Ders 4

Report
Kompozit Malzeme Üretiminde Maksat
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
1
Kompozit Malzemeler ve Geleneksel
Malzemelerin Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
2
Kompozit Üretiminde Kullanılan Bazı
Reçinelerin Mekanik Özellikleri
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
3
Cam, Karbon ve Kevlar Liflerin
Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
4
Metal, Seramik ve Plastik
Malzemelerin Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
5
Takviye şeklinin Mekanik Özelliklere
Etkisi
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
6
Takviye şeklinin Mekanik Özelliklere
Etkisi
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
7
Elastik Modül açısından Elyaf, Matriks
ve Kompozitlerin Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
8
Sürekli Elyafla Takviyeli Kompozitlerin
Akma ve Çekme Dayanımları
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
9
Üretim Yöntemlerine Göre CTP lerin
Kullanım Alanları
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
10
Sektörlere Göre CTP uygulamaları
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
11
KARBON ELYAF TAKVİYELİ
KOMPOZİTLER
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
12
Karbon/Epoksi Kompozitler
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
13
Karbon Takviyeli Kompozitlerin Diğer
Kompozit yapılarla Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
14
Karbon Takviyeli Kompozitlerin
Kullanım Alanları
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
15
KEVLAR ELYAF TAKVİYELİ
KOMPOZİTLER
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
16
Tek Tabakalı Kompozitlerin
Karşılaştırılması
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
17
Kevlar Takviyeli Kompozitlerin
Kullanım Alanları
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
18
Kevlar Takviyeli Kompozitlerin
Uygulama Örnekleri
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
19
Kevlar Takviyeli Kompozitlerin
Uygulama Örnekleri
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
20
METAL MATRİKSLİ ELYAF TAKVİYELİ
KOMPOZİTLER
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
21
MMK Malzemelerin Kullanım amacı
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
22
MMK Malzemlerin Uygulama Örnekleri
11.10.2010
Kompozit Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ
23

similar documents