Wykład 2

Report
EKONOMIKA
PRZESTĘPCZOŚCI
Wykład 2 – asymetria informacji i kapitał społeczny
Nobel 2001 – za analizę rynków z
asymetrią informacji



George A. Akerlof
A. Michael Spence
Joseph E. Stiglitz
Asymetria informacji
Sytuacja, w której jedna ze stron transakcji posiada
więcej informacji od drugiej strony. Na rynku więcej
informacji ma zazwyczaj strona podażowa od
popytowej.
Asymetria prowadzi albo do oszustwa, albo do
rezygnacji z transakcji przez tę stronę, która czuje się
niedoinformowana.
Amartya Sen


Paradoks liberalizmu
Etyczne i aksjologiczne uwarunkowania decyzji
ekonomicznych – „największym błędem
współczesnych ekonomistów jest rozpatrywanie
wszystkiego jedynie w kategoriach ewentualnych
korzyści i zysków oraz efektywności”
Amartya Sen


Informacyjne podstawy ocen społecznych –
pochodząc z Indii interesował się problemami
dobrobytu społecznego, nierówności, ubóstwa,
równości, wolności i demokracji.
„Ubóstwo jako niedostatek możliwości”
Edward C. Banfield

„Moralne podstawy zacofanego społeczeństwa”
(The Moral Basis of a Backward Society)
 Zaufanie
 Kapitał
społeczny – kapitał (jako element procesu
produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie),
którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach
społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu
mogą osiągać więcej korzyści
 Amoralny familizm
Kapitał społeczny

Robert Putnam
 Badał
przyczyny różnicy w poziomie zamożności
włoskich regionów. Odkrył „przy okazji” jak wielkie
znaczenie ma kapitał społeczny w kształtowaniu
zamożności.

Negatywny kapitał społeczny
Kultura ma znaczenie – potwierdzenie
znaczenia kapitału społecznego



Max Weber - Etyka protestancka a duch
kapitalizmu
Samuel Huntington – Zderzenie cywilizacji
David Landes - Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni
tak ubodzy
Zjawiska społeczne wynikające z
niedostatku kapitału społecznego




Korupcja
Nepotyzm
Kleptokracja
Powiązania mafijne
Przykład 1 - Kleptokracja



Kleptokracja, czyli system, w którym podstawowym
celem władzy jest wzbogacenie się przy pomocy
dostępnych jej narzędzi, charakterystyczny dla państw
słabych i wymuszających.
„Najbogatsi ludzie w Afryce to głowy państw i ich
ministrowie” – D. Landes
System taki działał w Zairze (obecnie Republika Kongo)
za rządów Mobutu Sese Seko. Według ostrożnych
szacunków prezydent i jego wspólnicy zapewnili sobie
kontrolę nad jedną trzecią budżetu państwa.
Przykład 1 - Kleptokracja
Przykład 1 - Kleptokracja

Przeciwdziałanie:
1. Demokracja
2. Transparentność (przejrzystość)
3. Bodźce materialne
4. Bodźce niematerialne
Przykład 2 - Korupcja
Pozycja w rankingu 2010
Kraj
Wartość CPI
1.
Dania, Nowa Zelandia,
Singapur
9,3
4.
Finlandia, Szwecja
9,2
6.
Kanada
8,9
7.
Holandia
8,8
8.
Australia, Szwajcaria
8,7
10.
Norwegia
8,6
11.
Islandia, Luksemburg
8,5
13.
Hong Kong
8,4
14.
Irlandia
8,0
15.
Austria, Niemcy
7,9
Przykład 2 - Korupcja





Dominują kraje z kręgu kultury protestanckiej lub
konfucjańskiej
Tylko 2 kraje „katolickie” w pierwszej 15 i żadnego
islamskiego
Kraje o ugruntowanej demokracji
Kraje zamożne
Duży odsetek ludzi ufnych
Przykład 2 - Korupcja
Pozycja w rankingu 2010
Kraj
Wartość CPI
30.
Hiszpania, Izrael
6.1
32.
Portugalia
6.0
33.
Botswana, Puerto Rico,
Taiwan
5,8
36.
Bhutan
5,7
37.
Malta
5,6
38.
Brunei
5,5
39.
Korea Południowa,
Mauritius
5,4
41.
Polska, Oman, Kostaryka
5,3
Przykład 2 - Korupcja




Kraje z kręgu kultury katolickiej i islamskiej
Średniozamożne
O stosunkowo młodej demokracji, lecz
ustabilizowanej, lub też zbliżone do „oświeconej
autokracji”
Średni poziom zaufania społecznego
Przykład 2 - Korupcja
Pozycja w rankingu
2010
Kraj
Wartość CPI
154.
Rosja, Kongo, Gwinea Bissau, Kenia, Laos,
Kambodża, Papua Nowa Gwinea,
Tadżykistan, Komory
2,1
164.
Demokratyczna Republika Kongo, Gwinea,
Kirgistan, Wenezuela
2,0
168.
Angola, Gwinea Równikowa
1,9
170.
Burundi
1,8
171.
Czad
1,7
172.
Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan
1,6
175.
Irak
1,5
176.
Afganistan, Myanmar
1,4
178.
Somalia
1,1
Przykład 2 - Korupcja





Kraje niedemokratyczne lub o nietrwałej demokracji
Kraje biedne
Kraje postkomunistyczne lub postkolonialne
Niski poziom zaufania społecznego
Kraje, w których trwają lub cyklicznie zdarzają się
wojny lub gwałtowne konflikty społeczne
Literatura





Grzegorz Lissowski, Elementy teorii wyboru społecznego,
Wydawn. Naukowe SCHOLAR , Warszawa 2001.
Andrzej Matysiak, Źródła kapitału społecznego,
Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we
Wrocławiu , 1999.
David S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza,
Warszawa 2005.
Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington, Kultura ma
znaczenie, Zysk i S-ka , Warszawa 2003.
Robert D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje
obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków
1995.
Dziękuję za uwagę!
Następne zajęcia: 10 grudnia.
[email protected]
http://mikroekonomia.blox.pl/

similar documents