Anders Humle

Report
Grontmij
Grontmij
1
ENVINA JORD
25. September 2013
Musikhuskvarteret - Aalborg
Gødstrup Hospital – visualisering: CuraVita
Copyright © 2012
2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
Status på udvikling af
ny JordWeb
Baggrunden for JordWeb – lidt historie
2
• JordWeb etableres i 2007 med RGS90 som opdragsgiver (og dermed
ejer af brugsretten), men med Grontmij som ejer af kildekoden
• For at udbrede systemet i Danmark, overdrager RGS90 brugsretten til
kommunerne
• JordWeb tilbydes således til kommunerne uden
etableringsomkostninger. Der betales udelukkende en årlig hosting og
brugsafgift
• JordWeb anvendes i dag af 48 kommuner.
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• Formålet med JordWeb var at erstatte den daværende papirbaserede
anmeldelsesprocedure med et simpelt, brugervenligt og webbaseret
anmeldesystem
JordWeb i dag
3
• JordWeb håndterer 4 forskellige roller: Kommune, Anmelder,
Transportør og Modtager. Der skal oprettes en JordWeb konto for hver
rolle for hvert firma
• Der er ingen on-line opslag i relevante fællesoffentlige databaser
såsom DMP eller DKJord
• Data i JordWeb kan ikke vises på et GIS kort
• JordWeb er med andre ord et enkelt, men simpelt system
• Der er udbredt tilfredshed med systemet…MEN….!
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• Der er ingen adresse validering for opgravningslokalitet eller
registrering af koordinater for opgravningslokaliteten. Blot et tekstfelt
JordWeb i fremtiden – Krav fra brugerne
4
CVR
OIS
ESR
Jord
Web
DAI
DK
Jord
LaboratorieAnalyser på
digital form
(Excel fil)
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
…der er i dag et større krav til
JordWeb end i 2007
JordWeb i fremtiden – krav fra brugerne
5
Spørgsmål: Bør man ændre på et IT-system, der fungerer godt?
• Den danske IT-infrastruktur understøtter en service-orienteret
arkitektur, der forbinder forskellige fagsystemer vha. webservices
(Internettet)
• Miljødata – herunder jordforureningsdata anvendes allerede i dag af
sagsbehandlerne i kommunerne ved at slå op i DKJord eller DMP ifm.
sagsbehandling (eller henviser til disse systemer)
• Der er krav om højere datakvalitet – eks. datavalidering og GIS
koordinater
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• Data er således blevet let tilgængelige for offentligheden og for
professionelle aktører
JordWeb i fremtiden – krav fra brugerne
6
Svar: JA, hvis…
• Teknologien er moden til det og brugerne er modne til det
• ..man sørger for at beholde enkelheden i systemet, og ikke blot
indfører nye tekniske funktioner, blot fordi man kan…
• ..man involverer brugerne. Det er trods alt deres IT-værktøj i det
daglige
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• ..man sørger for at der er tale om hjælpeværktøjer og ikke kræver at
brugerne SKAL bruge dem
JordWeb - status for udviklingen
7
• Helt ny datamodel med en ny og forbedret brugerstyring (en konto
med flere roller)
• Integration til OIS/ESR, CVR, Danmarks Areal info, DKJord, integreret
WebGIS kort
• Hjælpeboks med en forklarende tekst ved anmeldeformular– specifik
pr. kommune
• Forberedt til forskellige skærmstørrelser fra tablet PC til brede
skærme
• Kompatibel med forskellige browsere og versioner af browsere
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• Guidet anmeldeformular for bedre brugeroplevelse
JordWeb - status for udviklingen
8
• Der tilbydes i den forbindelse to forskellige abonnementer til
kommunerne:
1. Standard abonnement med den funktionalitet, der er i dag, dog i
et nyt design og med forbedret brugerstyring. Pris er uændret.
2. Udvidet abonnement med integration til CVR, OIS/ESR, GIS, DAI,
DKJord. Prisen består af en tilslutningspris og en ekstra årlig
brugsret.
• Er forberedt til at inkludere et modul til håndtering af anmeldelser
vedrørende bygge- og anlægsaffald (forventes klar medio 2014)
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
• Ny version af JordWeb forventes i drift til januar 2014
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
9
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
10
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
11
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
12
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
13
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
14
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
15
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
JordWeb – Eksempel på nyt design
16
grontmij.dk
Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511
Tak for opmærksomheden
17

similar documents