Rozdělení pevných látek - Gymnázium Vincence Makovského

Report
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
VY_32_INOVACE_FYZ_RO_12
Digitální učební materiál
Sada:
Molekulová fyzika a termika
Téma:
Úvod do pevných látek
Autor:
Mgr. Jan Rosecký
Předmět: Fyzika
Ročník: 2. ročník VG
Využití: Prezentace určena k výkladu látky z molekulové fyziky a termiky na gymnáziu.
Anotace: Prezentace se skládá z úvodního opakování a vyvození látky k úvodním
tématům o pevných látkách – vlastnosti pevných látek a těles, rozdělení
pevných látek, krystalová mřížka.
Šedé texty jsou při výkladu na interaktivní tabuli dopisovány a dokreslovány.
Před použitím prezentace je doporučeno je smazat.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Molekulová fyzika a termika
Úvod do pevných látek
Opakování – motory
•
•
•
•
•
•

Kruhový děj v  diagramu:
Koná plyn při ději práci?
Co získáváme z tohoto děje?
Kde ho využíváme?

ne; teplo; chladnička, tepelné čerpadlo
Jak určíme teoretickou účinnost tepelného motoru?
1 − 2
2
η=
=1 −
1
1
Proč má raketový motor největší účinnost?
největší 1
Jaké dva základní typy tepelných motorů znáte?
parní motory, spalovací motory
Kde se využívají parní turbíny, vznětové motory, zážehové motory?
elektrárny; nákladní auta, lokomotivy; osobní auta, sekačky
Jak se liší konstrukce zážehového a vznětového motoru?
Jak se liší z hlediska činnosti?
svíčka / tryska; zážeh svíčkou / vznícení při vysoké teplotě
Vlastnosti pevných látek a těles
– pevná tělesa:
– vlastnosti
– objem stálý
– tvar stálý
– pevné látky:
– částicové složení
– velikost částic vzhledem k vzdálenosti částic: srovnatelné
– silové působení mezi částicemi: velké, vazby
– pohyb částic: kmitavý
Vlastnosti pevných látek a těles
•
•
•
Uveďte příklady krystalických látek.
led, diamant, …
Uveďte příklady amorfních látek.
vosk, asfalt, …
Jak se liší krystalické a amorfní látky svou částicovou stavbou?
krystalické: krystalická mřížka
amorfní: bez krystalické mřížky
Jak se liší svými vlastnostmi?
krystalické: přesná teplota tání
amorfní: tání v určitém teplotním rozsahu
Rozdělení pevných látek
– krystalické látky – pravidelné uspořádání částic
– monokrystaly
– dalekosáhlé uspořádání ve velkém krystalu
– např. kamenná sůl , křemen 2
– anizotropní = některé vlastnosti závisí na směru
Obr. 2
Obr. 1
Obr. 3
Rozdělení pevných látek
– krystalické látky – pravidelné uspořádání částic
– polykrystaly
– velký počet drobných krystalových zrn
– např. kovy
– izotropní = vlastnosti ve všech směrech stejné
Obr. 4
Obr. 1
Rozdělení pevných látek
– amorfní látky – nepravidelné, krátkodosahové uspořádání částic
– např. sklo, pryskyřice, vosk, asfalt, saze, plasty, gely
– obvykle izotropní
Obr. 5
Obr. 1
Krystalová mřížka
– vzniká opakováním základní, elementární buňky mřížky
Obr. 6
Krystalová mřížka
– tvořena vazbami (přitažlivé a odpudivé síly) mezi částicemi
– vazba iontová
– , , , 
– vazba tvořena ionty
– navíc síly elektrostatické
– vazba silná
– vazba kovalentní
– , ,  – diamant
– vazba tvořena párem valenčních elektronů
– vazba silná
Obr. 7
Obr. 8
Krystalová mřížka
– vazba kovová
– kovy
– volné elektrony a kationty
– vazba slabší
– vazba s vodíkovým můstkem
– voda
– vodíkové vazby spojují molekuly
– vazba slabší
– vazba van der Waalsova
– , , , ,  a další za velmi malých teplot ( 0 ), vosk
– vazba slabá
– kombinace vazeb
– např.  – grafit, tuha: kovalentní + van der Waalsova
Krystalová mřížka
– u reálných krystalů se vyskytují poruchy bodové či čárové
– bodové poruchy:
– vakance = neobsazené místo v krystalové mřížce
– intersticiální poloha = místo mimo pravidelný bod mřížky
– příměsi = cizí částice
– mohou ovlivnit vlastnost látky:
 +  železo / ocel / litina
polovodiče
Obr. 9
Zdroje
•
Obr. 1:
File:Crystalline polycrystalline amorphous2.svg [online]. Wikipedie, 2011 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Crystalline_polycrystalline_amorphous2.svg
licence Creative Commons 3.0
•
Obr. 2:
File:Amethist quartz.jpeg [online]. Wikipedie, 2005 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amethist_quartz.jpeg
licence Creative Commons 2.0
•
Obr. 3:
File:Monokristalines Silizium für die Waferherstellung.jpg [online]. Wikipedie:, 2004
[cit. 2012-11-02]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monokristalines_Silizium_f%C3%BCr_die_Waferherstellung.jpg
licence Creative Commons 3.0
•
Obr. 4:
File:Grain-oriented electrical steel (grains).jpg [online]. Wikipedie, 2007 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grain-oriented_electrical_steel_(grains).jpg
svobodná licence GNU 1.2
Zdroje
•
Obr. 5:
Soubor:Candle-calendar.jpg [online]. Wikipedie, 2004 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Candle-calendar.jpg.
svobodná licence GNU 1.2
•
Obr. 6:
Soubor:NaCl-Ionengitter.png [online]. Wikipedie, 2005 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NaCl-Ionengitter.png
licence Creative Commons 3.0
•
Obr. 7:
File:NaF.gif [online]. Wikipedie, 2011 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:NaF.gif
licence Creative Commons 3.0
•
Obr. 8:
File:Covalent bond hydrogen.svg [online]. Wikipedie, 2007 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Covalent_bond_hydrogen.svg
svobodná licence GNU 1.2
•
Obr. 9:
NORDLUND, Kai. File:Defecttypes.png [online]. Wikipedie, 2007 [cit. 2012-11-02].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Defecttypes.png
licence Public Domain

similar documents