VY_32_INOVACE_473_PAMÁTNÁ_ MÍSTA_3

Report
Název školy:
Autor:
Název:
Anotace:
Téma:
Číslo projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA
276, OKR LOUNY
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_473_PAMÁTNÁ_
MÍSTA_3
Seznámení s nejdůležitějšími historickými
událostmi naší země z doby 2. světové
války.
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Tato prezentace slouží k výkladu látky v předmětu
člověk a jeho svět ve 4. ročníku.
 Žáci se seznámí s důležitými historickými událostmi,
které se staly během druhé světové
války v Lidicích, Ležákách a Terezíně.

Datum vytvoření: 29.1.2012
Klíčová slova:
památná místa, historie, Lidice, Ležáky, Terezín,
nacisté, heydrichyáda, atentát, židovské ghétto,
gestapo, koncentrační tábor
 Jsou to taková místa, která nám připomínají
důležité události naší historie.
 Obec Lidice byla vyhlazena nacisty v roce 1942.
 Jako památka na vyhlazení Lidic byl vystavěn
památník na počest obětem tohoto hrůzného činu.
Památník Lidice
 Ležáky byla osada na Chrudimsku, která byla
14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku
heydrichyády vypálena.
 Obyvatelé byli zavražděni nacisty jako odplata
za to, že v ní byla ukrývána vysílačka
parašutistické skupiny, která se účastnila
atentátu na říšského protektora Heydricha.
Kříž nazvaný Trnová koruna na kopci nad bývalou
osadou Ležáky.
 V roce 1780 byla ve městě Terezín založena pevnost
Josefem II. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové
cesty proti nepřátelským vojskům. Své obranné
vojenské poslání však nikdy nesplnila. Zato se
osvědčila jako neblaze proslulé věznění.
 Během druhé světové války Velká pevnost sloužila
nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá
pevnost smutně proslula coby věznice pražského
gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen
koncetrační tábor).
 Pro tyto účely byla zřízena železniční vlečka a židé byli
hromadně převáženi do likvidačních táborů smrti
v Polsku např.: Osvětim, Treblinka, Majdanek,…
Samotky na třetím dvoře
Národní hřbitov pod Malou pevností
Malá brána pevnosti Terezín.
PETER STEHLIK. Soubor:Peter Stehlik 2009.05.12 Lidice 004a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12. května 2009(2009-05-12), 9. 5. 2010, 15:21 [cit. 201201-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_Stehlik_2009.05.12_Lidice_004a.jpg
 JUAN DE VOJNÍKOV. Soubor:Areál lidice - pohled na muzeum 02.JPG. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16. září 2009(2009-09-16), 7. 10. 2009,
10:31 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Are%C3%A1l_lidice__pohled_na_muzeum_02.JPG
 H.SELDON. Soubor:Lezaky kriz.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 7.5.2009, 20. 5. 2009, 16:53 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lezaky_kriz.JPG
 HANS WEINGARTZ=LEONCE49. Soubor:Terezin CZ Ater95.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-07-19, 15. 6. 2008, 23:54 [cit. 2012-01-29].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Ater95.jpg

•
HANS WEINGARTZ=LEONCE49. Soubor:Terezin CZ Kf234.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-07-19, 16. 6. 2008, 00:04 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Kf234.jpg
•
HANS WEINGARTZ. Soubor:Terezin CZ National Cemetery Theres2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 1. července 2006(2006-07-01), 16. 6. 2008, 20:57 [cit. 2012-01-30].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_National_Cemetery_Theres2.jpg

similar documents