Receptory

Report
* Smyslová ústrojí
Autor: Lenka Kraváčková
*
* Čidlo
* Receptory
* Čich
* Chuť
* Kožní čidla
* Tvary receptory
* Bolest
* Interoreceptory
* Seznam použitých zdrojů
*
* Poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí
* Podněty mohou být mechanické, chemické, tepelné,
elektromagnetické
* Čidlo se skládá ze 3 částí:
1. Receptory – specializované buňky s vysokou citlivostí na daný
podnět
2.
3.
Dostředivé nervové dráhy
Korová část – analýza informace
*
* Dělíme na:
- Exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí
- Interoreceptory – přijímají podněty z vnitřního prostředí
- Proprioreceptory – přijímají podněty ze svalů, šlach a kloubů
* Nadprahový podnět – reakce na podnět určité intenzity
* Adekvátní podnět – reakce jen na určitý druh podnětu
* Adaptace receptoru – přizpůsobení na déletrvající nadprahový
adekvátní podnět
*
* Chemoreceptor, těkavé látky
* V horním nosním průduchu oblast s čichovými buňkami
* Malý význam 2 x 1,5 cm
* Citlivost někdy velmi vysoká - u H2S 1 : 1 mld
* Centrum ve spánkové mozkové kůře
AuthorChabacano
*
* Chemoreceptory, látky rozpuštěné ve vodě nebo slinách
* Na sliznici jazyku chuťové pohárky - chuťové buňky
* Centrum v temenním laloku mozkové kůry
Hořko
AuthorNEUROtiker
Kyselo
Slano
Sladko
AuthorMesserWoland
*
* Hmatová /Meissnerova/ tělíska – dotykové čití
* Krauseova tělíska – receptory na chlad
* Ruffiniho tělíska – receptory na teplo
* Vater-Paciniho tělíska – receptory čití tahu
a tlaku; vyskytují se v podkožním vazivu
*
Bolest
Autor Icewalker
Autor Icewalker
*
* Volné nervové zakončení, všechna tělíska v kůži
* Subjektivní pocity zprostředkované dostředivými drahami a
mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním
poškozením tkáně
* Kvůli bolesti vyhledáváme lékařskou pomoc
* Jde o obranný mechanismus
* Nociceptor – receptor bolesti
*
* Jsou ve vnitřních orgánech
* Termoreceptory – o teplotě
* Chemoreceptory – chemické látky, pH, kyselost krve, obsah
kyslíku a oxidu uhličitého v krvi
* Baroreceptory - informace o napětí v plicích
* Většinou vedou k pocitu hladu, žízně, odpočinku atd.
*
* [online]. [cit. 2013-02-09].
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray855.png
* [online]. [cit. 2013-02-09].
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/20/20080404001040
%21Olfactory_system.svg
* [online]. [cit. 2013-02-09]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonguebitter.jpg
* [online]. [cit. 2013-02-09]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonguesalty.jpg
* [online]. [cit. 2013-02-09]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonguesour.jpg
* [online]. [cit. 2013-02-09]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonguesweet.jpg
* [online]. [cit. 2013-02-09]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taste_bud.svg
* [online]. [cit. 2013-02-09].
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taste_buds.svg
* [online]. [cit. 2013-02-09].
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Receptory.png

similar documents