Základní pojmy (1)

Report
www.leosjuranek.cz/cit
CIT
Základní pojmy
Díl I
Číslicová technika







Základní pojmy (1)
Předmět: CIT
Ročník: 2
Autor:
Juránek Leoš Ing.
Škola:
SŠE Frenštát p.R.
Stránky: www.leosjuranek.cz/cit
Verze:
9.2008
Téma:
Pojmy k zapamatování
Analogová, číslicová veličina. Analogové zobrazení,
číslicové zobrazení. Množství informace.
3

Obsah „Základní pojmy“
Nová kapitola






4
Analogová veličina
Číslicová veličina
Převod analogových a číslicových veličin
Množství informace
Zobrazení veličiny
Signál
Nová kapitola
Základní
pojmy
5
Analogová veličina
 Analogová veličina
je spojitou funkcí času. Veličina se nemění skokem,
ale spojitě. Nabývá nekonečného množství hodnot.
U - elektrické napětí
6
Číslicová veličina
 Číslicová veličina
je nespojitou funkcí času. Veličina se mění skokem.
Může nabývat konečného počtu stavů (konečné
množiny hodnot).
V - objem
7
Převod analogové veličiny na číslicovou
 Pro převod mezi analogovou a číslicovou veličinou
se použije A/D převodník, který převede spojitou
veličinu na dvojkové číslo.
 Pro opačný převod se použije D/A převodník.
8
Množství informace
 Elementární množství informace
Je nejmenší množství informace a je
reprezentováno dvěma stavy,
vypnuto a zapnuto (0-vypnuto,1-zapnuto)
Jednotkové množství informace se nazývá bit
(binary digit).
9
Zobrazení veličiny
 Analogové zobrazení veličiny
je zobrazení spojité veličiny.
např.
výška sloupce rtuti v teploměru,
výška hladiny ve stavoznaku,
ručkový měřící přístroj.
 výhoda – názorné
 nevýhoda – veličinu lze zobrazit s omezenou
přesností
10
Zobrazení veličiny
 Číslicové zobrazení veličiny
je zobrazení číslicové veličiny.
např.
zaplnění zásobníku (svítí, nesvítí),
chod motoru (svítí, nesvítí),
zobrazení času (segmentový zobrazovač)
 výhoda – přesné zobrazení
 nevýhoda – přesnost je dána počtem bitů, na
který je veličina převedena
11
Signál
Signál je fyzikální veličina, která nese informaci
o určité události.
Může to být elektrické napětí, elektrický proud,
světelné záření, magnetické pole, elektromagnetické
záření, zvuk.
12
Konec
 Konec dílu
13

similar documents