Ertürk Levent

Report
REÇETE GÜNLERİ
2014
Kalp yetmezliği
Hipoksik nöbet
Prof.Dr.Ertürk Levent
ÖYKÜ

17 aylık kız

kilo alamama, beslenme güçlüğü, terleme
hızlı nefes alıp verme yakınmaları ile
başvurdu.
Fizik Bakı
Halsiz ve soluk görünümde,
KN:165/dak, SS: 60/dak, dispne ve takipne, interkostal
çekilmeler var.
Ac oskültasyonunda bilateral bazallerde ince raller+
Kardiyak oskültasyonda MKO’da 2/6 sistolik üfürüm+
Karaciğer kot altında 4 cm palpabl
KKH ??
VSD, PDA
Bronşiolit
Konjestif Kalp yetmezliği
Tedavi
•
Genel yaklaşım
Solunum sıkıntısını azaltmaya yönelik özel pozisyon
veya oturma pozisyonu
Oksijen %40-50 nemli
Sedasyon Morfin sulfat veya fenobarbital
Düşük tuz içeren formulalar ile tuz kısıtlaması (bebek Ø)
Yatan hastalarda günlük kilo takibi
Yüksek kalorili diyet
Aşılama influenza, pnömokok, RSV
Diüretik tedavi


Hızlı etkili diüretikler(loop diüretikler): Furasemid
Furasemid, 1-2 mg /kg/gün IV, 3 veya 4 dozda
Diüretik kullanan hastalarda
nelere dikkat edilmelidir ?
Lasix amp 2 ml=20 mg (2 mg/kg)
4X5 dzm Iv puşe
İlaçların yan etkileri iyi
bilinmelidir.
Furasemid, 1-4 mg /kg/gün po
Desal/Lasix tab.40 mg
2X1/4 tab
Asid-baz denge bozukluğu ve
elektrolit imbalansı
Yüksek doz Lasix alan
hastalarda Spiranolakton
eklenmelidir
Akut Kalp yetersizlikli bebek ve
çocuklarda ilk seçenek her
zaman Lasix İV olmalıdır…
Diüretik tedavi
Spironolakton, 1-3 mg/kg/gün, 2-3 dozda
◦ Aldactone tab 25 mg
2X1/4 tab
 K tutar bu nedenle
 Kronik durumlarda ve kombinasyonda
kullanılabilir..
Digoksin

Yükleme dozları
◦ Prematür bebekler: 0.02 mg/kg
◦ Matür yenidoğan: 0.03 mg/kg
◦ Süt çocuğu ve daha büyük çocuklar: 0.04
mg/kg
◦ Adolesan: 0.01 mg/kg
◦ Max doz: 1 mg
◦ Yüklemeyi toplam 12-16 saatte yapıp, son
dozu verdikten 12 saat sonra idameye geçilir.
Digoksin

Yükleme dozunun ½’si hemen, ¼ 6 saat sonra, ¼ 6 saat
sonra. Son dozdan 12 saat sonra idame doz: Total dozun
¼’ü kadar, 2 dozda (2X1/8)

IV dijitalize edilecekse yükleme dozunun %75’i verilir.

IV DİGİTALİZASYON YAPMA
Digoksin( Ağırlık 10 kg, yaş: 17ay)

Digoksin damla
◦ 60 damla=1 mg
◦ 0.04mg/kg’dan yükleme
 Toplam: 24 damla
 Saat 08.00 ½ hemen, 12 damla
 Saat 14.00 ¼ 6 saat sonra, 6 damla
 Saat 22.00 ¼ 6 saat sonra, 6 damla
 Son doz verildikten 12 saat sonra idame (1/4)
 Hergün 10.00-22.00=3+3 damla
DİGOKSİN TOKSİSİTESİ
.
Tedavi ve toksik doz çok yakın
 Toksisiteye klinik ve EKG ile karar verilir

BAŞLICA SEMPTOMLAR
GİS ( iştahsızlık, bulantı, kusma), baş dönmesi ve göz kararması
 ARİTMİLER ( Ekstrasistol. SVT, VT A. fibrilasyon ve flutter)

Afterload azaltıcı ilaçlar

ACE inhibitörleri: Kaptopril ve enalapril
◦ Enalapril 0.1 mg/kg/doz, günde 1-2 doz.
 Enapril tab. 5mg, Enapril tab.10 mg
◦ Kaptopril 0.1-0.2 mg/kg/doz, günde 2-4 doz(max 6mg/kg/gün)
 Kapril 25 mg tab
Özellikle acil KKY tedavisinde
TA düşüklüğünde
Digoksine tercih edilirler…
Pozitif inotroplar
Bu gruba giren hastaların yoğun bakım,
solunum desteği ve İV inotropik ajanlara gereksinimi vardır
ÇOCUKLARDA İV İNOTROPİK AJANLAR ve DOZLARI:
DOPAMİN:
DOBUTAMİN:
İSOPROTERENOL
EPİNEPHRİN:
NOR- EPİNEPHRİNE
5-10gr/kg/dk, TA çok ise 10-15 gr/kg/dk
5 -10 g/kg/dk
0,01 - 0,5 g/kg/dk
0,05 - 0,1 g/kg/dk.
0,05 - 0,1 g/kg/dk.
ÖYKÜ
Fallot tetralojisi tanısı +
 1 yaşında erkek olgu

Ailesi çocuğun sabah uyandıktan sonra
ağladığını ve ardından mosmor olduğu ve
3-5 sn nefessiz kaldığını söylüyor
Fizik Bakı
İrritabilite ve konfüzyon +
 takipneik ve dispneik
 Santral siyanoz, O2 sat: %55
 Kardiyak oskültasyonunda, daha önce
poliklinik kontrollerinde sol 2. İKA
duyulan sistolik üfürüm duyulmuyor.

HİPOKSİK NÖBET
TEDAVİ

Diz göğüs pozisyonu
TEDAVİ
(10 kg)

%100 Oksijen inhalasyonu

Morfin 0.1 mg/kg SC veya IM
◦ Morfin amp 1cc=10 mg
1X1 dzm SC

Asidozu düzeltmek için NaHCO3, 1 meq/kg
◦ NaHCO3 amp, 10 cc=10 meq
10 cc, 1/1 SF ile sulandırıp yavaş IV puşe, 1520 dak. sonra tekrar aynı doz

Beta Bloker
◦ Metaprolol, 0.1 mg/kg, aynı doz 5 dakika ara ile 3 kez
tekrarlanabilir.
Beloc amp 5 cc=5mg
1cc, 5 dakikalık IV infuzyon
◦ Propronalol, hipoksik spell profilaksisi için
Dideral tab 40 mg, 2-4 mg/kg/gün, 3 veya 4 dozda

Ketamine, 1-3 mg/kg, yavaş IV puşe, amaç SVR’ı
artırmak ve sedasyon
◦ Ketalar flk, 10 cc=500 mg
2 dzm yavaş IV puşe
CERRAHİ

similar documents