Austrálie - poloha a členitost - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_12_01_03
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Austrálie – poloha a členitost pobřeží
Třída
7. B
Thomayerová Vladislava
Předmět
Zeměpis
Datum vytvoření
3. 5. 2012
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Tematický okruh:
Určeno pro:
Anotace:





Člověk a příroda
Zeměpis
Austrálie
7. ročník
Žák za pomoci práce s
atlasem vymezí polohu
Austrálie na mapě světa,
charakterizuje členitost
pobřeží, vyhledá moře a
zálivy, ostrovy a
poloostrovy Austrálie,
osvojí si pojem Velká
útesová bariéra
Austrálie – poloha a členitost pobřeží
Obr. č. 1
Austrálie
Na jakých polokoulích leží Austrálie?
Obr. č. 2
Austrálie je nazývána „kontinentem protinožců“.
Leží na jižní a východní polokouli.
rovník
Obr. č. 3
Které světadíly leží Austrálii nejblíže?
ASIE
ANTARKTIDA
Jaké oceány omývají Austrálii?
Jaká moře a zálivy omývají Austrálii?
6.
5.
1.
2.
4.
Obr. č. 4
3.
•
•
•
•
•
•
1. Carpentarský záliv
2. Korálové moře
3. Tasmanovo moře
4. Velký australský záliv
5. Timorské moře
6. Arafurské moře
Vyhledejte největší poloostrovy a ostrovy a
zhodnoťte členitost pobřeží Austrálie.
1.
2.
• 1. poloostrov Arnhemská
země
• 2. Yorský poloostrov
• 3. ostrov Tasmánie
3.
• Pobřeží Austrálie je málo
členité.
Jaký zajímavý přírodní útvar se nachází na
severovýchodním pobřeží Austrálie?
• je nejdelší korálový útes na
světě
• dlouhý přes 2 000 km
• ochrana UNESCO
• stovky druhů ryb, korálů a
měkkýšů
Obr. č. 5
Velká útesová bariéra
Obr. č. 6
Obr. č. 8
Obr. č. 9
Obr. č. 7
 Austrálie leží na jižní a východní polokouli
 nejbližší světadíly – Asie, Antarktida
 omývána Tichým a Indickým oceánem
 málo členité pobřeží
 Velká útesová bariéra
OBR. Č. 1 - KELVINC. LocationAU.svg [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationAU.svg >.
OBR. Č. 2 - STEPHEN BAIN. Globe aus.png [online]. [ cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globe_aus.png >.
OBR. Č. 3 - BOSECA. Physical world map 3200px.jpg [x] [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physical_world_map_3200px.jpg >.
OBR. Č. 4 - NASA/JPL/NIMA. Topography of australia.jpg [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_australia.jpg >.
OBR. Č. 5 –AUTOR NEUVEDEN. Map of Great Barrier Reef Demis.png [x] [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Great_Barrier_Reef_Demis.png >.
OBR. Č. 6 - LCDR ERIC JOHNSON, NOAA CORPS.. Reef2176 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg [x] [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef2176_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg >.
OBR. Č 7 - LCDR ERIC JOHNSON, NOAA CORPS.. Reef2183 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg [online]. [cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef2183_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg >.
OBR. Č. 8 - LCDR ERIC JOHNSON, NOAA CORPS. LICENSING. Reef2185 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg [x] [online].
[cit. 3.5.2012]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef2185_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg >.
OBR. Č. 9 - LCDR ERIC JOHNSON, NOAA CORPS.. Reef2174 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg [online]. [cit. 3.5.2012].
Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef2174_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg >.
OSTATNÍ OBRÁZKY zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011

similar documents