Laserová tiskárna černo-bílá

Report
Laserová tiskárna
černobílá

Do této kategorie patří tiskárny, které tisknou
pomocí laserového paprsku resp. práškového
toneru.
Obr. 1
Princip laserové tiskárny
(černobílé)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fotoválec
Nabíjecí korona
Laser
Otočné zrcátko
Čočka
Toner
Válec
Papír
Stírací válec
Odpadní toner
Zažehlovací válec
Obr. 2
Princip laserové tiskárny
(černobílé)




Pomocí laserového paprsku je zaznamenán
otisk dokumentu na válec.
Na tento válec se elektrostaticky přichytí jemný
barevný prášek (toner - kladný) – ten ulpí
pouze na osvětlených místech (záporných).
Po pootočení je toner z válce elektrostaticky
přenesen na papír (záporný).
Nakonec je prášek zapečen do papíru při
průchodu píckou – v ní se teploty pohybují
v rozmezí 170 až 200 stupňů Celsia.
Princip laserové tiskárny
(schéma)
Obr. 3
Princip laserové tiskárny


Laserová tiskárna pracuje jako stránková –
to znamená, že zpracovaný obraz stránky
se odesílá do tiskárny najednou.
Tiskárně tedy trvá déle příprava, samotné
vytištění je rychlé.
Uspořádání laserové tiskové
hlavy (černobílé)
1.
2.
3.
Laser
Čočka
Čočka
oprava linearity
4.
1.
Polygonální
zrcadlo s motorem
Ovladač motoru
Obr. 4
Výhody laserového tisku





Nízká hlučnost
Vysoká kvalita tisku
Nízké náklady na tisk
Tisk fotografií
Možnost snížit náklady na tisk nákupem
repasovaného spotřebního materiálu
Nevýhody laserového tisku



Vyšší náklady na pořízení
Nemožnost tisku s kopiemi
Vyšší nároky na kvalitu použitého spotřebního
materiálu
Otázky k opakování
1.
2.
3.
Vysvětlete princip černobílé laserové tiskárny.
Jaké jsou výhody u laserového tisku?
Jaké jsou nevýhody u laserového tisku?
Použité zdroje


BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání.
České Budějovice: KOPP, 2011.
BLÁBOLIL, Roman. Www.blabik.cz: Podpora výuky: „Technické vybavení
osobních počítačů“ [online]. 8. listopadu 2012 21:10. Dostupný z WWW:
< http://www.blabik.cz/vyuka/ict/09_Vystupni_zarizeni_monitory.pdf>.
Použité obrázky:

Obr. 1 [cit. 2012-11-9] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/HP_LaserJet_1020_p
rinter.jpg?uselang=cs

Obr. 2 [cit. 2012-11-9] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Laser_printer.png?us
elang=cs

Obr. 3 [cit. 2012-11-9] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Laser-printerdiagram-cs.svg?uselang=cs
Použité zdroje
Použité obrázky:

Obr. 4 [cit. 2012-11-9] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Laser_printer_canner
_unit.jpg?uselang=cs

similar documents