Ağırlık - İlkokuma.com

Report
KÜTLE ÖLÇÜLERİ
1
• Çevremizdeki varlıkların ağırlıklarını
biliyor muyuz?
• Kaç kiloyuz biliyormuyuz?
Pekiyi bu ölçümleri ne ile
yapmaktayız?
2
 Çevremizdeki bakkal, manav gibi yerleri
geziniz... Tartım yaparken ne kullanılıyor?
Kütlelerin ölçülmesinde hangi araçlar
kullanılmaktadır?
3
4
Cisimleri tartmak için kullanılan ölçü birimlerine
kilogram denir. Kilogram kısaca “kg” şeklinde
gösterilir.
KG
5
Bir kilogramın yarısına, yarım kilogram denir.
Bir kilogramda iki yarım kilogram vardır.
1/2
1 KG
1/2
Terazi
1
2
kg 
1
kg  1kg
2
6
Aşağıdaki ölçü araçlarından kilogramı ve yarım
kilogramı gösteriniz.
1 kg
1
kg
2
“Kilogram ile ölçülen
defterinize yazınız....”
maddeler
söyleyip,
7
500 g içinde 5 tane 100 g vardır.
100
100
100
100
100
=
500
500
500 g içinde 2 tane 250 g vardır.
250
250
=
500
500
8
Bir kilogram eşittir, bin gram
1
KG
=
500gr 500gr
1000gr
=
= 1001001001001001001001001001
250gr 250gr 250gr 250gr
1000gr
1000gr
1000 g içinde 2 tane 500 g vardır.
1000 g içinde 4 tane 250 g vardır.
1000 g içinde 10 tane 100 g vardır.
9
Çözümleme Örnekleri
1 kg = 2 tane 200 g + 3 tane 100 g + 6 tane 50 g
1 kg = 4 tane 200 g + 2 tane 100 g
1 kg = 1 tane 200 g + 4 tane 100 g + 8 tane 50 g
10
Kütle Ölçüsü Birimleri
Her maddenin kütlesi vardır. Maddelerin kütlesi
terazi denilen araçla ölçülür.
Maddelerin kütlelerini ölçme işine tartma denir.
11
• Kuyumcu ve eczacıların kullandıkları çok
hassas terazilerde çok hafif maddeler tartılır.
12
Ton
 1000 kg’ lık ağırlığa (kütleye), ton denir.
 Kısaca t ile gösterilir.
 1000 kg= 1 ton1 kg = 1 / 1000 t = 0,001 t
 1 ton 1000 kg. ise tonun 1 / 1000 i kg’ dir.
13
• Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. Kısaca
“kg” simgesi ile gösterilir.
• Kilogram, +4 ºC’ deki bir desimetreküp saf
suyun kütlesine eşittir.
14
SIVI ÖLÇÜLERİ
• Kütle ölçüleri ile sıvı ölçülerinin arasında litre
ve kilogram eşitliği dolayısıyla belli bir ilişki
kurulabilir.
• 1 litre = 1 kilogram
• 1 litre = 10 desilitre ( dl )
• = 100 cl (santilitre) = 1000 ml (mililitre)
15
Litrenin Askatları
1 litrenin askatları şöyle sıralanabilir:
»
1 litre = 1 dm3
» 10 desilitre
» 100 santilitre
» 1000 mililitre
16
Birimlerin Çevrilmesi
Bir kütle ölçüsü kendinden büyük birime
çevrilirken bölme işlemi, kendinden küçük
birime çevrilirken çarpma işlemi yapılır.
3 ton = ...?... kg
= ( 3 x 1000 )
kg
= 3000 kg
17
Aşağıdaki ölçme sonuçlarını istenen
birimlere çeviriniz.
1. 5 t 300 kg
2. 4 t 3400 kg
3. 44 t 444 kg
4. 3t 300 g
5, 3 t
= ……..
7, 4 t
= ………
44, 444 t
= ……….
3, 03 t
= ………
4, 545 t
5. 4, 5 t 045kg = ………
18
ALIŞTIRMALAR...
•
•
•
•
•
•
•
? 2 kg = 4 kg 200 g
4,
4200 g = ………..
?
8
8950 g = ………..kg 950 g
?
5
5280 g = ………..kg 280 g
2?kg 380 g
2380 g = ………..
? g=7t
7000
7 kg = ………..
0,? 08 kg
80 g = ………..
0,? 4 t
400 kg = ………..
19
ALIŞTIRMALAR...
15 kg’ I dl, cl , ml türünden gösteriniz?
• 1 litre = 1 kilogram
• 1 litre = 10 desilitre (dl)
• = 100 cl (santilitre) = 1000 ml (mililitre)
• => 15 kg = 15 l => 15 x 10 = 150 dl
• => 15 x 100 = 1500 cl
• => 15 x 1000 = 15000 ml sayılabilir.
20
ALIŞTIRMALAR
• Aşağıdaki örneği inceleyip, diğerlerini siz yapınız?
3 t 40 kg = 3040 kg 17 t 6 kg = 17006 kg
1. 8 t 64 kg
= .......
2. 75 t 3 kg
= .......... kg
3. 200 t 5 kg = .......
4. 56 t 7 kg
kg
kg
= ......... kg
5. 1 t 850 kg = ......... kg
6. 12 t 50 kg = .......... kg
21
Buğday yüklü bir kamyonun brüt kütlesi, 13500
kg’ dır. Kamyonun kütlesi 3500 kg ise, buğdayın
kütlesi kaç kg’ dır?
Verilenler :
Yük + Kamyon = 13500 kg
Kamyon = 3500 kg
Nasıl yaparız? :
Brüt kütleden darayı çıkarmalıyız.
Net kütle = 13500 – 3500
= 10000kg = 10 t
22
ALIŞTIRMALAR
Bakkaldan; 3 kg pirinç, 2 kg fasulye, 500 g şeker, 750 g un
aldım. Aldıklarım toplam kaç kg, kaç g eder?
ÇÖZÜM:
3 kg pirinç = 3000 g
2 kg fasulye = 2000 g
500 g şeker, 750 g un alındıysa
TOPLAM
3000 + 2000 + 500 + 750 = 6250 g
23
ALIŞTIRMALAR
•Fikret’in kütlesi, Ahmet’in kütlesinden 3 kg fazladır.
İkisinin toplam kütlesi 75 kg ise Fikret ve Ahmet kaç
kilogramdır?
ÇÖZÜM:
Fikret = Ahmet + 3 kg
Fikret + Ahmet = 75 kg verilmiş.
F + A = 75 ise,
A + 3 + A = 75 ise,
2A + 3 = 75 ise,
A = 36
F = 39 kg ve A = 36 kg
24
ALIŞTIRMALAR
•Bir kova yoğurdun kütlesi darası ile birlikte 5 kg 250 g
dır. Yoğurdun kütlesi kovanın kütlesinin 6 katıdır. Buna
göre yoğurdun kütlesi kaç kg dır?
ÇÖZÜM:
Y=6K
Y+ K = 5, 25 kg
7 K = 5, 25 ise,
K = 750 g
İse, 6 K = 6 x 750 = 4, 5 kg
25
ALIŞTIRMALAR
1 kg. yaş sabun kuruyunca kütlesinin beşte birini
kaybediyor. 20 kg. yaş sabun kuruyunca kaç kg. gelir?
ÇÖZÜM:
1 kg = 1000 g
20 kg = 20000 g
1000 : 5 = 200 g kaybediyormuş.
1000 g da, 200 g kaybederse;
20 x 1000 = 20000 g’ da ... kaybeder
20 kg daki kuruma ise,
20 x 200 = 4000 g
20000 - 4000 = 16000 g = 16 kg.
26

similar documents