Via onderstaande 2 koppelingen hebt u inzage in

Report
Alternatieve routes voor de snelfietsroute /
Geen doorgaande weg door Goffertpark
Bezwaren tegen voorgestelde snelfietsroute door Goffertpark:
• Recreatiefietsers en -wandelaars zullen worden gehinderd door het
doorgaande snelfietsverkeer;
• In het donker sociaal onveilig (dus kiest fietser alternatieve route);
• Routeafsluiting bij thuiswedstrijden van NEC en andere evenementen
(Koningsdag, wandelmarsen, open dag NEC, etc.);
• Verlichting en geluid zijn voor de fauna in een bos in nachtrust onwelkom
(ook 'meefietsende' verlichting wekt onrust);
• In het bosgedeelte ontstaan bij kruisende paden (16 stuks)
onoverzichtelijke situaties;
• Ook (snel)brommers zullen willen profiteren;
• Strooien in de winter is erg schadelijk voor het bosgebied;
• De snelfietsroute is in strijd met het bestemmingsplan Nijmegen GoffertWinkelsteeg;
• De snelfietsroute doet afbreuk aan de recreatieve functie van het park dat
is aangewezen als een gemeentelijk monument;
• Een doorgaande snelfietsroute is in strijd met de bedoeling van het
Goffertpark, vastgelegd in het Monumentenregister van de Gemeente
Nijmegen
(Stadspark de Goffert is een typisch voorbeeld van een volkspark .Volksparken zijn aangelegd om
enerzijds een rustig wandelgebied te creëren anderzijds om de gezonde lichaamsbeweging in de
open lucht te stimuleren).
Alternatieve routes:
Burgemeester Daleslaan
Voordelen
Burgemeester Daleslaan:
• Verbeterde fietsontsluiting naar:
–
–
–
–
–
CWZ
Sanadome
Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos
St. Nicolaasschool
NEC stadion
• Fietspaden gescheiden van
autoverkeer
• Mooie, groene route
• Gebruik bestaande fietspaden
Mooie, groene route
Alternatieve routes:
Slotemaker de Bruïneweg
Voordelen
Slotemaker de Bruïneweg:
• Aanpassing van een straat in een 30 km zone waar nu te hard gereden
wordt (50-75% rijd te hard, hoogst gemeten snelheid 87 km/uur)
• Gescheiden fietsbanen (beide zijden)
• Verbeterde fietsontsluiting naar:
–
–
–
–
–
Bibliotheek
Goffertbad
Goffertboerderij
Kinderboerderij
Scholen (Canisiuscollege, SSGN, NSV2,
Hazesprong, Martinus van Beek, Marwindt
en de Windroos)
• Fietspaden gescheiden van autoverkeer
• Gebruik bestaande fietspaden
Afstand/reistijd
Goffertpark vs
Burgemeester
Daleslaan
Afstand: 0,2 km verschil
Reistijd: 1 minuut verschil
Afstand/reistijd
Goffertpark vs
Slotemaker de
Bruïneweg
Afstand: 0,3 km verschil
Reistijd: 1 minuut verschil
• Enquête:
Misleidend, welke argeloze recreant wil nou niet dat zijn pad groter,
veiliger, breder, lichter en mooier wordt? En dat voor misschien wel
20 euro beloning.
Conclusie:
• Keuze voor beide alternatieve routes?
• Geen doorgaande verkeersroute door park
• Park blijft beschikbaar voor recreatiefietsers (kwetsbare
gedeeltes van het park worden ontzien )
• Bescherming flora en fauna van park
• Veiliger voor spelende kinderen, voetgangers en loslopende honden
• In Goffertpark fietsers te gast
• Alternatieve route veiliger voor gebruikers
• Alternatieve route praktischer qua aansluitingen
• Alternatieve route heeft geen beperking wat betreft bruikbaarheid
Conclusie n.a.v. Informatieavond Gemeente 09 december 2014
• De Gemeente erkent de problemen die een route door het bosdeel van
het Goffertpark oplevert:
– Pad door park niet overal breed genoeg voor volwaardige
snelfietsroute;
– Pad door pad sociaal onveilig, wanneer het donker is zullen mensen
alternatieve route kiezen: Burgemeester Daleslaan;
– Pad bij gladheid niet te strooien, wanneer het glad is zullen mensen
alternatieve route kiezen: Burgemeester Daleslaan.
• Daarom komt de Gemeente met een voorstel waarbij de snelfietsroute
ophoud bij het Goffertpark, waarbij fietsers moeten kiezen of ze door
het park durven, of via de Burgemeester Daleslaan fietsen.
Brief “Onderzoek gebruik Goffertpark “,
Datum ambtelijk voorstel 2 december 2014
•
Veiligheid als issue
Substantiële groepen gebruikers voelen zich op de besproken route door het
Goffertpark ‘niet altijd veilig’.
Dit speelt vooral in het donker, en heeft een relatie met de ligging van het
tracé in het groen (tussen struiken en bomen). Zo’n 63% van de fietsers en
51% van de voetgangers geeft aan zich niet altijd veilig te voelen.
•
De groep fietsers die aangeeft zich meestal niet veilig te voelen op de route
relateert dit aan:
- de donkere, lage begroeiing;
- “veel verhalen over criminaliteit”;
- “soms de voetbalfans”;
- de donkerheid en gebrekkige verlichting, “gevaarlijke gaten in het pad”;
- dat de route door het Goffertpark bij gladheid niet gestrooid wordt.
Bijna 11% van de fietsers geeft aan de Burgemeester Daleslaan geregeld te
gebruiken als alternatief, een kleine 30% af en toe.
Dus een totaal van 41%.
Wordt de keuze gemaakt voor een onvolledige snelfietsroute ?
Of wordt de snelfietsroute Beuningen-Nijmegen een volledige snelfietsroute …

similar documents