Voorstelling CLB - Campus Hof van Riemen

Report
Centrum voor LeerlingenBegeleiding
Ingrid Carlier
Lieselot De Troyer
Psycho-pedagogisch Werker
Maatschappelijk Werker
Ive Hellemans
Katia Lombaerts
Paramedisch Werker
Schoolarts
Leren en studeren (leren leren)




Leerproblemen detecteren
Attestering
Doorverwijzing
Samenwerking met school, leerlingen en
ouders voor begeleiding op maat
Onderwijsloopbaan (leren kiezen)

Informatieverstrekking bij keuzemomenten
Studiekeuzebegeleiding
Advies

Leerplichtbegeleiding


Psycho-Sociaal Functioneren



(Individuele) begeleiding
Klasgesprek
‘Draaischijffunctie’
Preventieve Gezondheidszorg



Medisch Onderzoek
Opvolgen medisch dossier
Profylactische maatregelen
CLB GO! Heist-op-den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 15
2220 Heist-op-den-Berg
015/24.14.49
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents