ADÓ

Report
Adózással
kapcsolatos
szakmai nap
2013. március 27.
Program
10:00 - 10:05
KÖSZÖNTŐ
10:05 – 10:50
Az adózásról (adók, adózók, adóhatóság) – Östör Tünde
10:50 – 11:35
Így adózunk magánszemélyként – dr. Pákozdi Edit
11:35 – 11:45
SZÜNET
11:45 - 12:30
Ahogy a cégek adóznak – Bánitzky Anita
12:30 – 13:15
Ami mindenkit érint: az áfa – Surányi Márton
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
1
Adó – adózó – adóhatóság
Előadó: Östör Tünde
Napirend
I. Adó
■ Miből „él” az állam?
■ Adó fogalma
■ Adórendszer
■ Adó alapja, tárgya, mértéke, neme
■ Adók csoportosítása
■ Adózás jogi szabályozása
II. Adózó
■ Személyek az adózás során
■ Adózók típusai
■ Hogyan válunk adózóvá?
■ Milyen kötelezettségekkel jár adózónak
lenni?
III. Adóhatóság
■ Típusai
■ Melyik adóhatóság jár el az adott
adónemben? - hatáskör
■ Melyik adóigazgatóság jár el az
ügyünkben? - illetékesség
■ NAV szervezete és tevékenysége
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
3
árenda
hídpénz
hadisegély
robot
század
köztereh
taksa
illeték
szerpénz
befizetés
ajándék
ADÓ
ötvend
kegyessegély
harács
kilenczed
füstpénz
harmincad
vám
aratópénz
kapupénz
díj
dézsma
kontribúczió
harmad
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
porció
adomány
huszad
rovás
sarc
tized
sáp
koronapénz
járulék
4
4
Adó
Állami költségvetés 2013
Miből „él” az állam?
■ Közbevételek:
(mrd Ft)
– adók
– járulékok
bevétel
14800
– illetékek
– vámok
– hozzájárulások
– szolgáltatási díjak
15477
kiadás
– bírságok
■ Magánjogi bevételek
0
5000
10000
15000
– pl. vagyon elidegenítéséből,
hasznosításából
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
5
Adó
Adó fogalma
Az állami bevételeket biztosító adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés,
amelyet az állam kényszer útján hajt be.
■ állami bevételek egyik formája
■ az adót az állami feladatok finanszírozására használják fel
■ állam egyoldalúan állapítja meg
■ adófizetésre az állam által kijelölt természetes és jogi személyek kötelezettek
■ beszedését az állam kényszer útján biztosítja
■ adó eszköze a nemzeti jövedelem újrafelosztásának és más gazdasági célok realizálásának
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
6
Adó
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
7
Adó
Adórendszer
adott időszakban működtetett adók összessége;
az adók fajtáinak, az adózás alapelveinek, az adómegállapítás, az adókivetés, az adófizetés stb.
gyakorlati eljárásainak az összessége
– adók
– vám: áruimporthoz kapcsolódik
– illeték:
a. állami (közigazgatási, bírói) szerv szolgáltatásáért fizetendő
b. eseti jelleggel fizetendő speciális vagyonadó
– járulék-hozzájárulás: elkülönített alapok, illetve a tb alapok céladóinak elnevezése
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
8
Adó
Adó tárgya
Adó alapja
■ tevékenység
az adó tárgyának egységnyi
mennyisége,
■ vagyon
amely alapján az adót
meghatározzák
■ jövedelem
Adó
Adó mértéke
Adónem
az adóalap egységére jutó adó
az adó valamely fajtája
– adókulcs alapján (%-ban),
vagy
– tételesen kiszámítva
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
9
Adó
Adók csoportosítása I.
■ adóztatási jog szerint:
– központi
– helyi
■ teherviselés szerint:
– közvetlen (egyenes): adóalany = adóteher viselője
– közvetett: az adóalany az adót áthárítja az adóteher viselőjére
■ adó mértéke alapján:
– adókulcs vagy adótétel szerint
– lineáris (fix, konstans) vagy progresszív (az adóalap emelkedésével az adómérték
fokozatosan nő) vagy degresszív (az adóalap emelkedésével az adómérték fokozatosan
csökken)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
10
Adó
Adók csoportosítása II.
■ Adó tárgya szerint:
– jövedelemadó
– vagyonadó
– forgalmi adó
■ adómegállapítás módja szerint:
– önadózás
– hivatalból történő adómegállapítás
■ kivetés: vámhatóság a vámot, önkormányzati adóhatóság a helyi adókat
■ kiszabás: illetékek
– adólevonás
– adóbeszedés (ifa)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
11
Adó
Adók csoportosítása III.
■ adófizetés rendszeressége alapján:
– egyszeri (eseti)
–
rendszeres
■ havi
■ negyedéves
■ éves adók
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
12
Adó
Magyar adórendszer (Nem teljes körű)
– Helyi adók:
– Személyi jövedelemadó (Szja)
■ Építményadó, telekadó
– Társasági adó (Tao)
■ Kommunális adó
– Általános forgalmi adó (Áfa)
■ Idegenforgalmi adó
– Jövedéki adó
■ Helyi iparűzési adó
– Egyszerűsített vállalkozói adó (Eva)
– Tranzakciós illeték
– Szociális hozzájárulási adó (Szocho;
korábbi : társadalombiztosítási járulék)
– Távközlési adó
– Egészségügyi hozzájárulás (Eho)
– Egyszerűsített közteherviselési hj (Ekho)
– Gépjárműadó
– Regisztrációs adó
– Illetékek (ajándékozási, öröklési,
visszterhes)
– Közműadó
– Kulturális járulék
– Környezetvédelmi termékdíj (Ktd.)
– Népegészségügyi termékadó
– Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata)
– Kisvállalati adó (Kiva)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
13
Adó
Magyar adórendszer
Forrás: NAV Bulletin 2011
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
14
Adó
Adózás jogi szabályozása
■ eljárásjogi:
– 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről (Art.)
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.),
mögöttes szabály, akkor kell alkalmazni, ha az Art. nem tartalmaz rendelkezést
■ anyagi jogi: az egyes adókról szóló törvények, például
– 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
– 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
– 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról
■ nemzetközi jogi normák
– EU joganyag (irányelvek, rendeletek)
– kettős adózás elkerülésére kötött egyezmények
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
15
Adózó
Adózó
Adózók típusai:
■ természetes személyek
■ vállalkozások
– egyéni vállalkozás
– társas vállalkozás (Kkt., Bt., Kft., Zrt., Nyrt.)
■ egyéb szervezetek
– költségvetési szervek
– alapítványok, egyesületek, társasházak
■ külföldi székhelyű vállalkozások
– magyarországi fióktelepei, kereskedelmi képviseletei
– külföldi székhelyű vállalkozás maga is, ha Mo-n végez gazdasági tevékenységet
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
17
Adózó
Hogyan válunk adózóvá? - Adózók bejelentkezése
■ természetes személyek: adóhatóságnál adókártyát kell kérnie (adóazonosítójel)
■ vállalkozások: egyablakos rendszeren keresztül kapják meg adószámukat
– egyéni vállalkozás: a lakóhely szerint illetékes okmányirodától
– társas vállalkozás: a cégbíróságtól
■ egyéb szervezetek közvetlenül az adóhivataltól igényelhetik és kapják meg az adószámukat
Társaságok
adószáma
Egyéni vállalkozók
adószáma
22345678-1-43
42345678-1-43
12345678-2-43
52345678-2-43
12345678-3-43
12345678-4-43
Magánszemélyek adóazonosítójele:
8123456789
62345678-3-43
72345678-2-43
12345678-5-43
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
18
Adózó
Forrás: NAV Évkönyv 2012
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
19
Adózó
Milyen kötelezettségekkel jár adózónak lenni? - Adózók kötelezettségei
■ bejelentés, bejelentkezés
■ adó megállapítása (önadózás, a munkáltató, a kifizető adómegállapítása)
■ adó bevallása
■ adófizetés és adóelőleg fizetése
■ bizonylat kiállítása és megőrzése
■ nyilvántartás vezetése (könyvvezetés)
■ adatszolgáltatás
■ adólevonás
■ pénzforgalmiszámla-nyitás
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
20
Adóhatóság
Adóhatóság
Típusai:
■ állami adóhatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervei (egykori APEH)
■ vámhatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei (egykori VP)
■ önkormányzati adóhatóság: önkormányzat jegyzője
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
22
Adóhatóság
Hatáskör – melyik adóhatóság jár el az adott adónem ügyében?
■ Vámhatóság hatásköre:
– Regisztrációs adó
– Jövedéki adó
– Termékimportot terhelő adó (vám)
– Bizonyos esetekben áfa (pl. termékimport; magánszemély új szgk és motorkerékpár
behozatala)
■ Önkormányzati adóhatóság hatásköre:
– Helyi adók
– Gépjárműadó (belföldi rendszámú gépjárművekre)
■ Állami adóhatóság hatásköre:
– Minden más
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
23
Adóhatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kb. 23 ezer fő
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
24
Adóhatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal – regionális szervei
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
25
Adóhatóság
Illetékesség – a NAV melyik adóigazgatósága jár el az ügyünkben?
■ magánszemély: állandó lakóhely (ennek hiányában ideiglenes lakóhely, vagy szokásos
tartózkodási hely) szerinti adóigazgatóság
– Szombathelyi állandó lakóhely – NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság Vas
megyei Adóigazgatósága
– Váci állandó lakóhely - NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Pest
megyei Adóigazgatósága
– Budapest IX. kerületi állandó lakóhely - NAV Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatóság Dél-budapesti Adóigazgatósága
■ vállalkozások: székhely szerinti adóigazgatóság
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
26
Adóhatóság
nav.gov.hu
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
27
Adóhatóság
NAV ellenőrzési tevékenysége
Forrás: NAV Bulletin 2011
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
28
Adóhatóság
NAV ellenőrzési tevékenysége
Forrás: NAV Bulletin 2011
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
29
Köszönöm a
figyelmet!
Östör Tünde
Így adózunk magánszemélyként
Előadó: dr. Pákozdi Edit
I. Bevezető - Magánszemélyek jövedelmét terhelő adó 1.
Személyi jövedelemadó
Fogalma:
•Alkotmányos kötelezettség
•Magánszemélyek hozzájárulása a közterhekhez, és az adóbevételek
biztosítása az állami és önkormányzati költségvetés számára
•Közvetlen adóteher
Célja:
a bevételek biztosítása révén a társadalmi, gazdasági célok megvalósítása
Helye a költségvetésben:
1. ÁFA
2. Szja
3. Jövedéki adó
4. TAO
központi (92%) és önkormányzati (4,1%+3,9%) költségvetés
Törvényi háttér:
1995. évi CXVII. törvény
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
32
Személyi jövedelemadó- általános tudnivalók 1.
Alapelv:
Szja tv 1.§ (3): „A magánszemély minden jövedelme adóköteles.”
Általános szabályok:
Jövedelem
=
bevétel -
költség
Összes jövedelem:
Összevont adóalapba tartozó jövedelem
Külön adózó jövedelem
Adómérték: 16%
Bevallási kötelezettség:
Adónyilatkozat (”söralátét”)
(május 20.)
Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműkodéssel (február 15.)
Munkáltatói adómegállapítás (január 31.)
Önadózóként történő adóbevallás (május 20.)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
33
Összevont adóalap és a családi kedvezmény
Önálló tevékenységből származó jövedelem
pl: egyéni vállalkozó; bérbeadó; őstermelő; eu-i, parlamenti, ogy-i, helyi
önkormányzati képviselő
Nem önálló tevékenységből származó jövedelem
pl:munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, GT vezető tisztségviselője,
választott tisztségviselő
Egyéb jövedelem
minden egyéb jövedelemre, amelyre vonatkozóan nem tartalmaz előírást a törvény,
továbbá pl:
orvosi praxisjog, vásárolt követelés, biztosítás más személy által fizetett díja,
önkéntes pénztári adomány stb.
Adókedvezmények
lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye
személyi kedvezmény
tevékenységi kedvezmény
Családi kedvezmény
adóalap csökkentő kedvezmény
összege gyermekek számától függ
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
34
Külön adózó jövedelmek
1. Vállalkozói személyi jövedelemadó
2. Vagyonátruházásból származó jövedelem
1. Ingó vagyontárgy
2. Ingatlan, vagyoni értékű jog
3. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés
3. Tőkejövedelmek
1. Kamat
2. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
3. Csereügyletből származó jövedelem
4. Osztalék
5. Árfolyamnyereség
6. Ellenőrzött tőkepiaci ügylet
7. Tartós befektetésből származó jövedelem
8. Vállalkozásból kivont jövedelem
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
35
Egyes juttatások- adófizetési kötelezettség a kifizetőt terheli
1. Egyes meghatározott juttatások pl:
1. hivatali, üzleti úthoz kapcsolódó étkezés, egyéb szolgáltatás
2. Személybiztosítás adóköteles díja
3. Azonos módon és feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, átadott termék
2. Béren kívüli juttatások
1. Munkahelyi étkeztetés (12 500 ft/hó)
2. Üdülési szolgáltatás
3. Erzsébet-utalvány (8000 ft/hó)
4. SZÉP kártya (Szállás, vendéglátás, szabadidő)
5. Iskolakezdési támogatás
6. Helyi utazási bérlet
7. Önkéntes pénztári hozzájárulások
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
36
II. Bevezető - Magánszemélyek jövedelmét terhelő járulékok
Járulékok és hozzájárulások
Típusai:
Járulékok
vs.
Egészségbiztosítási, eü-i szolg, nyugdíj, munkavállalói
Hozzájárulás
EHO, EKHO, Szakképzési, Rehab.
Helye a költségvetésben:
különböző alapok fedezete
Célja:
Egészségbiztosítási Alap
Pénzbeli kiadások fedezete
Természetbeni ellátások fedezete
Nyugdíjalap
Nyugellátások
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások
Munkaerőpiaci Alap
segélyezés
közcélú munkák finanszírozása
Törvényi háttér:
Tbj, Tbny, Eho, Ekho, Szakképzési, stb.
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
37
Társadalombiztosítási járulékok, adók
Munkavállalói járulékok:
Nyugdíjjárulék 10% (nincs fizetési felső határ!)
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5%
természetbeni eb-i járulék 4%
pénzbeli eb-i járulék 3%
munkaerő-piaci járulék 1,5%
Munkáltatói rész:
szociális hozzájárulási adó 27%
szakképzési hozzájárulás 1,5%
Egészségügyi hozzájárulás:
27%: összevont adóalap-ba tartozó jövedelemnél, ami után TBj szerinti
járulékot és szoc.adót nem fizettek
14%: ingatlanbérbeadás, osztalék, árfolyamnyereség, ép-kölcsönzés
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
38
KPMG felmérés - Adók és járulékok összehasonlítása 2012.
33. Hely (94 országból)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
39
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- családi kedvezmény
Bruttó 250 000 ft/hó esetén
Nettó bér családi kedvezmény nélkül
16%
18%
66%
Személyi jövedelemadó
TB járulékok
Nettó bér
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
40
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- nettó bér kalkuláció
Bruttó 250 000 ft/hó esetén
Nettó bér (családi kedvezménnyel – 2 gyerek)
8%
18%
74%
Személyi jövedelemadó
TB járulékok
Nettó bér
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
41
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- összes teher
Bruttó 250 000 ft/hó esetén
Nettó bér és közterhek
13%
22%
14%
51%
Személyi jövedelemadó
TB járulékok
Nettó bér
Összes munkáltatói teher
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
42
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban II.- családi kedvezmény
Gyermekek Száma
Adóalap
kedvezmény/fő
Adókedvezmény
összesen
1 fő
62 500 Ft
10 000 Ft
2 fő
62 500 Ft
20 000 Ft
3 fő
206 250 Ft
99 000 Ft
4 fő
206 250 Ft
132 000 Ft
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
43
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban III.- Rendelkezés az adóról
Éves bevallásban (02-es lap):
Önkéntes pénztári nyilatkozat
•önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (egészség és nyugdíj) magánszemély tagja
•összevont adóalap adójának mértékéig
•Saját befizetések és egyéb jövedelemnek minősülő jóváírás után 20 %
max 100 ezer ft/év (130 ezer Ft/év)
együttesen max. 120 ezer Ft/év (150 ezer ft/év)
•Prevenciós szolgáltatás és 24 hónapos lekötés esetén 10% kedvezmény
Max 100 ezer ft/év (130 ezer ft/év)
Kedvezményt az önkéntes pénztári számlán írják jóvá!
Nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat (NYESZ)
•Tag által befizetett összeg után 20% max 100 ezer ft/év (30 ezer ft/év)
Kedvezményt a NYESZ számlán írják jóvá!
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
44
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban IV.Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem
•Önálló tevékenységből származó jövedelem (összevont adóalap része)
•Jövedelem kiszámítása:
Bevétel-költség=jövedelem
Tételes költségelszámolás vagy 10%-os költséghányad
Levonható a más településen igazoltan megfizetett lakásbérleti díj
•Adó megfizetése:
Kifizető hiányában
Magánszemély köteles negyedévente, átutalással
14%-os EHO fizetési kötelezettség merülhet fel (2 feltétel)
Kifizető esetén
Magánszemély nyilatkozatokat tesz (költségelszámolás, eho)
Kifizető havonta levonja az adóelőleget
Év végén igazolást állít ki
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
45
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban V.- Egészségügyi
szolgáltatási járulék
Kik kötelesek fizetni?
•Aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult és
•Legalább egy éve bejelentett magyarországi lakóhelye van
Milyen időszakra?
•Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig
Mennyit?
• 6660 ft/hó (222 ft/nap)
Bejelentési kötelezettség
•NAV által rendszeresített nyomtatványon (13T1011)
•Kötelezett vagy helyette más személy teljesíti
Mire jogosít?
•Természetbeni egészségbiztosítási ellátás
•Érvényes TAJ szám
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
46
Köszönöm a
figyelmet!
Dr. Pákozdi Edit
Ahogy a cégek adóznak
Előadó: Bánitzky Anita
Cégek tevékenységét terhelő egyes adókötelezettségek
■ Társasági adó
■ Helyi iparűzési adó (HIPA)
■ Általános forgalmi adó (ÁFA)
■ Innovációs járulék
■ Munkaviszony után fizetendő adók és járulékok
■ Szakképzési hozzájárulás
■ Rehabilitációs hozzájárulás
■ Cégautóadó
■ Különadók
■ Egyéb, tevékenységtől függő adókötelezettség
■ Alternatív adónemek
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
49
Vállalkozások költségvetési befizetései
2013. évi előirányzat (millió Ft)*
Társasági adó
Általános forgalmi adó
320 800
Kisvállalati adó
1,599,500
Egyszerűsített vállalkozói
adó
74 300
65 000
108 100
130 200
2,953,200
Kisadózók tételes adója
Rehabilitációs
hozzájárulás
Egyéb
*Forrás: 2012. évi CCIV. törvény – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
50
Cégalapítás adózási aspektusai
Első lépések a cégalapítást követően
■ Adószám igénylése – egyablakos rendszer
■ Bejelentkezés
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal
– Helyi Önkormányzati Adóhatóság
– Központi Statisztikai Hivatal
■ Ügyfélkapu létesítése
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
51
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség I.
Társasági adó
■ Központi költségvetés bevétele
■ Teljes körű, illetve korlátozott adókötelezettség
■ Önadózással teljesítendő
■ Bevallása és megfizetése: üzleti éves adatok alapján az adóévet követő év május 31-éig (’29es nyomtatvány)
■ Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
52
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség II.
Társasági adó (folyt.)
■ Adó mértéke: pozitív adóalap 500 millió Ft-ot meg nem haladó összegéig 10%, e felett 19%
Adóalap és adókötelezettség fő szabály
szerint:
+
+
-
-
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Adózás előtti eredmény
Adóalap növelő tételek
Adóalap csökkentő tételek
Adóalap
Számított adó
Adókedvezmény
Külföldön megfizetett adó
Fizetendő adó
Jövedelem, nyereségminimum szerinti
adózás:
■ Adózás előtti eredmény, adóalap <
Jövedelem, nyereségminimum
Választás:
– Nyilatkozat
– Jövedelem, nyereségminimum szerinti
adózás
■ Növelő, csökkentő tételekkel korrigált
összes bevétel 2 százaléka
■ Jövedelem, nyereség adózik, veszteség tovább vihető
■ Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
53
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség III.
Helyi iparűzési adó
■ Helyi önkormányzat bevétele – kivetése opcionális
■ Adóköteles iparűzési tevékenység:
– Állandó: az adó mértéke a pozitív adóalap legfeljebb 2%-a
-
Értékesítés nettó árbevétele
Eladott áruk beszerzési értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Alvállalkozói teljesítések értéke
Anyagköltség
K+F tevékenység közvetlen költsége
Adóalap
Csökkentő tétel
mértéke törvényileg
maximálva
Egyszerűsített adóalap megállapítás: opcionálisan választható
– Ideiglenes: az adó mértéke megkezdett naptári naponként legfeljebb 5.000 Ft
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
54
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség IV.
Helyi iparűzési adó (folyt.)
■ Több önkormányzat területén, külföldön végzett állandó jellegű iparűzési tevékenység
Adóalap megosztás:
– Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer
– Eszközérték arányos megosztási módszer
– Kombinált módszer
■ Önadózással teljesítendő
■ Megállapítása: üzleti éves adatok alapján az adóévet követő év május 31-éig
■ Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség
■ Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
55
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség V.
Innovációs járulék
■ Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevétele
■ Alanyok köre 2012-től bővült
■ Önadózással teljesítendő az adóévet követő év május 31-éig (’29-es nyomtatvány)
■ Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség
■ Alapja = HIPA alap, mértéke: 0,3%
■ Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
56
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség VI.
Szakképzési hozzájárulás
■ Alapja: szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke: 1,5%
■ Teljesítése:
– Gyakorlati képzés megszervezése
– Saját munkavállaló képzése
– Pénzbeli befizetés
■ Bevallás: adóévet követő év január 12-ig (‘08-as nyomtatvány)
■ Év közben: előlegfizetés
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
57
A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség VII.
Rehabilitációs hozzájárulás
■ Központi költségvetés bevétele
■ Mentesség:
– átlagos statisztikai állományi létszám ≤ 25 fő
– rehabilitáltak aránya ≥ 5%
■ Alapja: kötelező foglalkozatási szintből hiányzó létszám
■ Mértéke: 964.500 Ft/fő/év
■ Bevallás: önadózással az adóévet követő év február 25-ig (‘01-es nyomtatvány)
■ Év közben: előlegfizetés
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
58
Alternatív adónemek
Mikro-kis és közepes, magánszemélyek tulajdonában álló vállalkozások számára
választási lehetőség:
■ Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
■ Kisvállalati adó (KIVA)
■ Kisadózó vállalkozások tételek adója (KATA)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
59
Egyszerűsített vállalkozói adó
■ Komplex feltétel rendszer
■ Adó alapja: korrigált összes bevétel
■ Adó mértéke: 37%, értékhatár felett 50%
■ Több adónemet vált ki
■ Bevallása: adóévet követő év február 25., illetve május 31.
■ Év közben: előleg fizetés, feltöltési kötelezettség
■ Kinek éri meg az EVA?
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
60
Kisvállalati adó (KIVA)
■ Választási feltételek
■ Alapja: korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény, de minimum TB járulékalapot képező
személyi jellegű kifizetések összege
■ Mértéke: 16%
■ Több adónemet vált ki
■ Veszteség tovább vihető
■ Bevallás: követő év május 31-ig
■ Év közben: előlegfizetés
■ Kinek éri meg a KIVA?
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
61
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
■ Egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt.
■ Kisadózó bejelentése
■ Bevételi nyilvántartás vezetése
■ Adó mértéke:
– 50 eFt/főállású kisadózó
– 25 eFt/főállásúnak nem minősülő kiadózó
– Ha éves árbevétel ≥ 6 millió Ft → meghaladó rész után 40%
■ Több adónemet vált ki
■ Befizetés: követő hó 12. napjáig
■ Bevallás/Nyilatkozat: követő év február 25. napjáig
■ Kinek éri meg a KATA?
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
62
Köszönöm a
figyelmet!
Bánitzky Anita
Ami mindenkit érint:
az áfa
Előadó: Surányi Márton
Témakörök
I. Általános alapfolyamat
II. Jogi háttér
■ Nemzetközi
■ Helyi
III. Áfa hatálya
■ Tárgyi
■ Területi
IV. Áfa mértéke
V. Kapcsolódó fogalmak
VI. Kötelezettségek
■ Adó megállapítása
■ Adó bevallása
■ Adó megfizetése/visszaigénylése
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
65
I. Általános jellemzők
■ Fogyasztást terhelő adó
■ Közvetett (adófizetésre kötelezett =/= adófizető)
NAV
Eladó
Vevő (adóalany)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
66
I. Általános jellemzők
■ Többfázisú
■ Hozzáadott érték alapú
NAV
Gyártó
Nagykereskedő
Kiskereskedő
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Fogyasztó
67
II. Jogi háttér
Nemzetközi szabályozás
Helyi szabályozás
■ 2006/112/EK tanácsi irányelv
■ 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi
adóról
– 282/2011/EK végrehajtási rendelet
■ Utolsó módosítás: 2012/45/EK rendelet
– Számlakövetelményekkel kapcsolatos
módosítások
■ Közvetve – Európai Bírósági döntések
– 32/2009 PM rendelet – belföldön nem
letelepedett adóalanyok áfavisszaigénylése
– 24/1995 PM rendelet – számla, nyugta
– 46/2007 PM rendelet – e-számla
– 11/2010 PM rendelet – speciális
mentességek
■ 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
■ Közvetve – NAV irányelvek és utasítások, ill.
állásfoglalások
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
68
III. Áfa hatálya
Tárgyi hatálya
■ Termékértékesítés
Adóalany
által
■ Szolgáltatás nyújtás
Belföldön
Ellenérték
fejében
■ Termékimport Közösségen kívülről
■ Termékbeszerzés Közösségen belülről
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
69
III. Termékértékesítés
Birtokba vehető dolog átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre
jogosítja; vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen
joghatást eredményező ügylet.
■ Dolog módjára hasznosítható természeti erők
■ Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír
■ Pénz NEM (pl. hitelnyújtás)
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
70
III. Szolgáltatásnyújtás
Bármely olyan ügylet, amely nem termékértékesítés.
■ Jogok „eladása”, „bérbeadása”
■ Tartózkodás, tűrés, abbahagyás, kötelezettség vállalás
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
71
III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek
Termékforgalom – Közösségen belül
0%
ÁFA
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
72
III. Áfa területi hatálya
Közösségi termékértékesítés
Feltételek
■ Termékértékesítés
■ Mentes az adó alól
– Belföldről
– Más tagállamba
Elfuvarozva,
feladva
– Adóalanynak
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
73
III. Áfa területi hatálya
Közösségi termékbeszerzés
Feltételek
■ Adóköteles ügylet
■ Termék beszerzése
■ Ellenérték fejében
■ Belföldön
■ Adóalanytól adóalanynak
■ Más tagállamból fuvarozva, feladva
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
74
III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek
Termékforgalom - Export
ÁFA
0%
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
75
III. Áfa területi hatálya
Export (termék)
Feltételek
■ Termékértékesítés
■ Mentes az adó alól
– Belföldről
– Harmadik országba
Elfuvarozva,
feladva
– Hatóság 90 napon belül kilépteti
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
76
III. Áfa területi hatálya
Import (termék)
Feltételek
■ Adóköteles ügylet
■ Nem szabadforgalomban lévő termék
■ Behozatala, bejuttatása
■ Közösségen belülre
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
77
III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek
Szolgáltatás – B2B
0%
ÁFA
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
78
III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek
Szolgáltatás – B2C
27%
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
79
IV. Az áfa mértéke
■ Általános – 27%
– Belföldi ügyletek
■ Kedvezményes – 18%
– Pl. tej, tejtermékek, gabona,
kereskedelmi szálláshely
■ Kedvezményes – 5%
– Pl. gyógyszerek, tápszerek,
gyógyászati segédeszközök, távhő
szolgáltatás, könyvek, napilapok
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
80
IV. Mentességek
Alanyi
mentesség
Tevékenységi adómentes (tárgyi
mentesség)
■ Nincs adófizetési kötelezettség
■ Nincs levonási jog
■ 6mio Ft alatti árbevétel
■ Közérdekű jellegére való ■ Sajátos jellegére való
tekintettel
tekintettel
– Pl. postai szolgáltatás,
közszolgáltató által
nyújtott szolgáltatás,
oktatói tevékenység
– Pénzügyi szolgáltatások,
szerencsejáték szolgáltatás,
ingatlan, postai/illetékbélyeg
értékestés
– Némelyik
engedélyköteles
Számlán való feltüntetése kötelező
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
81
V. Kapcsolódó fogalmak
Fordított adózás
■ Közösségi beszerzések
■ Speciális belföldi ügyletek
– Építőipar, gabona, sertés*, stb.
Külföldi áfa visszaigénylés
■ Magyarországon nem letelepedett
adóalanyok
■ Tárgyévre vonatkozó
■ Levonási tilalom
VIES
Speciális teljesítési hely szabályok
■ Külön regisztrációt igényelhet
■ Ingatlanhoz kapcsolódó
■ Uniós kooperáció a vizsgálatok alkalmával
■ Belépő
■ Személyszállítás
■ Autóbérlés
■ Éttermi, catering szolgáltatás
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
82
VI. Kötelezettségek
Adó megállapítása
■ Tranzakció típusától függően (teljesítési időpont)
■ Időszakos számlázás
■ Előleg
■ Határon átnyúló ügyletek
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
83
VI. Kötelezettségek
Adó bevallása
■ Tárgyidőszak (hónap, negyedév, év)
■ Új kötelezettség - számlarészletező
Végeredmény:
Visszaigényelhető
Nullás
• Végeredmény
negatív előjelű
• Görgetés,
visszaigénylés,
átvezetés
• Jellemzőn külföldre
termelő
• Pl. bérmunkáztatás
miatt
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Fizetendő
• Végeredmény
pozitív előjelű
• Határidő
• Gyakoriságot
befolyásol
84
VI. Kötelezettségek
Adó megfizetése
■ Bevallás határideje
■ Fizetési halasztási kérelem
Teljesítés időpontja
Kiutalás
Bevallás/megfizetés
Adó visszaigénylése
■ 75 vagy 45 (30) napos szabály
■ Görgetés
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján
bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
85
Köszönöm a
figyelmet!
Surányi Márton
© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett
korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független
tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a
KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci
Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik.
Minden jog fenntartva.
Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem
vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság
ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek
ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy
jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan
tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk
felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott
esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő
szaktanácsadást.
A KPMG név, a KPMG logó és a „cutting through complexity” a
KPMG International lajstromozott védjegye.

similar documents