DUM č. VY_32_INOVACE_553 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Informační technologie
Tematický okruh
Úvod do výpočetní techniky
Téma
Výstupní zařízení – tiskárny, reproduktory
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_553
Jméno autora
Mgr. Jan Krejčí
Datum vytvoření
29.1.2014
Anotace
Seznámení se základními typy tiskáren, způsoby tisku. Oblasti použití
jednotlivých typů a jejich srovnání.
Výstupní zařízení
Tiskárny, reproduktory
Výstupní zařízení
Tiskárna
► výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat
uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné
médium
► běžně používané typy tiskáren:
► jehličková
► termální
► inkoustová
► laserová
Výstupní zařízení
Jehličková tiskárna
► řada 8, 9 nebo 24 jehliček je umístěna v tiskové
hlavě, která se posouvá kolmo na posun papíru,
jehličky propisují přes barvící pásku jemné body, ze
kterých se skládají písmena či obraz
[1]
Výstupní zařízení
Jehličková tiskárna
Výhody
► nízké náklady na tisk
► použití traktorového papíru
► spolehlivost
[2]
Výstupní zařízení
Jehličková tiskárna
Nevýhody
► pomalý a omezený tisk grafiky
► hlučnost
[3]
Výstupní zařízení
Jehličková tiskárna
Využití
► pokladny, bankomaty, prodejní terminály, sklady
[4]
Výstupní zařízení
Termální tiskárna
► má jehličky podobně jako jehličková tiskárna,
jehličky netisknou skrz pásku, ale zahřívají se na
vysokou teplotu, teplo se převádí na speciální papír
a dochází k jeho zabarvení
► výhodou je, že jediný spotřební materiál je speciální
papír
► nevýhodou je malá stabilita tisku
► používají se např. v supermarketech (rychlý a tichý
tisk)
Výstupní zařízení
Inkoustová tiskárna
► tisková hlava tryská z několika desítek
mikroskopických trysek na papír miniaturní kapičky
inkoustu
[5]
Výstupní zařízení
Inkoustová tiskárna
► pro barevný tisk se využívá barevný model CMYK
► tři základní barvy: azurová, purpurová,
+ černá
► barvy jsou v podobě inkoustu uloženy v catridge
► černá barva je v samostatné catridge
► některé tiskárny mají oddělené i cartidge pro
každou barvu
[6]
Výstupní zařízení
Inkoustová tiskárna
Výhody:
► tichý tisk
► jemnější tisk
► kvalitní fotografický tisk
► nízké pořizovací náklady
[7]
Výstupní zařízení
Inkoustová tiskárna
Nevýhody:
► dražší provoz (drahý inkoust)
► trysky jsou náchylné na ucpání zaschlým inkoustem
► inkoustový tisk je rozpustný ve vodě
► životnost inkoustu (časem bledne)
[8]
Výstupní zařízení
Laserová tiskárna
► laserový paprsek vykresluje obrázek na selenový
válec, na jehož povrch se poté nanáší toner, ten se
uchytí jen na osvětlených místech, přenese se na
papír a na závěr je k papíru tepelně fixován
[9]
Výstupní zařízení
Laserová tiskárna
Průběh tisku
[10]
Výstupní zařízení
Laserová tiskárna
Výhody:
► rychlý a kvalitní tisk
► nízké náklady
► stálejší tisk
Nevýhody:
► vyšší pořizovací náklady
[11]
Výstupní zařízení
Reproduktory
► výstupní zařízení, které mění elektrickou energii
na mechanickou energii ve formě zvuku
► zvláštním případem reproduktorů jsou sluchátka
[12]
[13]
Vstupní zařízení
Použité obrázky
[1] vlastní obrázek
[2] Dostupný pod Creative Commons, Autor: Namazu-tron, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Printer_dot_matrix_EPSON_VP-500.jpg
[3] Dostupný pod Creative commons, Autor: Namazu-tron, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Ink_cartridgee_and_inside_zoom.jpg
[4] Dostupný pod Public domain, Autor: Rockfang, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Tally_5040_Passbook_dot_matrix_printer.jpg
[5] vlastní obrázek
[6] Dostupný jako volné dílo, Autor: Topika26, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Obr%C3%A1zek1.jpg
[7] Dostupný pod Creative commons, Autor: Leo13, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Epson_PM-700C.jpg
Vstupní zařízení
Použité obrázky
[8] Dostupný jakovolné dílo, Autor: Ulfbastel, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Inkjet_s.jpg
[9] Dostupný pod Creative commons, Autor: Dale Mahalko, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Laser_printer-Writing-cs.svg
[10] Dostupný jako volné dílo, Autor: Premek.v, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Laser-printer-diagram-cs.svg
[11] Dostupný pod Creative commons, Autor: Stehfun, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/LaserJet1012.jpg
[12] Dostupný pod Creative commons, Autor: Crux, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Geschlossenes3.png
[13] Dostupný pod Creative commons, Autor: Kansai explorer, cit. 29.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Active_speakers01.JPG
Vstupní zařízení
Použité zdroje
1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laserov%C3%A1_tisk%C3%A1rna
2)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkoustov%C3%A1_tisk%C3%A1rna
3)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dkov%C3%A1_tisk%C3%A1rna

similar documents