אנרגיית גובה

Report
‫אנרגיית גובה יש לכל גוף מורם‬
‫האם לכל גופים מורמים יש אותה‬
‫כמות של אנרגיית גובה?‬
‫במה תלויה אנרגיית גובה?‬
‫באיזה מהמקרים הושקעה אנרגיה רבה יותר ?‬
‫‪h1‬‬
‫‪h2‬‬
‫כדי להרים אותו גוף לגובה רב יותר יש להשקיע יותר‬
‫אנרגיה‪.‬‬
‫לאותו גוף המורם בגובה רב יותר יש אנרגיית גובה גדולה‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪h1  h2  Eh1  Eh 2‬‬
‫באיזה מהמקרים הושקעה אנרגיה רבה יותר ?‬
‫‪h1‬‬
‫‪h1‬‬
‫יש להשקיע יותר אנרגיה על מנת להרים גוף כבד‬
‫לעומת גוף קל‪.‬‬
‫אם שני גופים נמצאים על אותו גובה‪ .‬ככל כוח הכובד‬
‫הפועל על הגוף גדול יותר כך אנרגיית הגובה שלו‬
‫גדולה יותר‪.‬‬
‫‪Fg1  Fg 2  Eh1  Eh2‬‬
‫‪m1  g  m2  g  Eh1  Eh 2‬‬
‫באיזה מהמקרים הושקעה אנרגיה רבה יותר ?‬
‫• הניסוי בוצע על פני כדור הארץ‬
‫• הניסוי בוצע על פני הירח‬
‫‪h1‬‬
‫חישוב אנרגיית גובה‬
‫ג'ול – יחידת אנרגיה‪ .‬שווה לאנרגיית גובה של גוף במשקל ‪ 1‬ניוטון המורם‬
‫בגובה ‪ 1‬מטר‪.‬‬
‫כוח הכובד‬
‫מראה באיזה כוח הגוף נמשך על ידי גרם שמיים‬
‫גובה מראה בכמה מטרים הגף מורם‪.‬‬
‫אנרגיית גובה = כוח הכובד ‪ X‬גובה‬
‫‪Eh = Fg. h‬‬
‫‪Eh = m. g . h‬‬
‫‪Fg = m. g‬‬
‫גודל פיסיקלי‬
‫סימון‬
‫יחידות מדידה‬
‫אנרגיית גובה‬
‫‪Eh‬‬
‫(ג'ול)‪J‬‬
‫גובה‬
‫‪h‬‬
‫(מטר) ‪m‬‬
‫כוח הכובד‬
‫‪Fg‬‬
‫(ניוטון) ‪N‬‬
‫מסה‬
‫‪m‬‬
‫(ק"ג ) ‪kg‬‬
‫עוצמת המשיכה‬
‫‪g‬‬
‫(ניוטון לק"ג ( ‪N/kg‬‬
‫‪Eh = m . g . h‬‬
‫‪Eh = Fg. h‬‬
‫גרם‬
‫שמיים‬
‫עוצמת‬
‫משיכה‬
‫מסת‬
‫כדה"א‬
‫ירח‬
‫‪100 kg‬‬
‫צדק‬
‫‪5 kg‬‬
‫‪600 g‬‬
‫‪0.5 N/kg‬‬
‫‪10 kg‬‬
‫נוסחאות‬
‫כוח‬
‫הכובד‬
‫גובה‬
‫‪120N‬‬
‫‪2m‬‬
‫אנרגיית‬
‫גובה‬
‫‪10 m‬‬
‫‪230 J‬‬
‫‪6N‬‬
‫‪1.5 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪12 J‬‬
‫‪2m‬‬
‫‪34 J‬‬
‫מסת‬
‫כוח‬
‫הכובד‬
‫גובה‬
‫אנרגיית‬
‫גובה‬
‫גרם‬
‫שמיים‬
‫‪12 kg‬‬
‫‪120N‬‬
‫‪2m‬‬
‫‪240 J‬‬
‫ירח‬
‫‪170 N 100 kg 1.7 N/kg‬‬
‫‪10 m‬‬
‫‪1700J‬‬
‫צדק‬
‫‪23 N/kg‬‬
‫‪5 kg‬‬
‫‪115 N‬‬
‫‪2m‬‬
‫‪230 J‬‬
‫כדה"א‬
‫‪10 N/kg‬‬
‫‪600 g‬‬
‫‪6N‬‬
‫‪1.5 m‬‬
‫‪9J‬‬
‫פלוטו‬
‫‪1.2 kg 0.5 N/kg‬‬
‫‪0.6 N‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪12 J‬‬
‫‪10 kg‬‬
‫‪17 N‬‬
‫‪2m‬‬
‫‪34 J‬‬
‫כדה"א‬
‫עוצמת‬
‫משיכה‬
‫‪10 N/kg‬‬
‫ירח‬
‫‪1.7 N/kg‬‬
‫נוסחאות‬
‫‪g=W/m‬‬
‫‪h=Eh/W W= mg m=W/g‬‬
‫‪W=Eh/h‬‬
‫‪Eh=Wg‬‬

similar documents