Trest smrti

Report
Trest smrti

Proč jsme si toto téma vybrali?
 Kauzy
 Současná situace v ČR
 Současná situace ve světě
 Lidská práva
 Otázka
 Proč ano?
 Proč ne?
Proč jsme si toto téma vybrali?
 Rozdělení společnosti
 Úvaha o znovuzavedení
 Sporné kauzy
 Snížení zločinnosti?
 Zvýšení bezpečnosti?
 Zdokonalení soudů?
 Nemorální?
 Odstrašující příklad
 Recidivita
 Odplata
Kauzy
Vladimír Lulek – 2.2.1989, poslední trest smrti
- pětinásobná vražda
Manželé Stodolovi – 8 vražd
Jiří Kájínek - dvojnásobná vražda
Miloslav Sláma – 3 vraždy, 4 pokusy, desítky loupeží a
krádeží
Petr Zelenka – 7 vražd, 10 pokusů
- „Heparinový vrah“
Ivan Roubal – 5 vražd + 3 neprokázané
Oto Biederman – 5 vražd
 http://www.lidskaprava.cz/student/trest-smrti/interaktivni-mapy/mapa-trestu-smrti-vesvete
Lidská práva
 Zrušeno (1990) --- odnětí svobody na doživotí
Článek 6
 Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany
již před narozením
 Nikdo nesmí být zbaven života
 Trest smrti se nepřipouští
 Postavit se proti každému, kdo by ohrožoval
demokratické zřízení
Proč ano?
 Odstrašující příklad
 Recidivita
 Praktičnost
 Snížení zločinnosti
 Zvýšení bezpečnosti
 Zdokonalení soudů
Proč ne?
 Nemorální
 Odplata, osobní msta
 Justiční omyl
 Diskriminace
Měl by být zaveden
znovu trest smrti?
Zdroje
 LACKO, David. 6 důvodů, proč je trest smrti jen barbarským přežitkem.
14.9.2014 /cit. 2014-11-11/ Dostupné z: http://www.kzamysleni.cz/6-duvoduproc-je-trest-smrti-jen-barbarskym-prezitkem/
 http://www.lidskaprava.cz/student/trest-smrti/interaktivni-mapy/mapatrestu-smrti-ve-svete /cit. 2014-11-11/
 http://www.s474n.com/grzegorz-swiderski-15-argumenty-pro-trest-smrti/ /cit.
2014-11-11/
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti /cit. 2014-11-11/

similar documents