy
toto plemeno bylo v době obchodu s
otroky násilím rozšířeno po celém světě
Míšenci - příklady
Mestici – bílé a žlutohnědé (indián)
plemeno
Mulati – bílé a černé plemeno
Zambové – černé a žlutohnědé (indián)
plemeno
Malgaši – černé a žlutohnědé plemeno
Kreolové – bílé a černé plemeno
Kastico – mestic a bílé plemeno
Kajot – mulat a mestic
mestic
zambo + mestic
Opakování
•
•
•
•
Jak se jmenuje náš antropolog světového
významu ?
Jaká základní lidská plemena rozlišuje
antropologie?
K jakému plemeni náleží indiáni a Eskymáci?
U kterého plemene je nejvyšší obsah melaninu v
kůži?
Opakování - odpovědi
•
•
•
•
Jak se jmenuje náš antropolog světového
významu ?
Aleš Hrdlička
Jaká základní lidská plemena rozlišuje
antropologie?
Bílé, žlutohnědé, černé
K jakému plemeni náleží indiáni a Eskymáci?
Obě skupiny náleží k žlutohnědému
U kterého plemene je nejvyšší obsah melaninu v
kůži?
U černého
Citace
•
•
•
•
•
•
Soubor:RaceMugshots.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 11. 12. 2004, 13:55 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RaceMugshots.jpg>.
Soubor:Ales hrdlicka.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 15. 2. 2008, 14:47 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ales_hrdlicka.jpg>.
Soubor:Eva Habermann.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida)
: Wikipedia Foundation, 15. 7. 2008, 10:00 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eva_Habermann.jpg>.
Fichier:QEQ2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia
Foundation, 4 novembre 2008 à 22:52 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:QEQ2.jpg>.
Fichier:Guliskhan Nakhbayeva 2008a.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 29 avril 2009 à 13:14 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z
WWW: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guliskhan_Nakhbayeva_2008a.jpg>.
File:Munakatatakurou.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 13:55, 24 April 2009 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munakatatakurou.jpg>.
•
•
•
•
File:San lady botswana.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 14:35, 2 May 2007 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_lady_botswana.jpg>.
Soubor:Kenyan man 2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 29. 7. 2005, 18:03 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kenyan_man_2.jpg>.
Index.php?title=Datei:Jose rizal 01.jpg&filetimestamp=20050816125336. In Wikipedia : the free
encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13:53, 16. Aug. 2005 [cit.
2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jose_rizal_01.jpg&filetimestamp=200508161253
36>.
Soubor:HugoChavez1824.jpeg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 5. 8. 2005, 16:33 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HugoChavez1824.jpeg>.

similar documents