19_08_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
19 - 08 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 7. 2. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – kočkovité šelmy
Očekávaný výstup: Charakterizuje kočkovité šelmy. Urči vybrané zástupce kočkovitých
šelem a zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných zástupců kočkovitých šelem. Odvodí základní projevy chování
kočkovitých šelem v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému
prostředí. Zhodnotí význam kočkovitých šelem v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o kočkovitých
šelmách. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce kočkovitých šelem.
Klíčová slova: Šelmy, lev, tygr, gepard, rys
KOČKOVITÉ ŠELMY
Obr. 1
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Šelmy
10. čeleď – Kočkovití
CHARAKTERISTIKA
• Mají kulatou hlavu, velké oči, pružné a svalnaté tělo
• Jsou to masožravci, loví skokem (nemají klíční kost)
• Mají ostré a ZATAŽITELNÉ DRÁPY – umí šplhat po
stromech
• Chrup - mají ostré ŠPIČÁKY (usmrcení kořisti) a TRHÁKY
(přeměněné stoličky a třenové zuby, slouží k porcování
kořisti)
• Mají výborně vyvinutý zrak a sluch
• Mezi kočkovité šelmy patří – kočka domácí a divoká,
rys, lev, tygr, levhart, gepard, jaguár, puma…
ZUBY – špičáky a trháky
Obr. 2
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
•
•
•
•
Kočka divoká a domácí
Lev východoafrický
Tygr ussurijský, indický
Puma americká
Levhart skvrnitý
Gepard královský
Jaguár americký
Rys ostrovid
KOČKA DIVOKÁ A DOMÁCÍ
Obr. 3
Obr. 4
LEV VÝCHODOAFRICKÝ
Obr. 5
Obr. 6
TYGR USSURIJSKÝ, INDICKÝ
Obr. 7
Obr. 8
PUMA AMERICKÁ
Obr. 9
Obr. 10
LEVHART SKVRNITÝ
Obr. 11
Obr. 12
GEPARD KRÁLOVSKÝ
Obr. 13
Obr. 14
JAGUÁR AMERICKÝ
Obr. 15
Obr. 16
RYS OSTROVID
Obr. 17
Obr. 18
ZÁPIS
Řád – ŠELMY
Čeleď – KOČKOVITÍ
• Jsou to MASOŽRAVCI (lovci, predátoři)
• Loví skokem (nemají klíční kost)
• Mají ostré a ZATAŽITELNÉ DRÁPY – umí šplhat po stromech
• Chrup - mají ostré ŠPIČÁKY (usmrcení kořisti) a TRHÁKY
(přeměněné stoličky a třenové zuby, které slouží k
porcování kořisti)
• Mají výborně vyvinutý zrak a sluch
• Mezi kočkovité šelmy patří – kočka domácí a divoká, rys, lev,
tygr, levhart, gepard, jaguár, puma…
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Kočkovité šelmy mají ostré a ………. drápy, proto umí ………. po
stromech. Mají velké ……….., které slouží k usmrcení potravy a
………., které slouží k porcování kořisti. Loví skokem, proto nemají
………. kost. V naších lesích se nachází ………. ………. a ………. ………,
kteří jsou ………. zákonem. Největší kočkovitou šelmou je ……….
………., který žije na Sibiři. Pohlavní dvoutvárnost je u ……… ……… ,
kterého nalezneme v Africe. Nejrychlejším suchozemským
savcem je ………. ………., který může dosáhnout rychlost až ……….
km/h. Kočkovitou šelmou s nejkrásnějším kožichem je ……….
………. . Obě tyto šelmy se vyskytují v ……… . V Severní a Jižní
Americe se vyskytuje ………. ………., které se někdy říká horský
(americký) lev. V Jižní Americe se vyskytuje šelma, která může
mít také černé zbarvení, a tou je ……… ………. .
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Kočkovité šelmy mají ostré a zatažitelné drápy, proto umí
šplhat po stromech. Mají velké špičáky, které slouží k usmrcení
potravy a trháky, které slouží k porcování kořisti. Loví skokem,
proto nemají klíční kost. V naších lesích se nachází kočka
divoká a rys ostrovid, kteří jsou chránění zákonem. Největší
kočkovitou šelmou je tygr ussurijský, který žije na Sibiři.
Pohlavní dvoutvárnost je u lva východoafrického, kterého
nalezneme v Africe. Nejrychlejším suchozemským savcem je
gepard královský, který může dosáhnout rychlost až 120 km/h.
Kočkovitou šelmou s nejkrásnějším kožichem je levhart
skvrnitý. Obě tyto šelmy se vyskytují v Africe. V Severní a Jižní
Americe se vyskytuje puma americká, které se někdy říká
horský (americký) lev. V Jižní Americe se vyskytuje šelma,
která může mít také černé zbarvení, a tou je jaguár americký.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia, Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://docshop.ir/wp-content/files/wild/wildlife1000clem2005.jpg>[cit. 2012-01-24]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/342406/342406,1273303385,3/stock-photo-isolatedeurasian-lynx-lynx-lynx-skull-on-a-black-background-52599283.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.kjwilliams.com/images/british_wild_cat_1.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://visual.merriam-webster.com/images/animal-kingdom/carnivorous-mammals/cat-breeds.jpg
> [cit. 2012-01-24]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.jigzone.com/p/jz/aw/Lion_pair.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 6 Použitý zdroj: < http://www.dimijianimages.com/Africa-page4/lion-following-lioness.jpg > [cit. 2012-01-24]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://static.ddmcdn.com/gif/willow/tiger-info0.gif> [cit. 2012-01-24]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://bushwarriors.files.wordpress.com/2010/09/angry-tiger.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://www.wallpaperpimper.com/wallpaper/Animal/Lions/Mountain-Lion-Rocky-Mountains-1-UKZRK8QJG01024x768.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Mountain_lion.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 11 Použitý zdroj: <http://4.bp.blogspot.com/-OP2JbTcfsqs/TgXvK-FOMRI/AAAAAAAAGaA/jIh8npFHAQo/s400/luangwa-safarileopard-21283983.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 12 Použitý zdroj: <http://bromosaywhat.files.wordpress.com/2011/09/4204_leopard.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 13 Použitý zdroj: <http://www.ens-newswire.com/ens/nov2004/20041103_cheetah.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 14 Použitý zdroj: <http://onemoregeneration.org/wp-content/uploads/2011/03/Cheetah_run.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 15 Použitý zdroj: <http://museumvictoria.com.au/pages/12749/ImageGallery/wild-Jaguar-large.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 16 Použitý zdroj: <http://mongabay.com/images/belize/jaguar_black.gif> [cit. 2012-01-24]
Obr. 17 Použitý zdroj: <http://farm3.static.flickr.com/2053/2040060726_4881c19b95.jpg> [cit. 2012-01-24]
Obr. 18 Použitý zdroj:
<http://1.bp.blogspot.com/_vzMXlfzgosE/SuaUsfxHTgI/AAAAAAAACuw/Oo3TdbG1iRI/s400/aas+Eurasian_Lynx.jpg> [cit. 2012-01-24]

similar documents